Tình trạng dinh dưỡng của trẻ 0-23 tháng tuổi và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ tại một số xã, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai năm 2019

Tình trạng dinh dưỡng của trẻ 0-23 tháng tuổi và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ tại một số xã, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai năm 2019
  • Mã tin : 868
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Tình trạng dinh dưỡng của trẻ 0-23 tháng tuổi và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ tại một số xã, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai năm 2019 được tiến hành nhằm xây dựng các can thiệp cải thiện suy dinh dưỡng thấp còi cho khu vực miền núi và đồng bào dân tộc thiếu số.

Nội dung Text: Tình trạng dinh dưỡng của trẻ 0-23 tháng tuổi và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ tại một số xã, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai năm 2019

TC.DD & TP 18 (1) - 2022 TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ 0 - 23 THÁNG TUỔI VÀ THỰC HÀNH NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ TẠI MỘT SỐ XÃ, HUYỆN BÁT XÁT TỈNH LÀO CAI NĂM 2019 Phạm Lan Nhi1 , Huỳnh Nam Phương2, Hoàng Thị Thảo Nghiên3 Với mục tiêu đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ 0-23 tháng tuổi và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ, nghiên cứu: “Tình trạng dinh dưỡng của trẻ 0-23 tháng tuổi và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ tại một số xã, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai năm 2019” đã được triển khai từ tháng 04/2018 đến tháng 04/2019. Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang bằng phương pháp định lượng với cỡ mẫu 236 trẻ 0- 23 tháng tuổi của 3 xã được cân đo để đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo Z-Score; 236 bà mẹ của trẻ được hỏi bằng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả ba xã có tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) thấp còi là 28,3% (trong đó 18,6% mức độ vừa, 9,7% mức độ nặng), tỷ lệ SDD thấp còi theo nhóm tuổi 0-6, 6-11, 12-23 lần lượt là 10,5%, 23,0%, 41,9%. Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) cũng được thể hiện qua tỷ lệ bú sớm trong giờ đầu sau sinh, bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu và bú kéo dài đến 24 tháng tuổi của 3 xã lần lượt là 38,6%, 50,9%, 28,6%. Cần tìm hiểu nguyên nhân cụ thể hơn và có những biện pháp can thiệp truyền thông dinh dưỡng đến hiểu biết và thực hành nuôi con của các bà mẹ để giảm tỷ lệ SDD trẻ em ở khu vực này. Từ khóa: Suy dinh dưỡng trẻ em, nuôi con bằng sữa mẹ, Huyện Bát xát - Lào Cai I. ĐẶT VẤN ĐỀ Mọi quốc gia trên thế giới đều bị tần suất và mức độ nghiêm trọng của ảnh hưởng bởi một hoặc nhiều dạng các bệnh nhiễm trùng và làm chậm quá SDD, giải quyết SDD dưới mọi hình trình hồi phục [2]. Tại Việt Nam, tỷ lệ thức là một trong những thách thức SDD ở trẻ dưới 5 tuổi được đánh giá sức khỏe toàn cầu lớn nhất [1]. Trên là đã giảm nhanh và bền vững trong thế giới, gần một nửa số ca tử vong những năm qua, kiến thức thực hành ở trẻ em dưới 5 tuổi có liên quan đến dinh dưỡng của người dân ngày càng SDD. Thiếu dinh dưỡng khiến trẻ em được nâng lên, tình trạng thiếu vi chất có nguy cơ tử vong do các bệnh nhiễm dinh dưỡng ngày càng được cải thiện trùng thông thường cao hơn, làm tăng [3]. Việt Nam đã đạt được các thành 1 Cử nhân Dinh dưỡng trường Đại học Y Hà Nội Ngày gửi bài: 01/03/2022 ĐT: 0345901998 Ngày phản biện đánh giá: 15/03/2022 2 TS.BS. Viện Dinh dưỡng Ngày đăng bài: 01/04/2022 3 Ths Dinh dưỡng–ĐH Y dược–ĐH Quốc gia Hà Nội 20

TC.DD & TP 18 (1) - 2022 tựu đáng kể trong việc giảm SDD trẻ thực hành về NCBSM tại địa bàn này, em dưới 5 tuổi từ 36,7% (1999) xuống nghiên cứu “Tình trạng dinh dưỡng còn 22,4% (2019) [4]. Tuy nhiên tỷ lệ của trẻ từ 0- 23 tháng tuổi và thực hành SDD ở trẻ em dân tộc thiểu số vẫn còn nuôi con bằng sữa mẹ tại một số xã, ở mức cao. Theo Báo cáo mới đây của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai” được tiến Ngân hàng Thế giới (The World Bank), hành nhằm xây dựng các can thiệp cải gần 1/3 trẻ em dân tộc thiểu số thiếu thiện SDD thấp còi cho khu vực miền dinh dưỡng thể thấp còi, tỷ lệ này cao núi và đồng bào dân tộc thiếu số gấp 2 lần so với trẻ em người Kinh; đồng thời tỷ lệ trẻ thiếu dinh dưỡng nhẹ cân trong nhóm này cũng lên đến II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21%, cao hơn 2,5 lần so với nhóm trẻ người Kinh [5]. Dinh dưỡng kém trong 2.1. Đối tượng nghiên cứu 1.000 ngày đầu tiên của cuộc đời trẻ Trẻ 0-23 tháng tuổi và bà mẹ có con cũng có thể dẫn đến SDD thấp còi, có 0-23 tháng tuổi ở các xã. liên quan đến khả năng nhận thức kém 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu và giảm hiệu suất học tập và công việc khi trẻ lớn lên [2]. Trong đó, NCBSM Địa điểm và thời gian nghiên cứu: cung cấp cho mọi trẻ em một khởi đầu tại 3 xã Quang Kim, Trịnh Tường, Bản tốt nhất có thể trong cuộc đời. Để đảm Vược của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai bảo trẻ em được NCBSM thì các bà mẹ trong thời gian từ tháng 04/2018 đến cần phải có các thực hành tối ưu trong tháng 04/2019. giai đoạn này, bao gồm cho trẻ bú sớm 2.3. Thiết kế nghiên cứu trong 1 giờ đầu sau sinh, bú mẹ hoàn Mô tả cắt ngang bằng phương pháp toàn trong 06 tháng đầu và bú kéo dài định lượng. đến 2 tuổi [6]. Các thực hành này phụ thuộc vào kiến thức, kỹ năng và các 2.4. Cỡ mẫu: Xác định tình trạng dinh điều kiện hỗ trợ bà mẹ cho con bú tại dưỡng trẻ: gia đình và cộng đồng. 2.5. Nghiên cứu xác định cỡ mẫu Lào Cai là một tỉnh miền núi phía theo công thức ước tính 1 tỷ lệ trong Bắc với tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD quần thể: nhẹ cân và thấp còi năm 2018 lần lượt là 18,4 % và 33,1 %, trong khi tỷ lệ 2 p(1 - P) n = Z1 - a chung của toàn quốc lần lượt là 12,8% 2 ∆2 và 23,2% [4]. Huyện Bát Xát của tỉnh Trong đó: Lào Cai gồm các xã nghèo đa phần là người dân tộc thiểu số, hạn chế về trình n: là tổng số đối tượng cần điều tra; p độ học vấn và còn tồn tại nhiều tập tục là tỷ lệ trẻ SDD thấp còi của tỉnh Lào lạc hậu, có nhiều hạn chế trong kiến Cai năm 2018 là 33% [4] ; α = 0,05 với thức và thực hành NCBSM. Để đánh độ tin cậy là 95% => Zα∕2= 1,96; chọn giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các khoảng sai lệch mong muốn ∆ = 0,065. 21

TC.DD & TP 18 (1) - 2022 Tính toán cỡ mẫu là 201 trẻ, dự kiến 2.10. Đạo đức nghiên cứu 10% đối tượng đáp ứng tiêu chuẩn ng- Nghiên cứu đã được chấp thuận bởi hiên cứu. Thực tế điều tra 236 trẻ. Hội đồng đạo đức của Viện Dinh dưỡng 2.6. Phương pháp chọn mẫu trước khi triển khai. Phương pháp lấy mẫu nhiều giai đoạn. Chọn tỉnh: chọn chủ đích 1 tỉnh miền núi khó khăn; chọn huyện: chọn ngẫu nhiên III. KẾT QUẢ 1 huyện; chọn xã: chọn ngẫu nhiên 3 xã; Có 236 đối tượng tham gia nghiên cứu chọn đối tượng: đối với trẻ lấy mẫu toàn trong đó hầu hết là người dân tộc thiểu bộ; đối với bà mẹ: lấy theo trẻ, thực tế số (77,5%) và trình độ học vấn của lấy được 263 trẻ và 263 bà mẹ họ cũng chủ yếu đến THCS (41,1%), 2.7. Phương pháp và công cụ thu THPT (22%). Có khoảng 1/5 (22,4%) thập số liệu đối tượng còn mù chữ và chỉ học đến - Phỏng vấn: sử dụng bộ câu hỏi được tiểu học và khoảng 14,0% có trình độ thử nghiệm trước khi điều tra. học vấn trên THPT. Bảng 1 cũng cho thấy đa số đối tượng làm nông nghiệp - Cân đo nhân trắc: Dụng cụ là cân (64,0%), làm thuê nghề tự do (16,1%) điện tử TANITA SC 330 với độ chính và 11% đối tượng là cán bộ, viên chức xác 0,1 kg. Đo chiều dài nằm của trẻ sử nhà nước. Phần lớn các hộ gia đình của dụng thước gỗ 3 mảnh có độ chính xác ĐTNC thuộc diện kinh tế trung bình/ tới 1 mm. khá (73,7%). 2.8. Biến số nghiên cứu - Thông tin chung đối tượng: tuổi, giới tính, dân tộc, nghề nghiệp, kinh tế hộ gia đình. - Tỷ lệ SDD thấp còi, nhẹ cân, gầy còm của trẻ theo giới tính, mức độ, nhóm tuổi. Phân loại SDD dựa vào chuẩn tăng trưởng của WHO 2006. - Thực hành NCBSM: bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, bú sớm 1 giờ đầu sau sinh, bú mẹ kéo dài đến 24 tháng tuổi. Cách tính dựa trên định ng- hĩa về Chỉ số Nuôi dưỡng trẻ nhỏ của WHO 2010. 2.9. Phân tích và xử lý số liệu Sử dụng phần mềm Epi Data 3.1 để nhập số liệu và phần mềm SPSS 18.0 để phân tích số liệu. 22

TC.DD & TP 18 (1) - 2022 Bảng 1. Một số thông tin chung về đối tượng nghiên cứu (n=236) Đặc điểm Tần số (n) Tỷ lệ (%) Kinh 53 22,5 Dân tộc Dân tộc thiểu số 183 77,5 Không đi học 27 11,5 Tiểu học 26 11,0 Trung học cơ sở (THCS) 97 41,1 Trình độ học vấn Trung học phổ thông (THPT) 52 22,0 Trung cấp, cao đẳng 23 9,7 Sau đại học 11 4,7 Làm nông nghiệp 151 64,0 Kinh doanh, dịch vụ 18 7,7 Lương nhà nước, tư nhân, lương hưu 26 11,0 Nghề nghiệp Làm thuê, nghề tự do 38 16,1 Trợ cấp nhà nước, tổ chức xã hội 01 0,4 Khác 02 0,8 Cận nghèo 19 8,1 Kinh tế hộ gia đình Nghèo 43 18,2 Trung bình/Khá 174 73,7 Bảng 2. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 2 tuổi theo thể SDD và mức độ Thể SDD (n=236) Mức độ Thấp còi Nhẹ cân Gầy còm Vừa 18,6 11,9 1,7 Nặng 9,7 3,4 1,3 Bình thường 71,7 84,7 97,0 23

TC.DD & TP 18 (1) - 2022 Theo Bảng 2, tỷ lệ SDD thấp còi là 11,9% mức độ vừa và 3,4% mức độ 28,3% cao nhất trong 3 thể (trong đó nặng), tỷ lệ SDD gầy còm là thấp nhất 18,6% mức độ vừa, 9,7% mức độ nặng), 3,0% (trong đó 1,7% mức độ vừa và tỷ lệ SDD nhẹ cân là 15,3% (trong đó 1,3% mức độ nặng). Bảng 3. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 2 tuổi theo nhóm tuổi Thể SDD Nhóm tuổi Thấp còi Nhẹ cân Gầy còm Từ 0-6 tháng tuổi (n=57) 10,5 5,3 1,8 Từ 06-12 tháng tuổi (n=74) 23,0 16,2 5,4 Từ 12-23 tháng tuổi (n=105) 41,9 20,0 1,9 Ở Bảng 3, ta thấy nhóm tuổi từ 12-23 ở thể gầy còm là 5,4%. Nhóm tuổi 0-6 tháng tuổi có tỷ lệ SDD cao nhất trong 3 tháng tuổi có tỷ lệ SDD thấp nhất ở thể nhóm tuổi ở thể thấp còi (41,9%) và thể thấp còi (5,3%), thể nhẹ cân (10,5%) và nhẹ cân (20,0%); thể gầy còm là 1,9%. thể gầy còm (1,8%). Nhóm tuổi từ 06-12 tháng tuổi có tỷ lệ Tỷ lệ SDD thấp còi theo giới tính nam SDD ở thể thấp còi là 23,0%; nhẹ cân và nữ lần lượt là 28,6%, 28,2% không là 16,2% và cao nhất trong 3 nhóm tuổi có sự khác biệt nhiều. Bảng 4. Tỷ lệ thực hành nuôi con bằng sữa mẹ Tỷ lệ (%) Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ Kinh Khác Chung Bú sớm 1 giờ đầu sau sinh (n=236) 37,7 38,8 38,6 Bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu 56,2 48,8 50,9 (n=57) Bú mẹ kéo dài đến 24 tháng tuổi 22,2 31,6 28,6 (n=35) 24

TC.DD & TP 18 (1) - 2022 Tỷ lệ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng (thấp còi) [4]; cả 2 số liệu đều cho thấy đầu cao nhất (50,9%), thấp nhất là bú tỷ lệ nhẹ cân và gầy còm đều thấp mẹ kéo dài đến 24 tháng tuổi (28,6%) hơn số liệu tỉnh Lào Cai và toàn quốc và bú sớm 1 giờ đầu sau sinh là 38,6%. nhưng tỷ lệ SDD thấp còi lại cao hơn. Tỷ lệ bú sớm và tỷ lệ bú mẹ kéo dài ở Tỷ lệ SDD thấp còi được coi là chỉ tiêu nhóm bà mẹ là dân tộc thiểu số cao hơn phản ánh sự phát triển của xã hội, phản bà mẹ là người dân tộc Kinh (38,8% so ánh tình trạng thiếu dinh dưỡng kéo với 37,7%; và 31,6% so với 22,2%). dài hoặc SDD trong quá khứ làm cho Nhưng tỷ lệ bú mẹ hoàn toàn ở nhóm trẻ bị thấp còi và là chỉ số đánh giá hậu bà mẹ này lại thấp hơn bà mẹ dân tộc quả của sự đói nghèo. Địa bàn nghiên Kinh (56,2% so với 48,8%). Sự khác cứu là vùng nghèo đói và đối tượng biệt chưa có ý nghĩa thống kê. nghiên cứu cũng đa phần là người dân tộc thiểu số nên có thể coi đây là một yếu tố ảnh hưởng lớn, thể hiện được rõ nhất nguyên nhân SDD ở tại địa bàn BÀN LUẬN nghiên cứu. Ngoài ra sự khác biệt này Để cải thiện tình trạng dinh dưỡng do mẫu điều tra của nghiên cứu thực trẻ em nói chung và tình trạng nuôi hiện trên trẻ dưới 2 tuổi, còn các số con bằng sữa mẹ nói riêng, nhiều ng- liệu điều tra của VDD đều đánh giá trẻ hiên cứu đã được triển khai để đánh dưới 5 tuổi. Nhiều nghiên cứu cho thấy giá thực trạng, từ đó tìm giải pháp can rằng tỷ lệ SDD các thể ở nhóm dưới 2 thiệp trên nhiều địa bàn khác nhau. Tỷ tuổi thấp hơn so với nhóm từ 2-5 tuổi. lệ đối tượng nghiên cứu làm nông ng- Theo nghiên cứu của Lê Thị Hương tại hiệp trong nghiên cứu này chiếm phần huyện Lang Chánh – Thanh Hoá: tỷ lệ lớn rất dễ hiểu bởi huyện Bát Xát là SDD thể nhẹ cân tăng dần theo tuổi, huyện nghèo chiếm đa số là người dân từ không có trẻ nào dưới 6 tháng tuổi tộc thiểu số với tỷ lệ 77,5% với trình SDD, đến 23,7% SDD ở nhóm tuổi từ độ học vấn thấp gần 50% chỉ học đến 6-23 tháng, cao nhất ở nhóm tuổi từ THCS, tỷ lệ mù chữ và học đến tiểu học 24-35 tháng với gần 40,0%; tỷ lệ SDD chiếm 1/5 là tỷ lệ khá cao. Đặc điểm thể thấp còi tăng dần theo tuổi, bắt đầu này có thể là nguyên nhân khiến các bà xuất hiện ở nhóm 6 tháng tuổi (10%), mẹ còn hạn chế về kiến thức dẫn đến lên đến 36,2% ở nhóm tuổi từ 36- 60 thực hành NCBSM còn chưa tốt, có thể tháng tuổi [7]. Theo nghiên cứu tại dẫn đến ảnh hưởng đến tình trạng dinh huyện Yên Thuỷ tỉnh Hoà bình cũng dưỡng của trẻ cao như tại địa bàn ng- cho thấy rằng tỷ lệ SDD nhẹ cân thấp hiên cứu: tỷ lệ SDD thấp còi là 28,3%, nhất ở nhóm tuổi từ 6-11 tháng (6,7%) tỷ lệ SDD nhẹ cân là 15,3%, tỷ lệ SDD và cao nhất ở nhóm tuổi từ 48-60 tháng gầy còm là 3,0%, các tỷ lệ này còn ở (30%), tỷ lệ trẻ thấp còi thấp nhất ở ngưỡng cao trong khi tỷ lệ SDD ở cả nhóm tuổi từ 0-5 tháng tuổi và tăng ba thể của toàn tỉnh Lào Cai lần lượt là khá cao nhóm tuổi từ 12-60 tháng tuổi 18,6%, 33,1% và 5,1% (2018) và tỷ lệ (khoảng 55-65%) [8]. Điều này còn có toàn quốc là 12,8% (nhẹ cân) và 23,2% thể được giải thích như các nghiên cứu 25

TC.DD & TP 18 (1) - 2022 khác rằng: trẻ sau khi được ăn bổ sung Phương và cộng sự tại huyện Tam sẽ có nhiều nguy cơ bị SDD hơn so Nông, Phú Thọ năm 2012 (46,7%) với thời kỳ được nuôi bằng sữa mẹ, và [10], nghiên cứu của Hà Thị Thu Trang trẻ từ 2 tuổi đến 5 tuổi có nhiều nguy và Trần Thị Phúc Nguyệt về tìm hiểu cơ mắc các nhiễm trùng khác hơn trẻ một số tập tính nuôi con bằng sữa mẹ nhỏ như nhiễm giun, tiêu chảy, nhiễm của các bà mẹ dân tộc Dao có con dưới khuẩn hô hấp…nên làm ảnh hưởng xấu 24 tháng tuổi năm 2011 tại xã Tân Sơn, đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ. Ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (38,6% kết quả nghiên cứu này cũng chỉ ra tỷ so với 47,5%) [11]; số liệu Giám sát lệ SDD ở trẻ trai cao hơn trẻ gái với tỷ dinh dưỡng năm 2014 của Viện Dinh lệ lần lượt là 28,6% và 28,2% nhưng dưỡng ở tỉnh Lào Cai 59,2%; tỷ lệ không có sự khác biệt có ý nghĩa thống chung của cả nước (38,6% so với kê. Theo đó nhóm tuổi 12-24 tháng 57,8%) [12]. Thực hành bú sớm liên tuổi có tỷ lệ SDD cao nhất ở thể nhẹ quan đến chăm sóc sản khoa, nếu bà cân và thể thấp còi là 20,0% và 41,9%; mẹ không được sinh tại các cơ sở y tế, thấp nhất ở thể gầy còm 1,9%. Tỷ lệ được cán bộ y tế hỗ trợ cuộc sinh và SDD nhẹ cân và thấp còi tăng dần theo được đặt trẻ vào vú mẹ sớm thì thực nhóm tuổi: từ 0-6 tháng tuổi có tỷ lệ hành này sẽ không đạt được. Đây là nhẹ cân và thấp còi lần lượt là 7,0%, thực trạng của nhiều vùng đồng bào 14,0%; tương tự nhóm tuổi từ 6-12 dân tộc thiểu số khi tỷ lệ sinh tại nhà tháng tuổi lần lượt là 17,6% và 25,7%. còn khá cao như Lào Cai. Ngoài ra, ở Như vậy, suy dinh dưỡng thường xảy 1 số địa phương nếu công tác chăm sóc ra bắt đầu khi trẻ bước vào lứa tuổi ăn sơ sinh thiết yếu không đảm bảo, tỷ bổ sung, trẻ bị cai sữa sớm và có khả lệ mổ đẻ cao, con bị không được gần năng bị nhiễm khuẩn nhiều hơn (6-23 mẹ sớm thì tỷ lệ này cũng thấp. Ng- tháng), tiếp tục tích lũy trong những hiên cứu cho thấy, tỷ lệ NCBSM hoàn giai đoạn tiếp theo. toàn ở trẻ dưới 6 tháng tuổi là 50,9% Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có cao hơn nhiều với kết quả trong nghiên 38,6% số bà mẹ cho trẻ bú lần đầu cứu tại huyện Tam Nông, Phú Thọ trong vòng một giờ sau khi sinh. Như của Huỳnh Văn Dũng và Huỳnh Nam vậy vẫn còn khoảng 2/3 số trẻ phải ăn Phương năm 2012: 27,8% [10] và ng- uống thức ăn khác sau khi chào đời và hiên cứu của Lê Thị Hương và cộng sự không được hưởng lợi từ bữa bú đầu tiến hành điều tra cẳt ngang trên các bà tiên vô cùng quý giá về mọi mặt này. mẹ có con dưới 2 tuổi tại Yên Bái năm Tỷ lệ thực hành cho trẻ bú sớm sau 2008 (18,3% - 19,8%) [13] và nghiên sinh trong nghiên cứu này thấp hơn kết cứu của Bùi Thu Hương năm 2009 tại quả của một số nghiên cứu khác trong hai phường Quỳnh Mai và Bạch Đằng nước, cụ thể: nghiên cứu của Trần Thị - Hà Nội (23%) [14]. Tuy nhiên cũng Phúc Nguyệt tại xã Khánh Hà, Thường cần hiểu rõ là ở nghiên cứu này, tỷ Tín, Hà Nội (42,3%) [9]; nghiên cứu lệ NCBSM hoàn toàn được tính theo của Huỳnh Văn Dũng, Huỳnh Nam định nghĩa của WHO 2010 là dựa trên 26

TC.DD & TP 18 (1) - 2022 số trẻ từ 0 - 5 tháng tuổi được bú mẹ tỷ lệ trẻ bú kéo dài đến 2 tuổi là 28,6%, hoàn toàn trong ngày hôm qua, còn 1 cao hơn gấp 2 lần so với tỷ lệ này của số nghiên cứu trước đây có thể sử dụng toàn tỉnh Lào Cai (13,2%) và tỷ lệ của các định nghĩa khác để xác định tỷ lệ toàn quốc (15,2%). Tuy nhiên cùng là này. Với cùng cách tính tỷ lệ NCBSM những tỉnh miền núi phía Bắc lại cho hoàn toàn, nghiên cứu thực hiện tại 11 thấy tỷ lệ cho con bú kéo dài đến 2 tuổi tỉnh của A&T cũng cho kết quả tỷ lệ của tỉnh Cao Bằng và Hà Giang theo số NCBSM hoàn toàn trong 6 tháng đầu liệu điều tra của VDD năm 2014 là 0% thấp hơn so với kết quả nghiên cứu này [12]. Như vậy qua nhiều năm có các đưa ra (20,2% so với 50,9%). Đặc biệt, chương trình truyền thông can thiệp nhiều tỉnh trong dự án A&T có tỷ lệ thì thực hành của các bà mẹ người dân NCBSM hoàn toàn trong 6 tháng đầu tộc thiểu số ở vùng cao đã có nhiều cải rất thấp như: Khánh Hòa (0,6%), Đà thiện đáng kể. Thậm chí tỷ lệ bú kéo Nẵng (3,5%), Cà Mau (6,5%) và Tiền dài của các bà mẹ người dân tộc thiểu Giang (11,6%) [15]. Nguyên nhân tỷ số còn cao hơn so với tỷ lệ bú kéo dài lệ bú mẹ hoàn toàn thấp tại các tỉnh của các bà mẹ dân tộc Kinh (22,2% và này được lý giải thay vì cho trẻ bú mẹ 31,6%), điều này có thể lý giải bởi việc hoàn toàn trong 6 tháng đầu thì các bà các bà mẹ người Kinh luôn bận rộn sau mẹ lại cho trẻ uống nước, sữa bột và khi sinh con và thường cho bé cai sữa ăn bổ sung trong giai đoạn này. Theo sớm, cho ăn sữa ngoài,… những yếu kết quả điều tra giám sát dinh dưỡng tố đó cần được tìm hiểu sâu hơn ở một năm 2010 của Viện Dinh dưỡng kết nghiên cứu khác. hợp với tổ chức A&T và UNICEF thực hiện trên toàn quốc thì tỷ lệ NCBSM hoàn toàn trong 6 tháng đầu trong ng- IV. KẾT LUẬN hiên cứu này lại tương tự so với một số tỉnh miền núi: Cao Bằng (44%), Hòa Tỷ lệ SDD thấp còi là 28,3% (trong đó Bình (42%), Sơn La (42%) [16]. Điều 18,6% mức độ vừa, 9,7% mức độ nặng); này cho thấy, vài tỉnh thuộc miền núi tỷ lệ SDD nhẹ cân là 15,3% (trong đó phía Bắc có sự tương đồng về địa lý và 11,9% mức độ vừa và 3,4% mức độ môi trường sống cho ra kết quả tương nặng); tỷ lệ SDD gầy còm là 3,0% (trong đồng với chúng tôi. Các tỉnh miền núi đó 1,7% mức độ vừa và 1,3% mức độ và vùng dân tộc thiểu số lại ít được nặng); tỷ lệ SDD thấp còi theo nhóm bị ảnh hưởng bởi quảng cáo sữa công tuổi 0-6, 6-12, 12-24 lần lượt là 10,5%, thức nên thưởng có tỷ lệ NCBSM và 23,0%, 41,9%. NCBSM hoàn toàn cao hơn so với các Tỷ lệ bú sớm giờ đầu sau sinh là 38,6%; tỉnh đồng bằng và dân tộc Kinh. Tỷ lệ tỷ lệ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu của chúng tôi cũng mới hơn so với các là 50,9%; tỷ lệ bú mẹ kéo dài đến 24 số liệu trước đó, sau khi đã có nhiều tháng tuổi là 28,6%. Tỷ lệ bú sớm, bú sự tuyên truyền về thực hành NCBSM hoàn toàn, bú kéo dài ở dân tộc thiểu số đúng của nhiều chương trình can thiệp lần lượt là 38,8%, 48,8%, 31,6%. trên địa bàn. Nghiên cứu trên đã chỉ ra 27

TC.DD & TP 18 (1) - 2022 TÀI LIỆU THAM KHẢO dưỡng & Thực phẩm. 2014. 10(3), tr. 1. WHO. Malnutrition. 2020. Link: . 117-122. 2. UNICEF. Malnutrition. 2020. Link: . 10. Huỳnh Văn Dũng, Huỳnh Nam Phương và Cs. Tình trạng dinh dưỡng 3. Viện Dinh dưỡng. Thực trạng suy của trẻ dưới 24 tháng tuổi và thực dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi hiện hành nuôi trẻ của bà mẹ tại huyện nay. 2018. Tam Nông, tỉnh Phú Thọ năm 2012. 4. Viện Dinh dưỡng. Số liệu thống kê Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm. dinh dưỡng. 2020. 2014. 10(4), tr. 116-123. 5. Mbuya, Nkosinathi V. N., Stephen J. 11. Hà Thị Thu Trang, Trần Thị Phúc Atwood, và Huỳnh Nam Phương. Suy Nguyệt. Một số tập tính nuôi con bằng dinh dưỡng dai dẳng trong cộng đồng sữa mẹ của các bà mẹ dân tộc Dao có các dân tộc thiểu số tại Việt Nam, Vấn con dưới 24 tháng tại xã Tân Cương, đề & các giải pháp can thiệp. Nghiên huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Tạp cứu về phát triển quốc tế Washing- chí Nghiên cứu Y học. 2012. 80(3B), ton, DC: Ngân hàng Thế giới. 2019. tr. 266-271. doi:10.1596/978-1-4648-1432-7. 12. Viện Dinh dưỡng. Thông tin giám 6. Viện Dinh dưỡng. Khuyến nghị dinh sát dinh dưỡng của tỉnh Lào Cai năm dưỡng trong 1000 ngày vàng. Bộ Y tế. 2014. 2014. 2017. 13. Lê Thị Hương và Đỗ Hữu Hanh. 7. Lê Thị Hương, “Kiến thức và Kiến thức, thực hành của bà mẹ và thực hành dinh dưỡng của bà mẹ tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới và tình trạng dinh dưỡng của trẻ hai tuổi tại huyện Văn Yên, Yên Bái. dưới hai tuổi tại huyện Cẩm Thủy, Tạp chí Y học thực hành. 2008. số Lang Chánh Thanh Hóa và Huyện 643, tr. 21-27. Hải Lăng Tỉnh Quảng trị”. Tạp chí 14. Bùi Thu Hương. Kiến thức và thực Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2007. hành nuôi con bằng sữa mẹ của các Số 4(2), tr.2-4; 40-48. bà mẹ tại phường Quỳnh Mai và Bạch 8. Nguyễn Như Hoa. “Tình trạng dinh Đằng, Hà Nội. Luận văn tốt nghiệp dưỡng và một số yếu tố liên quan của bác sỹ Y khoa. 2009. Trường Đại học trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Yên Thủy Y Hà Nội, Hà Nội. tỉnh Hòa Bình năm 2011”. Luận văn 15. Alive and Thrive và Viện Nghiên tốt nghiệp bác sĩ Y khoa Đại học Y Hà cứu Y xã hội học. Báo cáo toàn văn Nội ,2011. tr 49,53 thực hành nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và 9. Trần Thị Phúc Nguyệt và Hà Minh trẻ nhỏ, Hà Nội. 2012. Trang. Thực hành nuôi con bằng sữa 16. Viện Dinh dưỡng, Alive and Thrive mẹ của các bà mẹ có con dưới 24 và UNICEF. Thông tin dinh dưỡng tháng tuổi tại xã Khánh Hà, huyện năm 2010, Hà Nội. 2010. Thường Tín, Hà Nội. Tạp chí Dinh 28

TC.DD & TP 18 (1) - 2022 Summary NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN AGED 0-23 MONTHS AND BREASTFEEDING PRACTICES IN SOME COMMUNES BAT XAT DISTRICT, LAO CAI PROVINCE IN 2019 With the purpose of investigating the nutritional status of children 0-23 months old and breastfeeding practices, the study: “Nutritional status of children 0-23 months old and breast- feeding practices in some communes, Bat Xat district, Lao Cai province in 2019” was con- ducted from April 2018 to April 2019. This is a cross-sectional descriptive study by quanti- tative method with a sample size of 236 children aged 0-23 months of 3 communes in Bat Xat district, Lao Cai province, whose weight and length were measured and nutritional status was assessment by using Z-Score; 236 mothers of the children were asked using a pre-de- signed questionnaire. Research results showed that in the three communes, the stunting rate was 28.3% (of which 18.6% was moderate, 9.7% was severe), stunting rate by age group of 0- 6 months, 6-11 months, 12-23 months was 10.5%, 23.0%, 41.9%, respectively. Breast- feeding practices were also reflected in the rate of ealy initiation of breastfeeding, exclusive breastfeeding in the first 6 months and continued breastfeeding up to 24 months of age in 3 communes, i.e. 38.6%, 50.9%, 28.6%, respectively. It is necessary to find out more specific causes and to have nutrition communication interventions to promote infant feeding practic- es of mothers to reduce the rate of child malnutrition. Keywords: Child malnutrition, Breastfeeding practices, Bat Xat - Lao Cai 29

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY