Tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi bị tiêu chảy cấp tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi bị tiêu chảy cấp tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
  • Mã tin : 682
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi bị tiêu chảy cấp tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đối tượng: 118 trẻ từ 0 đến 59 tháng tuổi được chẩn đoán tiêu chảy cấp và điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ 01/2021 đến 12/2021.

Nội dung Text: Tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi bị tiêu chảy cấp tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 511 - THÁNG 2 - SỐ 2 - 2022 và sau phẫu thuật sọ não. Không có trường hợp gặp là đái tháo đường chiếm 5%, tiếp đến là ung huyết khối tĩnh mạch não sau viêm màng não thư và sau phẫu thuật sọ não, không gặp bệnh được ghi nhận. Theo nghiên cứu của tác giả Lê nhân có yếu tố nguy cơ là viêm não màng não Việt Minh và cs, những bệnh nhân huyết khối nào trong nghiên cứu. tĩnh mạch não sâu có kèm theo bệnh đái tháo đường là 3,38%. Không thấy ghi nhận trường TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Ngọc Hùng (2010). “Đặc điểm hình ảnh hợp huyết khối tĩnh mạch sâu nào có liên quan huyết khối xoang tĩnh mạch màng cứng trên cộng tới sau phẫu thuật sọ não, chấn thương đầu, sau hưởng từ”. Luận văn thạc sĩ Y học, ĐHYD TP Hồ chọc dò tủy sống, viêm màng não. Các khác biệt Chí Minh, Tr.94. này có thể giải thích do cỡ mẫu của các nghiên 2. Lê Văn Thính; Trịnh Tiến Lực (2010), "Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều cứu còn nhỏ, đồng thời bộ xét nghiệm sàng lọc trị huyết khối tĩnh mạch não". Tập san Hội Thần ung thư và phân tích dịch não tuỷ không được kinh học Việt Nam. 2, Tr.10. làm thường quy trên toàn bộ các bệnh nhân 3. Hoàng Khánh (2008), “Huyết khối tĩnh mạch huyết khối tĩnh mạch não. não”, Giáo trình sau đại học thần kinh học, Nhà xuất bản Đại học Huế, Tr. 275-282. V. KẾT LUẬN 4. Lê Văn Minh; Phan Việt Nga (2013), "Nghiên Tuổi trung bình của bệnh nhân là 36,9 ± cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ huyết khối tĩnh mạch não". Tạp chí Y học học Việt 12,7, tỷ lệ nam/nữ là 1/1,22. Đặc điểm tổn Nam tháng 7. 1, Tr.37. thương nhu mô não trên phim CLVT: tổn thương 5. Khealani B.A., Wasay M.,Saadah M., Sultana hay gặp nhất là chảy máu nhu mô não chiếm E., Mustafa S., Khan F.S., et al.(2008), 37,5%. Ngược lại, trên phim chụp CHT, tổn “Cerebral Thrombosis A Descriptive Multicenter Study of Patients in Pakistan and Middle East “ thương hay gặp nhất là nhồi máu chảy máu Stroke ,39(10),pp.2707-2711 chiếm 40,6%. Trong số bệnh nhân có yếu tố 6. Martinelli I., Battaglioli T., Pedotti T., nguy cơ tiên phát, giảm protein S và giảm ATIII Cattaneo M. and Mannucci P.M.(2003),” hay gặp chiếm 10%, giảm protein C chiếm 5%. Hyperhomoncysteinnemia in cerebral vein Ở các bệnh nhân nữ, tỉ lệ bệnh ở phụ nữ sau thrombosis”, Blood,102(4),pp.1363-6 7. Paciaroni M., Palmerini F. and Bogousslavsky sinh chiếm tỉ lệ cao nhất 22,7%, tiếp đến là J.(2008),” Clinical presentations of cerebral vein and mang thai 18,2% và dung thuốc tránh thai sinus thrombosis”, Front Neurol Neurosci,23,pp.77-88 13,6%. Các yếu tố nguy cơ thứ phát khác hay TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI BỊ TIÊU CHẢY CẤP TẠI TRUNG TÂM NHI KHOA, BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Bế Hà Thành1, Nguyễn Thị Xuân Hương1, Lê Thị Kim Dung1, Nguyễn Văn Bắc1, Dương Quốc Trưởng1, Nguyễn Công Thành2 TÓM TẮT Nguyên là 32,2% sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p0,05. Có mối liên quan giữa SDD thể nhẹ cân và ở các huyện chiếm tỷ lệ 67,8% so với thành phố Thái mức độ mất nước của trẻ (p

vietnam medical journal n02 - FEBRUARY - 2022 SUMMARY viện cho thấy trẻ SDD có mức độ bệnh nặng hơn THE NUTRITIONAL STATUS CHILDREN UNDER và thời gian nằm viện dài hơn so với trẻ có tình 5 YEARS OF AGE WITH ACUTE DIARRHEA AT trạng dinh dưỡng tốt [3]. Mối liên quan giữa tiêu chảy và suy dinh dưỡng là gánh nặng về kinh tế THE CENTER FOR PEDIATRIC MEDICINE, đối với các quốc gia đang phát triển, trong đó có THAI NGUYEN CENTER HOSPITAL Objectives: Assessment of the nutritional status Việt Nam. of children under 5 years of age with acute diarrhea at Tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung the Center for Pediatric Medicine, Thai Nguyen Central ương Thái Nguyên hàng năm tiếp nhận rất nhiều Hospital. Subjects: 118 children aged 0 to 59 months trẻ em dưới 5 tuổi bị tiêu chảy cấp vào điều trị were diagnosed with acute diarrhea and were treated nhưng cho đến nay cũng chưa có một đề tài nào at the center for Pediatric Medicine, Thai Nguyen Central Hospital from 01/2021 to 12/2021. Methods: nghiên cứu về tình trạng dinh dưỡng của trẻ A descriptive study. Results: The majority of patients dưới 5 tuổi bị tiêu chảy cấp. Nên nhóm nghiên with acute diarrhea were in districts, accounting for cứu tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu: 67.8% compared with Thai Nguyen city 32.2%, the Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 difference was statistically significant with p0.05. There is a 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả. relationship between underweight malnutrition and the degree of dehydration of children (p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 511 - THÁNG 2 - SỐ 2 - 2022 Thành phố Nhận xét: Nhóm tuổi từ 12- 59 tháng chiếm 38 32,2 tỷ lệ cao nhất là 68,6%, sự khác biệt này có ý Thái Nguyên Địa dư p0,054,2 p: Test Chi square Nhận xét: Không có sự khác biệt giữa trẻ SDD thể nhẹ cân ở các huyện và SDD thể nhẹ cân ở Thành phố Thái Nguyên (12,5% so với 10,5%, p>0,05) Bảng 3.4. Phân bố WAZ theo nhóm tuổi 0 – 11 tháng 12 – 59 tháng Tổng Đặc điểm (n=37) (n=81) (n=118) p n % n % N % SDD thể nhẹ cân 4 10,8 10 12,3 14 11,9 >0,05 Bình thường 33 89,2 66 81,5 99 83,9 >0,05 Thừa cân 0 0 5 6,2 5 4,2 >0,05 p: Test Chi square Nhận xét: Không có sự khác biệt giữa trẻ SDD thể nhẹ cân ở nhóm tuổi 12-59 tháng và nhóm trẻ 0-11 tháng (12,3% so với 10,8%, p>0,05). Bảng 3.5. Phân bố WAZ theo mức độ mất nước Có mất nước Không mất nước Tổng Đặc điểm (n=45) (n=73) (n=118) p n % n % n % SDD thể nhẹ cân 9 20 5 6,8 14 11,9

vietnam medical journal n02 - FEBRUARY - 2022 Bình thường 36 80 63 86,3 99 83,9

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 511 - THÁNG 2 - SỐ 2 - 2022 coi là chỉ tiêu phản ánh sự phát triển của xã hội, số đánh giá tốt nhất về tình trạng trẻ biểu hiện và là chỉ số đánh giá hậu quả của sự đói nghèo. thừa cân nhất trong ba chỉ số, mặc dù để chẩn Tỷ lệ thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi ở nghiên cứu đoán béo phì ở nhóm tuổi này cần phải kết hợp này là 5,9% (biểu đồ 3.2) kết quả nghiên cứu với đo lượng mỡ dự trữ. Trong nghiên cứu này, này tương đương với kết quả nghiên cứu của Lê chúng tôi không nghiên cứu về khía cạnh thừa Thi Kim Mai năm 2018 tại Bệnh viện Nhi Trung cân ở trẻ. Ương [4]. Tuy nhiên tỷ lệ này thấp hơn so với tỷ Nhìn chung tỷ lệ SDD thuộc địa bàn nghiên lệ SDD phân chia theo vùng của Viện Dinh dưỡng cứu ở mức trung bình, thấp hơn so với một số quốc gia năm 2018 tại Thái Nguyên là 23,2% nghiên cứu ở quốc tế như Kenya hay Nyanza, [5]. Khi Chelle R.Berger và cộng sự nghiên cứu nhưng cũng cao hơn một số nghiên cứu tại cộng tại vùng Nyanza của tỉnh Kenya cho thấy tỷ lệ đồng trong nước. Việc đối tượng ở nhiều huyện SDD thể thấp còi (31,2%) [8] cao hơn gần 6 lần thị xã về Trung tâm Nhi Khoa Bệnh viện Trung so với nghiên cứu này. Điều này cho thấy Việt ương Thái Nguyên điều trị cũng có thể là một Nam đã có những chính sách tích cực về việc chú yếu tố dẫn đến tỷ lệ SDD ở nghiên cứu này. Vì ý đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi. vậy, để giảm thiểu tỷ lệ SDD ở mức thấp hơn cần Điều đó được thể hiện trong chương trình mục có sự quan tâm của chính quyền, ban ngành, tiêu quốc gia về việc giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa truyền thông tuổi mắc SDD qua các thời kỳ. về kiến thức chăm sóc trẻ lồng ghép với các buổi Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ SDD thể chiến dịch tại địa phương nơi cư trú. thấp còi thấp hơn so với SDD thể nhẹ cân (5,9% V. KẾT LUẬN với 11,9%) biểu đồ 3.2. Kết quả này tương đồng Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân của bệnh nhi dưới 5 nghiên cứu của Lê Thị Kim Mai năm 2018 SDD thể tuổi bị tiêu chảy cấp tại Trung tâm Nhi khoa, thấp còi và SDD thể nhẹ cân 16,1% và 5,8% [4]. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2021 là Điều này cho thấy SDD về chiều cao của trẻ em 11,9%, tỷ lệ trẻ thừa cân là 4,2%. Có mối liên đang là vấn đề hết sức nghiêm trọng và khá phổ qua giữa SDD thể nhẹ cân và mức độ mất nước biến. Giảm SDD thấp còi sẽ trực tiếp cải thiện tầm của trẻ với p

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY