Two years of gender identity service for minors: Overrepresentation of natal girls with severe problems in adolescent development

Two years of gender identity service for minors: Overrepresentation of natal girls with severe problems in adolescent development
  • Mã tin : 68
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Increasing numbers of adolescents present in adolescent gender identity services, desiring sex reassignment (SR). The aim of this study is to describe the adolescent applicants for legal and medical sex reassignment during the first two years of adolescent gender identity team in Finland, in terms of sociodemographic, psychiatric and gender identity related factors and adolescent development.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY