Tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường trung học cơ sở Chiềng An thành phố Sơn La năm 2020

Tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường trung học cơ sở Chiềng An thành phố Sơn La năm 2020
  • Mã tin : 863
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết Tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường trung học cơ sở Chiềng An thành phố Sơn La năm 2020 được tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng dinh dưỡng của học sinh trung học sơ sở để có giải pháp đúng đắn chăm sóc dinh dưỡng cho đối tượng này.

Nội dung Text: Tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường trung học cơ sở Chiềng An thành phố Sơn La năm 2020

7& 7 TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ CỞ CHIỀNG AN THÀNH PHỐ SƠN LA NĂM 2020 Tòng Thị Thanh , Nguyễn Thị Thanh , Lò Thị Kiểu Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 320 học sinh trường trung học cơ sở Chiềng An, thành phố Sơn La năm 2019 – 2020. Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng (TTDD) của học sinh trung học cơ sở. Phương pháp: Sử dụng phương pháp nhân trắc đánh giá TTDD theo chỉ số Z-Score BMI theo tuổi. Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) (Z-Score BMI 1 là 14,7%; nam (14,6%) nữ (14,7%); cao nhất ở nhóm 14 tuổi (44,3%). Cần quan tâm đến tỷ lệ thừa cân béo phì (TCBP) tại trường trung học cơ sở tại thành phố Sơn La. Từ khóa: Tình trạng dinh dưỡng, học sinh, trung học cơ sở, thành phố Sơn La. I. ĐẶT VẤN ĐỀ ở lứa tuổi này cần được quan tâm [1], Trẻ em là tài sản quý giá của mỗi gia [4], [7]. Tổng điều tra dinh dưỡng toàn đình, là tương lai của đất nước, là lớp quốc năm 2000 cho kết quả tỷ lệ SDD người kế tục sự nghiệp xây dựng và thể gầy còm ở nhóm tuổi 11-14 tuổi là bảo vệ đất nước. Theo Tổ chức Y tế thế 42,57% và tỷ lệ TCBP là 1,88%, chiếm giới (WHO), lứa tuổi 10-19 tuổi, giai 6-10% cho từng nhóm tuổi, trong đó đoạn tuổi vị thành niên, là giai đoạn trẻ em lứa tuổi học đường chiếm tỷ lệ “cửa sổ cơ hội” cho sự tăng trưởng và cao [1]. phát triển sau này. Lứa tuổi vị thành niên là giai đoạn chuyển tiếp rất quan Sơn La là 1 tỉnh miền núi cao nằm trọng về tâm sinh lý và dinh dưỡng, ở phía tây bắc, đời sống của đồng bào chuẩn bị cho giai đoạn phát triển đầy dân tộc thiểu số còn khó khăn. Hiện đủ của cơ thể, hoàn thiện các cơ quan, nay chưa có đề tài nào nghiên cứu về chức phận [1], [10]; đặc biệt là những TTDD trẻ em học đường ở lứa tuổi vị năm đầu của thời kỳ này. Tuy nhiên, thành niên tại Sơn La. Đề tài được tiến hầu hết lứa tuổi này đều tự chăm sóc hành này nhằm đánh giá TTDD của ăn uống cho bản thân nên sự quan tâm học sinh trung học sơ cở để có giải của gia đình thường giảm. Nhiều ng- pháp đúng đắn chăm sóc dinh dưỡng hiên cứu đã chỉ ra thực trạng TTDD cho đối tượng này. ThS. Trường Cao đẳng Y tế Sơn La Ngày gửi bài: 01/11/2021 Email: tongthanh.sonla.@gmail.com 2 Ngày phản biện đánh giá: 15/11/2021 ThS. BS Trường Cao đẳng Y tế Sơn La 3BSCK1 Trường Cao đẳng Y tế Sơn La Ngày đăng bài: 24/12/2021

7& 7 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Với độ tin cậy là 95%, Z (1-α/2) = NGHIÊN CỨU 1,96, p = 0,144 (tỷ lệ SDD của học 1. Đối tượng nghiên cứu: Học sinh sinh THCS theo nghiên cứu của Trần từ 11 – 14 tuổi đang học tại trường trung Thị Nhi) [7]. ε = 0,3 (độ chính xác học cơ sở Chiềng An, thành phố (TP) tương đối theo p). Cỡ mẫu tính được Sơn La. tối thiểu là 317 học sinh. Chúng tôi đã 2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên chọn mẫu toàn bộ và thực tế lấy được cứu được thiết kế theo phương pháp mô là 320 học sinh. Thu thập số liệu bằng tả cắt ngang. trực tiếp cân đo [5], [11]. - Cỡ mẫu và phương pháp chọn - Xác định tuổi của trẻ theo WHO mẫu: Áp dụng theo công thức ước tính [13]. Đánh giá TTDD của trẻ trên các cho một tỷ lệ: chỉ số nhân trắc (chiều cao, cân nặng) và đánh giả tỷ lệ SDD theo chỉ số Z - Score BMI: SDD; thừa cân khi chỉ n = Z2(1-α/2) [5] số Z - Score BMI 1SD, tương ( ứng [12]. III. KẾT QUẢ Bảng 1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu Đặc điểm Nội dung n % Nam 164 51,3 Giới Nữ 156 48,7 11 112 35,0 12 51 15,9 Tuổi 13 96 30,0 14 61 19,1 Thái 229 71,6 Dân tộc Khác (Kinh, Mông, khác) 91 28,4 Kết quả tại Bảng 1 cho thấy: Tổng số sinh (chiếm 30%). Thấp hơn là nhóm đối tượng nghiên cứu là 320. Có 164 tuổi 12, 14 tương ứng có 51, 61 học học sinh là nam và 156 học sinh là nữ. sinh (chiếm 15,9%, 19,1%). Chủ yếu Nhóm tuổi 11 có 112 học sinh (chiếm học sinh là dân tộc Thái 229 (71,6%), 35%); sau đó là nhóm tuổi 13 có 96 học học sinh dân tộc khác 91 (28,4%). 46

7& 7 Bảng 2. Cân nặng và chiều cao trung bình (TB) của học sinh theo tuổi và giới tính Cân nặng (kg) Chiều cao (cm) Tuổi n (TB ± SD) (TB ± SD) Nam (n = 164) 11 61 35,0 ± 6,0 145,0 ± 7,3 12 26 40,0 ± 9,6 148,0 ± 8,6 13 49 45,0 ± 7,0 152,0 ± 5,6 14 28 46,5 ± 8,0 158,5 ± 9,6 Nữ (n =156) 11 51 37,0 ± 8,5 140,0 ± 9,3 12 25 37,0 ± 7,2 147,0 ± 7,1 13 47 43,0 ± 9,0 155,0 ± 9,2 14 33 46,0 ± 8,4 159,0 ± 7,3 Kết quả Bảng 2 cho thấy: - Cân nặng trung bình của học sinh sự phát triển cân nặng: Ở học sinh nam có sự gia tăng tương đối đồng nam, chiều cao tăng lên khá đều giữa đều giữa các nhóm tuổi, ở độ tuổi từ các nhóm tuổi, mỗi năm tăng trung 11 – 13 tuổi tăng trung bình khoảng bình khoảng 4 cm, tăng nhanh hơn ở 5 kg mỗi năm, cân nặng tăng chậm ở tuổi 13 – 14. Với học sinh nữ thì tốc độ tuổi 13 - 14 tuổi. Ở học sinh nữ độ phát triển chiều cao tăng nhanh rất tăng chậm ở ngưỡng 11 - 12 tuổi, tăng rõ rệt ở hầu hết các nhóm tuổi, ở nhóm trung bình khoảng 2 kg/năm. 12 tuổi và 13 tuổi là nhanh nhất, trung - Sự phát triển chiều cao rõ rệt hơn bình tăng khoảng 8 cm/năm. Bảng 3. Cân nặng và chiều cao trung bình của học sinh theo dân tộc Chiều cao (cm) Cân nặng (kg) Dân tộc (TB ± SD) (TB ± SD) Thái (n = 229) 150 ± 10,5 40 ± 9,3 Kinh, Mông, khác (n =91) 150 ±10,2 41 ± 8,7 p (t-test) >0,05 >0,05 Kết quả bảng 3 cho thấy: Không (p>0,05). Cũng tương tự, không có sự có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khác nhau có ý nghĩa thống kê về cân giữa chiều cao trung bình của dân tộc nặng trung bình của học sinh nữ dân Thái (150 ± 10,5 cm) và dân tộc Kinh, tộc Thái (40 ± 9,3kg) so với dân tộc Mông, khác (nam 150 ± 10, 2 cm), khác (40 ± 8,7kg), (p> 0,05).

7& 7 Bảng 4. Chỉ số BMI trung bình của học sinh theo tuổi và giới tính Tuổi n BMI (TB± SD) kg/m2 Nam (n=164) 11 61 16,6 ± 2,1 12 26 17,5 ± 4,7 13 49 19,1 ± 2,6 14 28 18,5 ± 2,2 Nữ (=156) 11 51 17,7 ± 3,0 12 25 17, 8 ± 3,4 13 47 17,9 ± 2,7 14 33 18,3 ± 2,9 Kết quả bảng 4 cho thấy: Chỉ số BMI các tuổi 11, 12, 13, 14 lần lượt là 17,7 ± tăng dần theo độ tuổi. Cụ thể ở học sinh 3,0; 17,8 ± 3,4, 17,9 ± 2,7; 18,3 ± 2,9. nam ở các tuổi 11, 12, 13, 14 chỉ số BMI Riêng ở học sinh nam thì chỉ số BMI lần lượt là 16,6 ± 2,1; 17,5 ± 4,7; 19,1 ± thấp nhất ở lứa tuổi 11. 2,6; 18,5 ± 2,2. Ở học sinh nữ BMI theo Bảng 5. Tình trạng dinh dưỡng của học sinh theo tuổi (n= 320) Z – Score (BMI) Tuổi Suy dinh dưỡng Bình thường Thừa cân (BMI < - 2SD) (- 2SD đến 1SD) (BMI > 1SD) n % n % n % 11 (n=112) 9 8,0 103 92,0 0 0,0 12 (n=51) 1 2,0 50 89,0 0 0,0 13 (n=96) 1 1,0 75 78,1 20 20,8 14 (n=61) 0 0,0 34 55,7 27 44,3 Tổng (n= 320) 11 3,4 262 81,9 47 14,7 Kết quả bảng 5 cho thấy, tỷ lệ SDD thừa cân - béo phì chung là 14,7%; cao (BMI < -2SD) là 3,4%, tỷ lệ cao nhất ở nhất ở nhóm học sinh 14 tuổi (44,3%), nhóm học sinh 11 tuổi (8,0%) và không tiếp đến là nhóm 13 tuổi (20,8%), không có SDD ở nhóm học sinh 14 tuổi. Tỷ lệ có ở nhóm 11,12 tuổi. 48

7& 7 Hình 1. Tình trạng dinh dưỡng của học sinh theo giới (n=320) Kết quả Hình 1 cho thấy trong 164 (14,7%), có 8 trường hợp SDD (5,1%). học sinh nam tham gia đánh giá TTDD Suy dinh dưỡng ở nữ 5,1% cao hơn nam có 24 trường hợp thừa cân chiếm 1,8% nhưng không có ý nghĩa thống kê 14,6%, có 3 trường hợp SDD (1, 8%). (p>0,05). Tỷ lệ thừa cân giữa học sinh Trong 156 học sinh nữ tham gia đánh nam và nữ tương đương nhau (nam giá TTDD có 23 trường hợp bị thừa cân 14,6%, nữ 14,7%). Hình 2. Tình trạng dinh dưỡng của học sinh theo dân tộc (n=320) Nhận xét: Kết quả hình 2 cho thấy tỷ dân tộc Thái thừa cân béo phì (14,7%) lệ học sinh dân tộc Thái bị SDD (4,4%) thấp hơn so với học sinh dân tộc Kinh, cao hơn học sinh dân tộc Kinh, Mông, Mông, khác (16,5%), nhưng sự khác khác (1,1%), sự khác biệt không có ý biệt không có có ý nghĩa thống kê nghĩa thống kê (p>0,05). Tỷ lệ học sinh (p>0,05). 49

7& 7 BÀN LUẬN này có thể do điều kiện kinh tế giữa các Tình trạng dinh dưỡng của học sinh vùng đồng bằng với thành phố miền núi trường trung học cơ sở Chiềng An, không chênh nhau. thành phố Sơn La. Bảng 3 cho thấy: Không có sự khác - Chiều cao, cân nặng của học sinh biệt có ý nghĩa thống kê giữa chiều cao Nghiên cứu trên 320 học sinh trường trung bình của dân tộc Thái (150 ± 10,5 THCS Chiềng An, (bảng 2) cho thấy: cm) và dân tộc Kinh, Mông, khác (nam 150 ± 10,2 cm) (p>0,05). Cũng như Cân nặng và chiều cao trung bình của vậy, đối với cân nặng trung bình của học học sinh được tăng dần theo lứa tuổi ở cả 2 giới. Cân nặng của học sinh nam sinh dân tộc Thái (40 ± 9,3 kg) với các ở độ tuổi 11-14 tăng nhanh và cao hơn dân tộc khác (40 ± 8,7 kg), (p> 0,05). học sinh nữ, chiều cao của học sinh nữ - BMI trung bình của học sinh ở độ tuổi 11-14 tăng nhanh và cao hơn Kết quả từ bảng 4 cho thấy, chỉ số BMI học sinh nam. Cụ thể cân nặng trung tăng dần theo độ tuổi nhưng đều ở mức bình của học sinh nam có sự gia tăng thấp và không có sự khác biệt nhiều. Cụ tương đối đồng đều giữa các nhóm tuổi; thể ở học sinh nam ở các tuổi 11, 12, 13, ở độ tuổi từ 11 – 13 tuổi tăng trung bình 14 chỉ số BMI lần lượt là 16,6 ± 2,1 kg/ khoảng 5 kg mỗi năm, cân nặng tăng m ; 17,5 ± 4,7 kg/m ; 19,1 ± 2,6 kg/m ; chậm ở độ tuổi 13 - 14 tuổi. Ở học sinh 18,5 ± 2,2 kg/m . Ở học sinh nữ BMI nữ tăng chậm ở ngưỡng 11 - 12 tuổi, theo các tuổi 11, 12, 13, 14 lần lượt là tăng trung bình khoảng 2 kg/năm. 17,7 ± 3,0 kg/m ; 17,8 ± 3,4 kg/m , 17,9 Có sự phát triển chiều cao rõ rệt: Ở ± 2,7 kg/m ; 18,3 ± 2,9 kg/m . Riêng ở học sinh nam, chiều cao tăng lên khá học sinh nam thì chỉ số BMI thấp nhất đều giữa các nhóm tuổi, mỗi năm tăng ở lứa tuổi 11. Như vậy trong nghiên cứu trung bình khoảng 4 cm, tăng nhanh hơn này chỉ số BMI của học sinh nam chỉ ở tuổi 13 – 14. Với học sinh nữ thì tốc cao hơn học sinh nữ ở độ tuổi 13. BMI độ phát triển chiều cao tăng nhanh rất rõ đều tăng qua các năm, điều đó phù hợp rệt ở hầu hết các nhóm tuổi, ở nhóm 12 với xu thế phát triển cân nặng và chiều tuổi và 13 tuổi là nhanh nhất, trung bình cao của trẻ. tăng khoảng 8 cm/năm. So sánh với nghiên cứu trước, chỉ số Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho BMI trung bình ở các nhóm tuổi 11, 12 thấy: cân nặng và chiều cao trung bình của học sinh nam trường THCS Chiềng của học sinh ở trường THCS Chiềng An An, thành phố Sơn La thấp hơn ở các gần tương đồng với kết quả nghiên cứu nhóm tuổi 11, 12 (16,6 kg/m ; 17,5 kg/ của tác giả Phạm Thị Hoàn (2015), của m ), cao hơn nhóm tuổi 13 (19,1 kg/m2, học sinh trường THCS Đông Hưng Thái 17,4 kg/m , và tương đương ở nhóm Bình [3], Lê Thị Quỳnh Trang (2016) tuổi 14, (18,5% so với 18,1kg/m ) so ở trường THCS Thị Trấn Triệu Sơn với học sinh trường THCS thị trấn Triệu Thanh Hóa [8], Trần Thị Nhi (2018), Sơn Thanh Hóa năm 2016 [8]. học sinh ở ba trường THCS huyện Vụ Đối với nữ, chỉ số BMI ở các tuổi 11, Bản – Nam Định [7], có sự tương đồng 12, 13, 14 trường THCS Chiềng An,

7& 7 thành phố Sơn La (17,7 kg/m ; 17,8 tại ba trường THCS huyện Vụ Bản, tỉnh kg/m2, 17,9 kg/m ; 18,3 kg/m ) tương Nam Định (nam 14,2%, nữ 14,5%) [7]. đương với nữ học sinh cùng các nhóm Có sự khác biệt này có thể do tỷ lệ tuổi trường THCS thị trấn Triệu Sơn SDD giữa các vùng có liên quan đến sự Thanh Hóa năm 2016 (17,2 kg/m , 17,8 phát triển kinh tế chưa đồng bộ giữa các kg/m , 17,8 kg/m2, 18,6 kg/m ) [8]. vùng miền trong những năm qua. - Tình trạng suy dinh dưỡng Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở nhóm học sinh Bảng 5 cho thấy, kết quả nghiên cứu dân tộc Thái (4,4%) cao hơn ở nhóm trên 320 học sinh từ 11 - 14 tuổi trường học sinh dân tộc khác (1,1%), tuy nhiên THCS Chiềng An, tỷ lệ SDD chung là sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê 3,4%, nam (1,8%) thấp hơn nữ (5,1%); (Hình 2). Tỷ lệ SDD là cao nhất ở nhóm học sinh - Tình trạng thừa cân béo phì 11 tuổi (8%), không có ở nhóm học sinh Mặc dù đạt được các thành tựu đáng 14 tuổi (0%). ghi nhận trong thời gian qua nhưng Việt Kết quả nghiên cứu đề tài này cho Nam vẫn phải đương đầu với những thấy tỷ lệ SDD ở học sinh trường thách thức lớn về dinh dưỡng. Tình trạng THCS Chiềng An, thành phố Sơn La TCBP đang tăng lên ở mức báo động thấp hơn so với nghiên cứu của tác giả khắp nơi trên thế giới, ở mọi lứa tuổi, là Nguyễn Thị Hiền ở TP Cần Thơ năm một mối đe dọa tiềm ẩn trong tương lai. 2015(17,3%) [2], Lê Thị Quỳnh Trang Ở nước ta, công cuộc đổi mới kinh tế đã ở Thanh Hóa năm 2016 (4,9%) [8], Lê tạo cho mức sống chung của dân cư có Thị Bích Ngọc tại Bình Định năm 2017 những bước tiến rõ nét, song sự phân cực (15,9%) [6], Trần Thị Nhi ở Nam Định xã hội đã hình thành. Tình trạng TCBP năm 2018 (14,4%) [7]. Điều này có thể xuất hiện, tồn tại song song với SDD được giải thích bởi sự khác nhau về thời và có xu hướng gia tăng. Trong nghiên điểm nghiên cứu. cứu này, tuy tỷ lệ SDD ở mức tương đối Kết quả Bảng 5 cho thấy tỷ lệ SDD thấp (3,4%), nhưng tỷ lệ TCBP ở mức khác nhau ở từng nhóm tuổi. Tỷ lệ SDD cần báo động với 14,7% (nam 14,6%, nữ cao nhất ở nhóm học sinh 11 tuổi (8,0%), 14,7%) (Bảng 5). Tỷ lệ TCBP gặp nhiều không có ở nhóm học sinh 14 tuổi. nhất ở nhóm học sinh 14 tuổi chiếm tỷ Biểu đồ 1, cho tỷ lệ học sinh nữ ở lệ 44,3%, tiếp theo là nhóm học sinh 13 trường THCS Chiềng An, thành phố tuổi là 20,8%. Sự khác biệt có ý nghĩa Sơn La bị SDD là 5,1% cao hơn ở học thống kê với p < 0,05. sinh nam (1,8%), tuy nhiên sự khác biệt Tình trạng thừa cân của học sinh không có ý nghĩa thống kê với p >0,05. trường THCS Chiềng An, thành Phố Kết quả trong nghiên cứu thấp hơn kết Sơn La cao hơn so với nghiên cứu quả của tác giả Phạm Thị Hoàn (2015), của tác giả Phạm Thị Hoàn năm 2015 nghiên cứu trên học sinh trường THCS (5,0%), tác giả Nguyễn Thị Hiền tại xã Đông Các – Đông Hưng – Thái Bình TP Cần Thơ (năm 2015) là 12,2% [2], (nữ 9,2%, nam 16,9%) [3], tác giả Trần Lê Thị Quỳnh Trang 2016 (12,4%) [8], Thị Nhi (2018), nghiên cứu ở học sinh Lê Thị Bích Ngọc tại Bình Định (năm

7& 7 2017) là 5,6% [6], tác giả Trần Thị Nhi Tỷ lệ suy dinh dưỡng là cao nhất ở 2018 (9,7%) [7]. Từ kết quả trên cho nhóm 11 tuổi (8%), không có ở nhóm thấy, tỷ lệ TCBP trong nghiên cứu này 14 tuổi (0%). nhìn chung cao hơn nhiều so với các ng- - Tỷ lệ thừa cân béo phì ở mức cần hiên cứu gần đây và cao hơn mặt bằng quan tâm: Tỷ lệ chung là 14,7%; nam chung toàn quốc. Điều này có thể là học (14,6%) nữ (14,7%); cao nhất ở nhóm sinh trong nghiên cứu chủ yếu ở ngay 14 tuổi (44,3%). trong thành phố, các em được sống trong điều kiện kinh tế tốt hơn và được sự quan tâm, chiều chuộng của bố mẹ, TÀI LI U THAM KHẢO có những thói quen ăn uống chưa hợp Bộ Y tế (2000). Tổng điều tra dinh lí. Mặt khác, trẻ em ngày nay thường dưỡng năm 2000. Nhà xuất bản Y học. phải học thêm nhiều, dễ mệt mỏi, lại ít có thời gian cho hoạt động thể lực, Nguyễn Thị Hiền (2015). Nghiên cứu nên cách giải trí nhanh nhất là xem vô khẩu phần ăn, tình trạng dinh dưỡng tuyến, chơi điện tử, nằm nghe nhạc và và một số yếu tố liên quan trẻ 11 – 14 xem truyện dài kì. Bên cạnh đó, các tuổi tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Y thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh học Thực hành, số 8 (973), tr. 2. giàu đạm, béo được bày bán tràn lan Phạm Thị Hoàn (2015). Thực trạng ngoài đường phố cũng được các em học và một số yếu tố liên quan đến dinh sinh sử dụng thường xuyên. dưỡng của học sinh trường THCS xã Như vậy, TTDD của học sinh tương Đông Các - Đông Hưng - Thái Bình đối tốt, tuy vẫn phải đối mặt với tình năm 2015. Khóa luận tốt nghiệp cử trạng gánh nặng kép về dinh dưỡng. Tỷ nhân Y khoa, Đại học Y Hà Nội. lệ TCBP ở nghiên cứu cao hơn so với Lê Nguyễn Bảo Khanh, Nguyễn nhiều nghiên cứu khác trên cả nước, Quang Dũng, Nguyễn Công Khẩn đây là yếu tố nguy cơ của một số bệnh (2007). Tình trạng dinh dưỡng ở học mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng người trưởng thành. Điều đó cho sinh 11-14 tuổi tại 6 trường trung học thấy cần phải phối hợp nhà trường và cơ sở, huyện Bình Lục, Hà Nam năm gia đình quan tâm đến tình trạng TCBP 2005. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực ở học sinh của mình, đặc biệt là lứa tuổi phẩm, tập 3, số 1, tr. 14-20. 14, bên cạnh quan tâm đến SDD. Khoa Y tế công cộng-Trường Đại học Y Hà Nội (2004). Chọn mẫu cỡ mẫu trong nghiên cứu Dịch tễ học”; “Kỹ IV. KẾT LUẬN thuật và công cụ thu thập thông tin. Phương pháp nghiên cứu khoa học Nghiên cứu trên 320 học sinh nhóm trong Y học và Sức khỏe cộng đồng, tuổi từ 11-14, tại trường trung học cơ Nhà xuất bản Y học, tr. 18-22, 58-94. sở Chiềng An, Thành phố Sơn La năm 2019 cho thấy: Lê Thị Bích Ngọc (2017). Tình trạng - Tỷ lệ suy dinh dưỡng khá thấp: SDD dinh dưỡng và tần suất tiêu thụ thực chung là 3,4%; nam (1,8%), nữ (5,1%); phẩm của học sinh từ 12-14 tuổi tại 52

7& 7 3 trường trung học cơ sở, huyện Phù kiểm định tỷ lệ. Dịch tễ học Lâm sàng. Cát, tỉnh Bình Định. Tạp chí Dinh Nhà xuất bản Y học, tr. 210-234. dưỡng và Thực phẩm, tập 13, số 3, Viện Dinh dưỡng (1995). Theo dõi tr. 150 tình hình phát triển thể lực trẻ em tuổi Trần Thị Nhi (2018). Tình trạng dinh học đường. Viện Dinh dưỡng, Hà Nội. dưỡng và kiến thức thực hành dinh WHO (1995). Physical status: the dưỡng của học sinh tại ba trường use and interpretation of anthropom trung học cơ sở huyện Vụ Bản, tỉnh etry. Geneva. (pp. 263-411). Nam Định năm 2017. Luận văn thạc sỹ, Đại học Y Hà Nội.. WHO (2007). BMI-for-age (5-19 years), Height-for-age (5-19 years), Lê Thị Quỳnh Trang (2016). Tình Weight-for-age (5-10 years). Growth trạng dinh dưỡng và một số yếu tố reference data for 5-19 years. liên quan của học sinh trường THCS Thị Trấn Triệu Sơn Thanh Hóa năm WHO (2007). Development of a 2016. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ đa WHO growth reference for school- khoa, Đại học Y Hà Nội. aged children and adolescents. Bulle- tin of the World health Organization, Trường Đại học YHà Nội- Bộ môn Dịch Geneva, 85(9), pp.665. tễ học (2004). Ý nghĩa thống kê mẫu nhỏ, Summary NUTRITIONAL STATUS OF STUDENTS IN THE MIDLE SCHOOL OF CHIENG AN, SON LA CITY IN 2020 A cross-sectional study was conducted on 320 students in Chieng An middle school, Son La city, in 2019 -2020. Objectives: To assess the nutritional status of the students. Methods: Using anthropometric methods to assess the nutritional status according to Z-score BMI for age. Results: The rate of malnutrition (Z-score BAZ 1) was 14.7%; males (14.6%) females (14.7%); highest in the 14-year-old group (44.3%). Attention should be paid to the rais- ing prevalence of overweight and obesity in the middle school in Son La city. Keywords: Nutritional status, students, middle school, Son La city. 53

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY