Tình trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ từ 6 - 24 tháng tuổi tại bệnh viện Bắc Thăng Long

Tình trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ từ 6 - 24 tháng tuổi tại bệnh viện Bắc Thăng Long
  • Mã tin : 739
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Tình trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ từ 6 - 24 tháng tuổi tại bệnh viện Bắc Thăng Long nghiên cứu cắt ngang trên 30 trẻ tại bệnh viện Bắc Thăng Long nhằm mô tả tình trạng suy dinh dưỡng và các yếu tố liên quan như cân nặng sơ sinh thấp, sinh non và sinh mổ.

Nội dung Text: Tình trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ từ 6 - 24 tháng tuổi tại bệnh viện Bắc Thăng Long

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/tinh-trang-suy-dinh-duong-va-mot-so-yeu-to-lien-quan-o-tre-tu-6-24-thang-tuoi-tai-benh-vien-bac-th-2545086.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY