MangYTe

Tài liệu y khoa

U tim thai và sơ sinh: Chẩn đoán trước sinh, theo dõi ba trường hợp và phẫu thuật thành công một trường hợp sau sinh tại bệnh viện Trung ương Huế

U tim thai và sơ sinh: Chẩn đoán trước sinh, theo dõi ba trường hợp và phẫu thuật thành công một trường hợp sau sinh tại bệnh viện Trung ương Huế
  • Mã tin: 466
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết tiến hành chẩn đoán trước sinh, theo dõi sau sinh ba trường hợp u tim thai và phẫu thuật thành công sau sinh một trường hợp thông qua phương pháp điều trị và theo dõi sau sinh ba trường hợp u tim thai được chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm tim thai, trong đó có một trường hợp được phẫu thuật thành công sau sinh.

Nội dung Text: U tim thai và sơ sinh: Chẩn đoán trước sinh, theo dõi ba trường hợp và phẫu thuật thành công một trường hợp sau sinh tại bệnh viện Trung ương Huế

Bệnh viện Trung ương Huế Báo cáo trường hợp U TIM THAI VÀ SƠ SINH: CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH, THEO DÕI BA TRƯỜNG HỢP VÀ PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG MỘT TRƯỜNG HỢP SAU SINH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Lê Bá Minh Du1*, Trần Hoài Ân2, Tô Hồng Thịnh1, Trương Quang Lộc1, Nguyễn Lê Thanh Uyên1 DOI: 10.38103/jcmhch.2020.65.5 TÓM TẮT Mục tiêu: Chẩn đoán trước sinh, theo dõi sau sinh ba trường hợp U tim thai và phẫu thuật thành công sau sinh một trường hợp. Phương pháp: Điều trị và theo dõi sau sinh ba trường hợp U tim thai được chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm tim thai, trong đó có một trường hợp được phẫu thuật thành công sau sinh. Kết quả: Ba bào thai được siêu âm tim thai chẩn đoán U tim thai, khả năng là U cơ vân (Rhabdomyoma) với nhiều khối U trên thành tâm thất và trong một hay hai buồng tâm thất, có tuổi thai 28, 27, 38 tuần. Ba trường hợp này được chuyển đến sinh tại Bệnh Viện Trung Ương Huế vào năm 2019, trong đó có 1 trường hợp nghẽn đường ra thất trái được phẫu thuật thành công sau sinh 46 giờ. Một trường hợp có suy tim sau sinh. Diễn tiến cả ba trường hợp thuận lợi, tình trạng suy tim giảm, các khối U tim giảm sau 7 tháng đến 9 tháng theo dõi. Kết luận: Có khả năng chẩn đoán U tim thai trước sinh. Ba trường hợp này có khả năng là U cơ vân do tính chất đa khối U và thoái triển dần sau sinh. Phẫu thuật trẻ sơ sinh được đặt ra khi có yếu tố nguy cơ U tim gây tắc nghẽn. Từ khóa: U tim thai. U tim sơ sinh. Siêu âm tim thai. Chẩn đoán trước sinh. Phẫu thuật sau sinh. ABSTRACT FETAL AND NEONATAL CARDIAC TUMOR: PRENATAL DIAGNOSIS, FOLLOW UP OF THREE CASES AND SUCCESSFUL POSTNATAL SURGERY OF A CASE AT HUE CENTRAL HOSPITAL Le Ba Minh Du1*, Tran Hoai An2, To Hong Thinh1, Truong Quang Loc1, Nguyen Le Thanh Uyen1 Objective: Prenatal diagnosis, postnatal followed up of three cases of cardiac tumor and successful postnatal surgery of one case. Methods: Treatment and postnatal followed up of three cases of cardiac tumor. Those cases were 1 Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức - Ngày nhận bài (Received): 30/9/2020; Ngày phản biện (Revised): 05/10/ 2020; năng Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế - Ngày đăng bài (Accepted): 04 /12 /2020 2 Khoa Ngoại lồng ngực Tim mạch, Bệnh viện - Người phản hồi (Corresponding author): Lê Bá Minh Du Trung ương Huế - Email: lebmdu@gmail.com; ĐT: 0914077740 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 65/2020 31

U tim thai và sơ sinh: Bệnhchẩn viện đoán Trung trước ương sinh,... Huế diagnosed by fetal echocardiography. One of them underwent a successful postnatal surgery. Results: Three fetuses were diagnosed with fetal cardiac tumor (capable of Rhabdomyoma) at 28, 27, 38 gestational weeks. There were many tumors in one or two ventricles. These cases were referred to Hue Central Hospital for timing and location of delivery in 2019. One of them had obstruction of left ventricular outflow tract with successful surgical resection at 46 hours after birth. One of them had heart failure after birth. Evolution of three cases was favorable, heart failure regressed, cardiac tumors regressed at 7 - 9 months follow up. Conclusions: Fetal cardiac tumor can be diagnosed prenatally. Those three cases were capable of rhabdomyoma due to the presence of muliple tumors and their regression after birth. Neonatal surgical option should be reserved for the risk of cardiac flow obstruction. Key Words: Fetal cardiac tumor. Neonatal cardiac tumor. Fetal echocardiography. Prenatal diagnosis. Postnatal surgery. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Một số trường hợp U tim thai kèm theo đa ối, U tim ít gặp trên bào thai và trẻ sơ sinh. Trước tắc nghẽn đường ra / đường vào của tâm thất (4), đây hầu hết U tim được chẩn đoán nhờ mổ tử thi. rối loạn huyết động, rối loạn chức năng tim, rối loạn Tuy nhiên với sự phát triển của các kỹ thuật chẩn nhịp tim và có thể dẫn tới thai chết lưu, suy tim hay đột tử (1, 3). U tim thai có thể làm nghẽn dòng qua đoán hình ảnh như siêu âm tim, cộng hưởng từ lỗ bầu dục dẫn đến hội chứng thiểu sản thất trái trên (MRI), U tim được phát hiện đã gia tăng một cách bào thai (3). đáng kể (1). Theo một nghiên cứu hồi cứu về siêu Hầu hết U tim ở bào thai và sơ sinh là lành tính âm thai đã công bố thì tần suất là 0.14% (2). Việc (1). Một nghiên cứu của Chan và cộng sự trên 75 U ứng dụng phổ biến các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tim ở trẻ em đã không có trường hợp nào là trẻ sơ mới đã giúp chẩn đoán, điều trị sớm và cải thiện sinh có di căn ác tính (5). được tỷ lệ sống còn (1). U tim thai và u tim trẻ em có tính chất mô học khác II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP với U tim người lớn. U cơ vân (Rhabdomyomas) hay NGHIÊN CỨU gặp ở trẻ em, trong khi U nhầy tim (Myxomas) hay Chúng tôi chẩn đoán trước sinh và theo dõi sau gặp ở người lớn (3). So sánh phân bố U tim thai của sinh đặc điểm lâm sàng, diễn tiến, điều trị, kết quả bào thai / trẻ em và người lớn được trình bày ở bảng 1. của 3 trường hợp bào thai và trẻ sơ sinh bị U tim, Bảng 1: Phân bố U tim trên bào thai và trẻ em (%). trong đó có một trường hợp được phẫu thuật thành Bào thai / Người công sau sinh. Siêu âm tim thai và siêu âm tim U tim sau sinh được thực hiện trên máy siêu âm Philips Trẻ em lớn Affiniti 50. Đây là một nghiên cứu được thực hiện U cơ vân (Rhabdomyoma) 40-89 1 tại Bệnh Viện Trung Ương Huế từ tháng 3 năm 2019 U quái (Teratoma) 15-19

Bệnh viện Trung ương Huế - Vị trí tâm nhĩ nội tạng bình thường, hình ảnh - Nhiều khối U nằm ở vách liên thất, thành thất bốn buồng tim bình thường. trái và thất phải - Kích thước và xuất phát của hai đại động mạch - Các khối U này không di động, không chèn vào bình thường. vòng van hai lá và ba lá, không gây hẹp đường ra - Một khối U ở đường ra thất trái, sát van động thất phải và thất trái. mạch chủ, khá di động. - Không thấy các dị tật bẩm sinh tim khác. - Một khối U ở vách liên thất, không di động. Kết luận: Nhiều khối U thất trái và thất phải (khả - Không thấy các dị tật bẩm sinh tim khác. năng là U cơ vân) trên tim thai 27 tuần tuổi. Kết luận: Nhiều khối U thất trái (khả năng là U Bệnh nhân được chuyển đến sinh Bệnh Viện cơ vân) trên tim thai 28 tuần tuổi. Trung Ương Huế vào tuần 35 của thai kỳ. Trẻ được Bệnh nhân được chuyển đến sinh Bệnh Viện sinh mổ bằng phẫu thuật Ceasarean vào tuần 37 của Trung Ương Huế vào tuần 37 của thai kỳ. Trẻ được thai kỳ. sinh mổ bằng phẫu thuật Ceasarean vào tuần 39 của Siêu âm tim sau sinh thấy nhiều khối U khá lớn thai kỳ. ở thành cả hai thất, không di động, không gây hẹp Siêu âm tim sau sinh thấy được 3 khối U ở buồng đường ra và đường vào hai thất. Hai thất giãn và co thất trái, khẳng định hai khối U đã được phát hiện bóp kém, phân suất tống máu =22% (EF=22%). trên siêu âm tim trước sinh và phát hiện thêm một Trẻ sơ sinh có suy tim sau sinh, được điều trị nội khối U ở thành bên thất trái, không di động. Co bóp khoa tích cực, co bóp thất cải thiện dần. Sau 21 ngày thất tốt, phân suất tống máu =65% (EF=65%). Đáng điều trị, co bóp thất cải thiện, EF=48%. Siêu âm tim chú ý, có một khối U khá di động, sát van chủ gây vẫn cho thấy nhiều khối U khá lớn ở thành cả hai hẹp đường ra thất trái, chênh áp tối đa = 42mmHg buồng thất. Trẻ được cho xuất viện điều trị ngoại (gradient max=42mmHg). trú. Phát hiện ở cha đứa bé các nốt U nhỏ ở vùng má Do nguy cơ gây nghẽn đường ra thất trái của (facial angiofibromas), một biểu hiện của xơ cứng khối U ở đường ra thất trái nên trẻ được chỉ định dạng U (Tuberous sclerosis). phẫu thuật lấy khối U này. Trẻ sơ sinh được phẫu Tái khám ngoại trú sau 1 tháng, chức năng tim thuật sớm, 46 giờ sau khi sinh. Kết quả xét nghiệm trở về bình thường, EF=55%. Siêu âm tim thấy các mô học khối U tim sau phẫu thuật là U cơ vân. Hậu khối U có thoái triển, tuy nhiên vẫn còn nhiều khối phẫu thuận lợi, sau phẫu thuật 19 ngày trẻ xuất viện. U khá lớn ở cả hai buồng thất. Không phát hiện được dấu hiệu của xơ cứng Sau 6 tháng, các khối U đã thoái triển nhiều, còn dạng U (Tuberous sclerosis) ở cha mẹ của trẻ. Trẻ vài khối U khá lớn ở cả hai buồng thất. Chức năng được tiếp tục theo dõi định kỳ hàng tháng, bằng siêu thất tốt, EF=63%. âm tim. Hai khối U còn lại trong buồng thất trái Sau 8 tháng, các khối U tiếp tục thoái triển, chỉ thoái triển dần. Sau 7 tháng không còn thấy hai khối còn vài khối U kích thước vừa phải ở hai buồng thất. U này. Chức năng thất tốt, EF=66%, trẻ phát triển tốt. Trường hợp 2 Trường hợp 3 Một bệnh nhân nữ giới, 25 tuổi, có thai lần đầu, Một bệnh nhân nữ giới, 34 tuổi, có thai lần thứ được chuyển đến khám tại Bệnh Viện Trung Ương 3, được chuyển đến Bệnh Viện Trung Ương Huế Huế vào tuần thứ 27 của thai kỳ. Siêu âm tim thai vào tuần thứ 38 của thai kỳ. Siêu âm tim thai tại tại Bệnh Viện Trung Ương Huế thấy các bất thường Bệnh Viện Trung Ương Huế thấy các bất thường tim, được mô tả như sau: tim, được mô tả như sau: - Vị trí tâm nhĩ nội tạng bình thường, hình ảnh - Vị trí tâm nhĩ nội tạng bình thường, hình ảnh bốn buồng tim bình thường. bốn buồng tim bình thường. - Kích thước và xuất phát của hai đại động mạch - Kích thước và xuất phát của hai đại động mạch bình thường. bình thường. Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 65/2020 33

U tim thai và sơ sinh: Bệnhchẩn viện đoán Trung trước ương sinh,... Huế - Nhiều khối U nằm ở vách liên thất, thành thất =60% (EF=60%). Sau sinh 5 ngày trẻ được xuất trái và thất phải viện theo dõi ngoại trú. Không phát hiện được dấu - Các khối U này không di động, không gây hẹp hiệu của xơ cứng dạng U (Tuberous sclerosis) ở cha đường vào, đường ra thất phải và thất trái. mẹ của trẻ. - Không thấy các dị tật bẩm sinh tim khác. Sau 1 tháng, các khối U có thoái triển, vẫn còn Kết luận: Nhiều khối U thất trái và thất phải (khả khá nhiều khối U kích thước vừa phải ở hai buồng năng là U cơ vân) trên tim thai 38 tuần tuổi. thất. Chức năng thất tốt, EF=66%, trẻ phát triển tốt. Trẻ được sinh qua đường âm đạo tại Bệnh Viện Sau 6 tháng, các khối U đã thoái triển nhiều, còn Trung Ương Huế vào tuần 39 của thai kỳ. vài khối U kích thước vừa phải ở cả hai buồng thất. Siêu âm tim sau thấy nhiều khối U kích thước Chức năng thất tốt, EF=65%. vừa phải ở thành cả hai thất, không di động, không Sau 9 tháng, các khối U đã thoái triển nhiều, còn gây hẹp đường ra và đường vào hai thất. Các buồng vài khối U kích thước nhỏ ở cả hai buồng thất. Chức tim không giãn và co bóp tốt, phân suất tống máu năng thất tốt, EF=62%. Bảng 2: Tóm tắt ba trường hợp U tim thai. Trường hợp 1 Trường hợp 2 Trường hợp 3 Phát hiện trước sinh Thai 28 tuần Thai 27 tuần Thai 38 tuần Số lượng khối U tim Nhiều khối U Nhiều khối U Nhiều khối U Vị trí khối U tim Tâm thất trái Hai tâm thất Hai tâm thất Dấu nghẽn thất Có Không Không Phẫu thuật Có (46 giờ sau sinh) Không Không Suy tim Không Có Không Xét nghiệm mô học U cơ vân Không Không Xơ cứng dạng U (gia đình) Không Có Không Diễn tiến sau sinh U thoái triển U thoái triển U thoái triển Theo dõi sau sinh 7 tháng 8 tháng 9 tháng IV. BÀN LUẬN năm đầu sau khi sinh trên hầu hết trẻ sơ sinh (1, 3, 7). U tim cơ vân là loại U tim chiếm đa số trong các Không có mối liên quan giữa sự thoái triển này với loại U tim ở bào thai và trẻ sơ sinh (1). Nghiên cứu kích thước, số lượng và vị trí các khối U tim (1, 8). 40 U tim thai của Yinon và cộng sự có 33 trường Siêu âm tim đóng vai trò chủ yếu trong việc phát hiện hợp là U cơ vân (82,5%) chiếm đa số, 3 trường hợp U tim trước sinh cũng như theo dõi sau sinh (3, 6). là U xơ (7,5%), 3 trường hợp là U quái (7,5%), 1 Trong ba trường hợp được nghiên cứu, có 1 trường trường hợp là U máu (2,5 %) (4). hợp được phẫu thuật, lấy được mẫu xét nghiệm mô Ba trường hợp trong nghiên cứu của chúng học cho kết quả là U tim cơ vân (bảng 2). tôi được chẩn đoán là U tim cơ vân (Cardiac U tim cơ vân có thể xuất hiện độc lập, tuy nhiên rhabdomyomas) trong thời kỳ bào thai do tính chất U tim cơ vân có thể là một trong các biểu hiện xơ đa khối U (multiple tumors), nằm ở thành thất và tính cứng dạng U (Tuberous sclerosis) (1, 3). Hơn một chất thoái triển sau khi sinh. Theo Shi Min Yuan 90% phân nữa các trường hợp U tim cơ vân có xơ cứng các trường hợp U tim cơ vân là đa khối U và nằm ở dạng U kèm theo (1). Tuy nhiên xơ cứng dạng U hai tâm thất, trong khi các loại U tim khác thường là khó chẩn đoán trên lâm sàng vào giai đoạn chu sinh U đơn (3). Trong cả ba trường hợp được nghiên cứu, (perinatal period) (1, 8). Ba trường hợp trẻ sơ sinh các khối U tim đều thoái triển dần sau sinh. Theo Y trong nghiên cứu của chúng tôi chưa tìm thấy chứng văn, U tim cơ vân có xu hướng thoái triển dần trong cứ trên lâm sàng của xơ cứng dạng U. Khai thác về 34 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 65/2020

Bệnh viện Trung ương Huế mặt gia đình chúng tôi phát hiện được 1 trường hợp rối loạn chức năng thất trái dẫn tới cung lượng tim (bảng 2) có cha đứa bé có biểu hiện các U nhỏ ở giảm và suy tim (1). Nghiên cứu của Newiadomska vùng má (facial angiofibromas), một biểu hiện của và cộng sự gồm 23 trường hợp U tim thai, ghi nhận xơ cứng dạng U (Tuberous sclerosis). Theo y văn xơ có 5 trường hợp có suy tim và 18 trường hợp không cứng dạng U do đột biến gien TSC1 nằm trên nhiễm có suy tim (6). Theo dõi sau sinh trường hợp này, sắc thể số 9 hay gien TSC2 nằm trên nhiễm sắc thể chức năng tim cải thiện dần cùng với sự thoái triển số 16 và có tính di truyền trội (1, 8). dần dần các khối U cơ vân, sau 8 tháng theo dõi, U tim cơ vân có khả năng gây nghẽn dòng máu ở chức năng tim trở về bình thường ( EF=66%), dù thất phải hay thất trái (1). Trường hợp 1 trong nghiên các khối U tim chưa thoái triển hết. cứu của chúng tôi, khối U tim gây nghẽn đường ra Trường hợp 3 trong nghiên cứu của chúng tôi thất trái và đã được phẫu thuật thành công lấy khối tuy có nhiều khối U tim cơ vân ở hai thành tâm thất, U tim gây nghẽn 46 giờ sau khi sinh (bảng 2). Can nhưng sau sinh vẫn có huyết động ổn định và không thiệp phẫu thuật sau sinh trong trường hợp U tim cơ có triệu chứng. Theo y văn khoảng 50% các trường vân được đặt ra khi có ảnh hưởng huyết động hay có hợp U tim cơ vân là không có triệu chứng (2, 8). triệu chứng, phẫu thuật là không cần thiết trong các Trường hợp này chúng tôi tiếp tục theo dõi các khối trường hợp còn lại và chỉ nên theo dõi sau sinh bằng U tim cơ vân bằng siêu âm trong thời kỳ sơ sinh và siêu âm tim do tính chất thoái triển của U tim cơ nhận thấy sau 9 tháng các khối U tim cơ vân thoái vân (1, 3). Nghiên cứu của Newiadomska và cộng triển khá nhiều. sự gồm 23 trường hợp U tim, trong đó có 12 trường hợp đa khối U tim được chẩn đoán U tim cơ vân (6). V. KẾT LUẬN Trong 12 trường hợp này chỉ có hai trường hợp phải - Có khả năng chẩn đoán U tim thai trước sinh. can thiệp phẫu thuật (6). - Siêu âm tim là công cụ hữu ích để chẩn đoán U Trường hợp 2 trong nghiên cứu của chúng tôi tim trước sinh và theo dõi U tim sau sinh. có nhiều khối U cơ vân ở thành cả hai tâm thất, sau - Ba trường hợp được nghiên cứu có khả năng sinh trẻ sơ sinh có tình trạng suy tim khá nặng, thất là U tim cơ vân do tính chất đa khối U và thoái triển giãn co bóp kém, phân suất tống máu sau sinh là sau khi sinh. 22% (EF=22%). Sự phát triển quá nhiều các khối U - Can thiệp phẫu thuật trẻ sơ sinh chỉ được đặt ra cơ vân trên thành thất trái, vách liên thất, trụ cơ làm khi có yếu tố nguy cơ U tim gây tắc nghẽn. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Isaaccs H Jr. Fetal and neonatal cardiac tumors. CR, Martin DJ. Primary and secondary tumors of Pediatr Cardiol. 2004; 25: 252-273. childhoold involving the heart, pericardium and 2. Holley DJ, Martin GR, Brenner JL, Fyfe DA, great vessels. A report of 75 cases and review of the Huhta JC, Kleinman CS, et al. Diagnosis and literature. Cancer. 1985; 56: 625-836. management of fetal cardiac tumors: a multi- 6. Niewiadomska-jarosik K, Stanczyk J, Janiak K, center experience and review of published re- Jarosik P,Moll JJ, Zamojska J, et al. Prenatal diag- ports. J Am Coll Cardiol. 1995; 26: 516-520. nosis and follow-up of 23 cases of cardiac tumors. 3. Shi-Min Yuan. Fetal cardiac tumors: clinical fea- Prenat Diagn. 2010; 30: 882-887. ture, management and prognosis. J Perinat Med. 7. Krapp M, Baschat AA, Gembruch U, et al. Tu- 2017; aop. berousosis with intracardiac rhabdomyoma in a 4. Yinon Y, Chitayat D, Blaser S, Seed M, Amsalem fetus with trisomy 21: case report and review of H, Yoo SJ, et al. Fetal cardiac tumors: a single- literature. Prenat Diagn. 1999; 19: 610-613. center experience of 40 cases. Prenat Diagn. 8 D’Addario V, Pinto V, Di Naro E, et al. Prenatal 2010; 30: 941-949. diagnosis and postnatal outcome of cardiac rhab- 5. Chan HS, Sonley MJ, Moës CA, Daneman A, Smith domyomas. J Perinat Med. 2002; 30: 170-175. Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 65/2020 35

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/u-tim-thai-va-so-sinh-chan-doan-truoc-sinh-theo-doi-ba-truong-hop-va-phau-thuat-thanh-cong-mot-tru-2355622.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY