Tỷ lệ suy yếu và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi trong cộng đồng tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

Tỷ lệ suy yếu và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi trong cộng đồng tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh
  • Mã tin : 2157
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Suy yếu là một yếu tố làm giảm chất lượng sống, tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở người cao tuổi. Suy yếu có thể phòng ngừa và đảo ngược được ở giai đoạn tiền suy yếu. Ở giai đoạn suy yếu nặng tuy không đảo ngược được nhưng việc can thiệp có thể làm giảm tỷ lệ tử vong. Chưa có nhiều nghiên cứu về suy yếu tại Việt Nam, nhất là ở người cao tuổi cộng đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY