Tỷ lệ hiện mắc vi rút Adeno ở trẻ em nhập viện vì viêm phổi cộng đồng và sự phân bố các týp của vi rút Adeno

Tỷ lệ hiện mắc vi rút Adeno ở trẻ em nhập viện vì viêm phổi cộng đồng và sự phân bố các týp của vi rút Adeno
  • Mã tin : 913
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Tỷ lệ hiện mắc vi rút Adeno ở trẻ em nhập viện vì viêm phổi cộng đồng và sự phân bố các týp của vi rút Adeno trình bày xác định tỷ lệ hiện mắc adenovirus ở trẻ em viêm phổi cộng đồng nhập viện và sự phân bố các týp của adenovirus.

Nội dung Text: Tỷ lệ hiện mắc vi rút Adeno ở trẻ em nhập viện vì viêm phổi cộng đồng và sự phân bố các týp của vi rút Adeno

TẠP CHÍ Y HỌC LÂM SÀNG | 2021 | SỐ 124 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỶ LỆ HIỆN MẮC VI-RÚT ADENO Ở TRẺ EM NHẬP VIỆN VÌ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG VÀ SỰ PHÂN BỐ CÁC TÝP CỦA VI-RÚT ADENO Phạm Thiên Hương1 TÓM TẮT Trần Thị Hồng Như2 Đặt vấn đề: Adenovirus là một trong những tác nhân vi- Phạm Trường Sơn3 rút thường gặp nhất của viêm phổi ở trẻ em. Một số týp có Trần Kháng Duy2 liên quan đến độ nặng của viêm phổi. Tại Việt Nam chưa có Lê Huỳnh Sa2 nhiều nghiên cứu liên quan đến viêm phổi do adenovirus gây Nguyễn Việt Quốc2 ra cũng như sự phân bố các týp của adenovirus. Trần Quốc Việt2 Mục tiêu: Xác định tỷ lệ hiện mắc adenovirus ở trẻ em viêm Võ Đức Chiến4 phổi cộng đồng nhập viện và sự phân bố các týp của adenovirus. Phạm Thị Thùy Dương5 Phạm Hùng Vân6 Đối tượng và phương pháp: Đối tượng là các trẻ dưới 5 tuổi viêm phổi cộng đồng nhập viện trong 3 năm 2018-2020. 1 Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Mẫu thử là các dịch hút đàm qua mũi (NTA). Kỹ thuật multiplex 2 Công ty Nam Khoa real-time PCR được sử dụng để phát hiện adenovirus và các vi- 3 Đại Học Sydney rút hô hấp khác. Phân tích tỷ lệ adenovirus và tỷ lệ đồng nhiễm 4 Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương với các vi-rút hô hấp khác. Chọn một số mẫu thử có adenovirus 5 Bệnh Viện Nhi Đồng 2 để giải trình tự tìm sự phân bố các týp của adenovirus. 6 Đại Học Phan Châu Trinh Kết quả: Có 2053 mẫu thử được thực hiện PCR và tỷ lệ phát hiện được virus là 53.39%. Tỷ lệ adenovirus phát hiện được là 12.96% với 36.10% đồng nhiễm virus hô hấp khác. Tỷ lệ adenovirus đồng nhiễm và không đồng nhiễm với các virus khác cũng được phân tích và so sánh với tỷ lệ nhiễm các virus hô hấp mà không đồng nhiễm với adenovirus. Có 83 mẫu chứa vi-rút adeno được chọn để giải trình tự gen trực tiếp nhằm định týp. Kết quả cho thấy týp 7 chiếm đa số (69.88%), tiếp Tác giả chịu trách nhiệm: theo là týp 5 (16.87%), còn lại là các týp 6, 1, 2, và 8 (4). Phạm Hùng Vân Kết luận: Nhờ áp dụng thường xuyên kỹ thuật multiplex Đại Học Phan Châu Trinh real-time PCR trong các phòng xét nghiệm mà yêu cầu phát Email: phhvan.nkbiotek@gmail.com hiện tác nhân adenovirus cũng như các tác nhân hô hấp gây bệnh khác đã trở thành thường qui. Hy vọng kỹ thuật này có thể Ngày nhận bài: 08/09/2021 Ngày phản biện: 27/10/2021 áp dụng được tại nhiều phòng thí nghiệm khác tại Việt Nam. Ngày đồng ý đăng: 04/11/2021 Từ khóa: Adenovirus, viêm phổi cộng đồng 1. ĐẶT VẤN ĐỀ hô hấp như viêm phổi. Đối với nhiễm trùng hô Adenoviruse là tác nhân virus gây nhiểu hấp ở trẻ em từ thì adenovirus có thể chiếm bệnh lý khác nhau trong đó có nhiễm trùng đến tỷ lệ 18-20% các trường hợp [1]. Có 7 loài Trang 74 Tạp chí Y học lâm sàng | jocm@bachmai.edu.vn | www.jocm.vn

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỐ 124 | 2021 | PHẠM HÙNG VÂN VÀ CỘNG SỰ adenovirus được xác định là A đến G với hơn 67 nghiệm của công ty Nam Khoa để thực hiện týp huyết thanh (serotype) hay còn có thể gọi MPL phát hiện các tác nhân vi sinh gây bệnh. là týp gen (genotype) [2], trong đó có một vài Tiêu chuẩn loại trừ là các mẫu lặp lại của cùng týp gen được ghi nhân là có liên quan đến mức tên một bệnh nhi. Xét nghiệm MPL-rPCR phát độ nặng của viêm phổi [3]. hiện các tác nhân vi sinh gây bệnh được công Bệnh viêm phổi cộng đồng ở trẻ em do ty Nam Khoa xây dựng dựa trên công nghệ real- adenovirus có thể xãy ra trong suốt năm và tỷ time PCR sử dụng các mồi và đoạn dò taqman lệ tử vong thì có thể thay đổi, có thể đến 60% đặc hiệu cho từng tác nhân đã được công bố [6]. ở các trường hợp trẻ em bị suy giảm miễn dịch Đối với tác nhân vi-rút thì xét nghiệm này phát [2]. Cũng có báo cáo ghi nhận tỷ lệ tử vong hiện được 15 tác nhân bao gồm influenza virus trong viêm phổi ở trẻ em là từ 15% đến 20% với A, B, C; parainfluenza virus 1, 2, 3; adenovirus; tác nhân adenovirus týp gen 7 [4]. rhinovirus; repiratory syncytial virus; human metapneumovirus; measle virus; human Tại Việt Nam trong thời gian từ 1996 đến coronavirus; bocavirus; varicella/zoster virus 2000, mỗi năm có trên 17 ngàn trường hơp và rubella virus. Xét nghiệm này đã trở thành nhiễm trùng do adenovirus được ghi nhận với thường qui với qui trình được tóm tắt như sau tỷ suất là 23/100,000 [5]. Do thiếu phương tiện [6]: (i) Trước hết mẫu được tách chiết DNA và xét nghiệm phát hiện tác nhân virus gây viêm RNA bằng phương pháp tách chiết sử dụng phổi nên có rất ít nghiên cứu tại Việt Nam cho bộ tách chiết NKIVD-DNARNAprep MAGBEAD biết tỷ lệ mắc adenovirus ở trẻ em viêm phổi thực hiện trên máy tách chiết tự động. (ii) Sau cũng như týp gen phổ biến của adenovirus gây đó dịch tách chiết được cho vào các MPL-rPCR bệnh là týp gen nào. mix được pha từ AgPath-IDTM One-Rtep RT- 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU PCR reagents của Thermo-Fisher. (iii) Cuối cùng là thực hiện real-time PCR trên thiết bị CFX96 Có 3 mục tiêu trong nghiên cứu này, đó là: của Biorad để phát hiện tác nhân đích. (i) Xác định tỷ lệ phát hiện adenovirus và các vi-rút hô hấp khác dựa trên kết quả multiplex Đối với mục tiêu tìm hiểu tỷ lệ phân bố real-time PCR (MPL-rPCR) thực hiện trên các các týp gen của adenovirus, chọn một số mẫu mẫu dịch hút đàm qua đường mũi (NTA) lấy có kết quả phát hiện được adenovirus để thực từ trẻ em dưới 5 tuổi bị viêm phổi cộng đồng hiện PCR nhân bản một đoạn DNA đặc hiệu nhập viện. (ii) Cũng dựa trên kết quả này, phân dài khoảng 622 bps trên gen hexon protein tích tỷ lệ phát hiện adenovirus có và không có của vi-rút [7], sau đó giải trình tự trực tiếp bắng kết hợp với các virus hô hấp khác. (iii) Tìm hiểu phương pháp giải trình tự Sanger, cuối cùng là tỷ lệ phân bố các týp gen của adenovirus bằng thực hiện so chuỗi trên NCBI nucleotide blast kỹ thuật giải trình tự gen thực hiện trên một số search để xác định týp gen của virus. mẫu phát hiện được adenovirus. 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong 3 năm từ đầu năm 2018 đến cuối Đối với hai mục tiêu đầu, thực hiện một năm 2020, đã chọn được 2053 kết quả xét nghiên cứu hồi cứu trên đối tượng là bệnh nhi nghiệm MPL-rPCR thực hiện trên 2053 mẫu dưới 5 tuổi được lâm sàng tại các bệnh viện Nhi NTA lấy từ bệnh nhi đáp ứng được yêu cầu Đồng ở TP. HCM chẩn đoán là viêm phổi cộng nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy có 1096 đồng nhập viện và gửi mẫu NTA đến phòng xét bệnh nhi phát hiện được tác nhân vi-rút, chiếm Tạp chí Y học lâm sàng | jocm@bachmai.edu.vn | www.jocm.vn Trang 75

TẠP CHÍ Y HỌC LÂM SÀNG | 2021 | SỐ 124 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC tỷ lệ 53.39%, trong số đó có 266 bệnh nhi thì tác nhân này chỉ đứng hàng thứ 3, kế đó phát hiện được adenovirus chiếm tỷ lệ 12.96% là các tác nhân parainfluenza 3 virus (10.18%), (266/2053) và 926 bệnh nhi phát hiện được influenza A virus (6.33%). Các tác nhân vi-rút các tác nhân vi-rút khác chiếm tỷ lệ 45.10% khác có tỷ lệ phát hiện được dưới 5% là virus sởi (926/2053). Kết quả trình bày trong biểu đồ (2.63%), parainfluenza 1 virus (2.97%), human 1 cho thấy trong các tác nhân virus phát hiện metapneumovirus (2.05%), influenza B virus được thì chiếm tỷ lệ cao nhất là RSV (15.98%), (1.27%), parainfluenza 2 virus và bocavirus kế đó là rhinovirus (13.98%). Với tỷ lệ phát hiện (1.12%), influenza C virus (0.24%) và thấp nhất được adenovirus là 12.96% như đã ghi nhận là human coronavirus (0.05%). Biểu đố 1. Tỷ lệ phát hiện được các tác nhân vi-rút không phải adenovirus trong 2053 mẫu NTA lấy từ bệnh nhi bị viêm phổi cộng đồng nhập viện. Tỷ lệ phát hiện được các tác nhân vi-rút khác (không phải adenovirus) trong hai nhóm bệnh nhi nhiễm và không nhiễm adenovirus được trình bày trong bảng 1 dưới đây. Bảng 1. Tỷ lệ phát hiện được các tác nhân vi-rút khác trong hai nhóm bệnh nhi có adenovirus và không có adenovirus So sánh hai nhóm Có Không có có và không có adenovirus adenovirus adenovirus (n=266) (n=1787) t P Vi-rút khác 36.09% 46.45% 3.16691

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỐ 124 | 2021 | PHẠM HÙNG VÂN VÀ CỘNG SỰ Parainfluenza 1 virus 2.26% 3.08% 0.73678 >0.05 Human metapneumovirus 1.50% 2.13% 0.66935 >0.05 Parainfluenza 2 virus 1.50% 1.06% 0.63688 >0.05 Influenza B virus 0.75% 1.34% 0.05460 >0.05 Influenza C virus 0.38% 0.22% 0.46955 >0.05 Bocavirus 1.13% 1.12% 0.12470 >0.05 Human coronavirus 0.38% 0.00% NA NA Phân tích kết quả trình bày trong bảng 1 do vậy mà giải pháp phù hợp nhất là phải sử chúng ta thấy tỷ lệ phát hiện được các tác nhân dụng bộ xét nghiệm đã được xây dựng và phát vi-rút khác trong các bệnh nhi không nhiễm triển tại chỗ dựa trên các mồi và đoạn dò đặc adenovirus là cao hơn có ý nghĩa (P

TẠP CHÍ Y HỌC LÂM SÀNG | 2021 | SỐ 124 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Do đây là một nghiên cứu chủ yếu hồi cứu như kết quả lâm sàng. Hy vọng là nghiên cứu các kết quả trong phòng xét nghiệm nên rất tiếc như vậy sẽ được tiếp tục trong tương lai. là chúng tôi chỉ có thể đưa ra được tỷ lệ phát hiện được các tác nhân vi-rút trên các bệnh nhi viêm phổi cộng đồng nhập viện, trong đó phân TÀI LIỆU THAM KHẢO tích kỹ hơn về tỷ lệ đồng nghiễm adenovirus 1. Patricia M. Tille. (2014). Viruses in Human với các tác nhân khác cũng như phân tích vể sự Diseases. Bailey & Scott’s Điagnostic phân bố các týp gen của adenovirus. Đối với lâm Microbiology, 13th Edition. 2014:621-852 sàng thì mối quan tâm là phải cho biết được hâu 2. Michael G. Ison and Randall T. Hayden. quả lâm sàng của các tác nhân vi-rút phát hiện (2016). Microbiology spectrum. được cũng như mối liên hệ về lâm sàng của các 4(4):DMIH2-0020-2015. doi:10.1128/ týp gen adenovirus phát hiện được. Tuy nhiên microbiolspec .DMIH2-0020-2015 rất tiếc là trong nghiên cứu này chúng tôi không thể đáp ứng được yêu cầu đó. Hy vọng là với kết 3. De´bora N. Marcone et al. (2021). quả được trình bày trong nghiên cứu sẽ có thể Genotypes and phylogenetic analysis of tạo được sự chú ý của lâm sàng trong việc ứng adenovirus in children with respiratory dụng một kỹ thuật không xa vời lắm là MPL-rPCR infection in Buenos Aires, Argentina (2000– phát hiện các tác nhân vi-rút gây viêm phổi cộng 2018). PLoS ONE 16(3): e0248191. https:// đồng ở trẻ em dưới 5 tuổi và từ đó có thể mở ra doi.org/10.1371/journal. pone.0248191 các nghiên cứu sâu hơn về hậu quả lâm sàng của 4. Shunhang Wen et al. (2021). The các tác nhân vi-rút phát hiện được. Epidemiology, Molecular, and Clinical 6. KẾT LUẬN of Human Adenoviruses in Children Đây là một trong không nhiều các nghiên Hospitalized With Acute Respiratory cứu phát hiện tác nhân vi-rút gây viêm phổi Infections. Front. Microbiol., 16 cộng đồng phải nhập viện được thực hiện tại February 2021 https://doi.org/10.3389/ Việt Nam. Với kết quả thu nhận được từ công fmicb.2021.629971 trình nghiên cứu này thì tác nhân vi-rút có một 5. Viện Pasteur TP. HCM. Bệnh do adenovirus. vai trò đáng kể trong viêm phổi cộng phải nhập ICD-10 B30.0-B30.3. http://www. viện ở trẻ em dưới 5 tuối vì có đến 45.10% các pasteurhcm.gov.vn/news/benh-do-vi-rut- trường hợp phát hiện được tác nhân vi-rút a---de---no-adenovirosis-83.html trong đó adenovirus chiếm tỷ lệ 12.96% sau RSV 6. V.H.Pham, T. V.Nguyen et al. (2019). là 15.98% và rhinovirus là 13.98%. Nhiên cứu Microbial pathogens causing community cũng cho biết một kết quả sơ bộ về sự phân bố acquired pneumonia in Vietnamese các týp gen của adenovirus với tỷ lệ týp gen 7 outpatients. ISAAR-2019. Outstanding là chiếm cao nhất và đây cũng là týp gen được poster award. ghi nhận có liên quan đến tình trạng nặng của viêm phổi. Để có thể thấy được hậu quả lâm 7. Helen Sarantis et al. (2004). Comprehensive sàng của nhiễm vi-rút trên các bệnh nhi viêm Detection and Serotyping of Human phổi cộng đồng thì rất cần thiết phải có phân Adenoviruses by PCR and Sequencing. tích toàn diện hơn về các tác nhân vi sinh cùng Journal of Clinical Microbiology. 2004; phát hiện được kể các vi khuẩn và vi nấm cũng 42(9):3963–3969 Trang 78 Tạp chí Y học lâm sàng | jocm@bachmai.edu.vn | www.jocm.vn

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỐ 124 | 2021 | PHẠM HÙNG VÂN VÀ CỘNG SỰ Abstract PREVALENCE OF ADENOVIRUS AND ADENOVIRUS GENOTYPE FROM IN-PATIENT CHILDREN WITH COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA Background: Adenovirus is one of the most common viral agents of pneumonia in children. Several types are associated with the severity of pneumonia. In Vietnam, there have not been many studies related to pneumonia caused by adenovirus as well as the distribution of adenovirus types. Aim of the study: Find-out the prevalence of adenovirus detected from hospitalized children with community-acquired pneumonia and preliminary study of the distribution of genotypes from some detected adenoviruses Materials and methods: Subjects were children under 5 years old with community-acquired pneumonia hospitalized in 3 years 2018-2020. Samples were naso-tracheal aspirates (NTA). Multiplex real-time PCR technique was used to detect adenovirus and other respiratory viruses. Analysis of adenovirus rates and rates of co-infection of adenovirus with other respiratory viruses. Select some samples containing adenovirus for sequencing to find the distribution of adenovirus types Results: There were 2053 samples tested by PCR and the virus detection rate was 53.39%. The rate of adenovirus was 12.96% with 36.10% co-infected with other respiratory virus. The rates of adenovirus co-infected and non-co-infected with other viruses were also analyzed and compared with the prevalence of respiratory viruses without adenovirus co-infection. The 83 samples containing adenovirus were selected for direct gene sequencing for typing. The results showed that type 7 accounted for the majority (69.88%), followed by type 5 (16.87%), and the rest were types 6, 1, 2, and 8(4). Conclusions: Thanks to the frequent application of multiplex real-time PCR in laboratories, the requirement to detect adenovirus as well as other respiratory pathogens has become routine. Hopefully this technique can be applied in many other laboratories in Vietnam Keyword: adenovirus, community acquired Tạp chí Y học lâm sàng | jocm@bachmai.edu.vn | www.jocm.vn Trang 79

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ty-le-hien-mac-vi-rut-adeno-o-tre-em-nhap-vien-vi-viem-phoi-cong-dong-va-su-phan-bo-cac-typ-cua-vi-r-2569698.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY