sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Vai trò của CT-64 lát cắt trong chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh

Vai trò của CT-64 lát cắt trong chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh
  • Mã tin : 448
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết tìm hiểu về CT-64 lát cắt tim mạch, phương pháp khám xét nhanh và không xâm nhập, có thể chẩn đoán chính xác các bệnh tim bẩm sinh, khắc phục các hạn chế của siêu âm tim như cửa sổ âm khó khảo sát và cung cấp các thông tin cần thiết tổng thể cho phẫu thuật.

Nội dung Text: Vai trò của CT-64 lát cắt trong chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh

VAINGỰC NỘI SOI LỒNG TRÒ CỦA ĐIỀUCT-64 LÁT CẮT TRỊ PHẪU TRONG THUẬT CHẨNTHẤT U TRUNG ĐOÁNTẠI BỆNH TIM BỆNH BẨMTW VIỆN SINH QUÂN ĐỘI 108 VAI TRÒ CỦA CT-64 LÁT CẮT TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM BẨM SINH Dương Phước Hùng‫٭‬, Bùi Đức Phú‫٭‬, Hoàng Minh Lợi‫٭٭‬, Lê Trọng Khoan‫٭٭‬, Nguyễn Văn Thành‫٭‬ TÓM TẮT: arteriosus…Most of operated cases demontrated the Từ đầu năm 2009 Bệnh viện Trung ương Huế đã good diagnostic correlation được trang bị máy CT-64 lát cắt, chúng tôi đã phát With its superior spatial resolution and 3D hiện nhiều trường hợp tim bẩm sinh phức tạp như tứ imaging, cardiac 64-MSCT is excellent for chứng Fallot, thất phải hai đường ra, tuần hoàn demonstrating anatomic structures and their spatial bàng hệ chủ-phổi phức tạp, bất sản động mạch phổi relationships, even in small infants. Cardiac 64-MSCT có kèm thông liên thất, thất trái độc nhất, hẹp eo particularly is useful for imaging regions not động mạch chủ, đứt đoạn động mạch chủ, phình visualized well by echocardiography, such as the động mạch vành, còn ống động mạch…Hầu hết các cardiac great vessels. trường hợp được phẫu thuật đều có kết quả phù hợp Cardiac 64-MSCT is the non-invasive and fast với chẩn đoán. method that may precise currently the diagnosis of Với độ phân giải từng phần cao và tái tạo hình ảnh congenital heart disease, overcome the limit of echocardiography such as poor acoustic windows 3 chiều, CT-64 lát cắt tim mạch thể hiện rất hiệu quả and provide the entire necessary information for các cấu trúc giải phẫu và mối tương quan giữa chúng, operation. ngay cả ở các trẻ nhỏ. CT-64 lát cắt tim mạch đặc biệt hữu ích để khảo sát hình ảnh của các vùng mà siêu âm I. ĐẶT VẤN ĐỀ tim không thể nhìn thấy rõ như các mạch máu lớn. Bệnh tim bẩm sinh (TBS) là bệnh khá thường gặp CT-64 lát cắt tim mạch là phương pháp khám xét chiếm khoảng 1% số trẻ sơ sinh sống. Ở Mỹ có hơn 400.000 người mắc bệnh TBS, trên 150.000 người nhanh và không xâm nhập, có thể chẩn đoán chính không được chẩn đoán. Số bệnh nhân mắc bệnh TBS xác các bệnh tim bẩm sinh, khắc phục các hạn chế của sống đến tuổi trưởng thành tăng lên nhờ sự phát triển siêu âm tim như cửa sổ âm khó khảo sát và cung cấp của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh giúp phát hiện các thông tin cần thiết tổng thể cho phẫu thuật. bệnh sớm với độ chính xác cao và nhờ sự tiến bộ của ABSTRACT các phương pháp phẫu thuật tim mạch. Siêu âm tim là THE ROLE OF 64-MSCT IN THE DIAGNOSIS phương tiện chẩn đoán đơn giản giúp phát hiện đa số OF CONGENITAL HEART DISEASE trường hợp nhưng vẫn có giới hạn với bệnh TBS phức Since early 2009 Hue Central hospital has been (‫ )٭‬Trung tâm Tim mạch-Bệnh viện Trung ương Huế equipped with 64-MSCT, we detected a number of (‫ )٭٭‬Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh-Đại học Y Dược Huế complex congenital heart diseases such as tetralogy of Người chịu trách nhiệm khoa học: GS.TS Bùi Đức Phú Fallot, double outlet right ventricle, major Email: buiducphu@gmail.com Ngày nhận bài: 10/04/2013 aortopulmonary collateral shunts, pulmonary atresia Ngày Cho Phép Đăng: 18/04/2013 with VSD, single left ventricle, aortic coartation, aortic Phản Biện Khoa học: PGS.TS. Lê Ngọc Thành, interruption, aneurysm of coronary artery, patent ductus GS.TS.Bùi Đức Phú 53

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 3 - THÁNG 6/2013 tạp. CT-64 lát cắt là phương tiện chẩn đoán mới, Bệnh TBS n % được ứng dụng rộng rãi trong những năm gần đây Tứ chứng Fallot/CÔĐM 25/5 22,72 trong lĩnh vực tim mạch, có tính năng kỹ thuật cao, Thất phải hai đường ra/TLT/Bất 10/10/5 9,10 không xâm nhập, cho kết quả nhanh, chính xác, giúp sản ĐM phổi trái xác định rõ cấu trúc của tim và tương quan với các mạch máu lớn, nhằm định hướng điều trị sớm và Tâm thất độc nhất/CÔĐM 5/2 4,54 thích hợp cho bệnh nhân. APSO/CÔĐM 15/10 13,64 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Dò động mạch vành/CÔĐM 5/1 4,54 NGHIÊN CỨU Hẹp eo ĐMC/CÔĐM/phình gốc 25/5/2 22,72 ĐM dưới đòn phải Bệnh nhân chẩn đoán bệnh TBS. Phương tiện: máy CT-64 Brilliance của Philips-Mỹ với các Đứt doạn quai ĐMC/TLT/CÔĐM 20/15/4 18,20 thông số kỹ thuật: 140KV, 350-450mA và 120- CÔĐM 5 4,54 180mAs. Collimation 0.5mm, bước bàn 0.5mm, thời gian quay 0.4s, độ dày lớp cắt 0,67mm, khoảng tái IV. BÀN LUẬN tạo 0,33mm. Tái tạo 3D: MPR, MIP và VRT. Máy Tim bẩm sinh chiếm tỉ lệ thấp khoảng 1% tổng số bơm hai nòng Medrad Stellant, thuốc cản quang trẻ sơ sinh còn sống, phần lớn phát hiện sau sinh với Ultravist, thuốc bơm 1-1,5ml/kg cân nặng, tốc độ 3- các triệu chứng: tím khi gắng sức, mệt mỏi, ăn uống 5ml/s sau đó tiêm Bolus 40ml nước muối sinh lý kém, chậm phát triển thể chất và âm thổi ở tim. Một 0,9%. Nghiên cứu tiến cứu, mô tả. số trường hợp phát hiện tình cờ, thường phối hợp III. KẾT QUẢ nhiều tật và có tuần hoàn bàng hệ rất phức tạp. Siêu âm tim phát hiện đa số trường hợp nhưng có hạn chế Từ 01-2009 đến 03-2012 có 110 bệnh nhân mắc như đối tuần hoàn bàng hệ phổi chủ phức tạp, dò ĐM bệnh TBS được chụp CT-64 lát cắt tim tại Trung tâm vành, tương quan giữa tim với mạch vành dò hoặc với tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó gồm các mạch máu lớn, đứt đoạn quai ĐMC siêu âm tim có các bệnh như tứ chứng Fallot, thất phải hai đường không phát hiện được chỗ cắm ĐMC xuống. ra, tuần hoàn bàng hệ chủ-phổi phức tạp, bất sản Tái tạo đa bình diện MPR theo các mặt phẳng động mạch phổi có kèm thông liên thât, thất trái độc khác nhau trong không gian ba chiều (mặt phẳng nhất, hẹp eo động mạch chủ, đứt đoạn động mạch ngang, mặt phẳng trán và mặt phẳng dọc giữa). chủ, phình động mạch vành, còn ống động mạch… Tái tạo ba chiều theo thể tích khối VRT khảo sát Hầu hết các trường hợp được phẫu thuật đều cho nhiều hướng giúp thấy tương quan của tim và mạch thấy kết quả chẩn đoán trước và sau mổ hoàn toàn máu lớn trong những trường hợp phức tạp. phù hợp. Số bệnh nhân còn lại không được phẫu Bệnh TBS chia làm ba nhóm: thuật do tính chất phức tạp của bệnh hoặc do điều 1. Nhóm có khả năng gây tím gồm: TLN, TLT kiện kinh tế không cho phép. và CỐĐM. TLT là một bệnh TBS thường gặp nhất 1. Tuổi và giới: 110 bệnh nhân TBS được chụp chiếm khoảng 30% các bệnh TBS. Hầu hết các trường hợp TLT thường độc lập, nhưng có khoảng 20% TLT CT-64 lát cắt tim mạch, 70 nam (63.6%) và 40 nữ có kết hợp với các bất thường khác. Tùy thuộc vào (36,4%). Tuối trung bình 18,64 ±9.08; thấp nhất 4 kích thước và vị trí của lỗ thông. Đa số TLT đóng tự tháng tuổi, cao nhất:51 tuổi. nhiên trong những năm đầu của cuộc sống. Các vấn đề 2. Đặc điểm các bệnh tim bẩm sinh chức năng của TLT có liên quan với kích thước của 54

VAINGỰC NỘI SOI LỒNG TRÒ CỦA ĐIỀUCT-64 LÁT CẮT TRỊ PHẪU TRONG THUẬT CHẨNTHẤT U TRUNG ĐOÁNTẠI BỆNH TIMVIỆN BỆNH BẨMTW SINH QUÂN ĐỘI 108 dòng chảy trái-phải, ngay cả có thể tiến triển thành hội được gọi là ngũ chứng Fallot. Tam chứng Fallot bao chứng Eisenmenger với tăng áp phổi nặng và đảo gồm hẹp ĐM phổi, phì đại thất phải và còn lỗ bầu dục. ngược dòng chảy. CT đa lát cắt không phải là kỹ thuật CT-64 lát cắt với kỹ thuật tái tạo bán phần theo mặt chọn lựa để phát hiện và đánh giá TLT. Nhưng TLT là phẳng trán vuông góc với vách liên thất có thể thấy dấu hiệu thường hay gặp kết hợp với các khiếm rõ TLT, ĐMC cởi ngựa lên vách liên thất và hẹp khuyết tim bẩm sinh khác được phát hiện trên CT đa phễu ĐM phổi. Chuyển vị đại động mạch là bệnh lát cắt. Bất thường này có thể thấy rõ trên chụp CT-64 TBS có tím hay gặp thứ hai với tần suất khoảng 315 lát cắt với kỹ thuật tái tạo nằm ngang theo trục dài và trên một triệu trẻ sinh ra sống. Đây là nhóm bất hình ảnh tái tạo theo mặt phẳng trán coronal. thường có đặc điểm bất tương hợp các buồng tim- 2. Nhóm TBS có tím gồm: tứ chứng Fallot, teo đại động mạch. Trong trường hợp chuyển vị hoàn van ba lá, thân chung động mạch, một thất độc nhất, toàn (D-TGA) thì ĐMC nằm trước xuất phát từ phía thất phải hai đường ra, TM phổi đổ về bất thường trước thất phải và ĐMP xuất phát từ phía sau thất hoàn toàn và chuyển vị đại động mạch. Tứ chứng trái. Vị trí của các tâm nhĩ, tâm thất và các van tim Fallot là bệnh TBS có tím hay gặp nhất bao gồm tứ bình thường. Điều này tạo ra hai vòng tuần hoàn độc chứng: ĐMC cưỡi ngựa lên vách liên thất, TLT, hẹp lập nhau với vài nối thông cần thiết để duy trì sự đường ra thất phải (thường là hẹp phễu ĐM phổi) và sống. Bệnh nhân có kết hợp với còn lỗ bầu dục, phì đại thất phải. Thường đi kèm với van phổi 2 lá, CỐĐM hoặc TLT hoặc với các bất thường tim bẩm hẹp ĐM phổi trái, cung ĐMC đảo ngược qua bên sinh phức tạp hơn. CT-64 lát cắt cho phép đánh giá phải, các bất thường của động mạch vành và của chính xác vị trí và hình thái các đại động mạch khung xương lồng ngực. Nếu có kết hợp với TLN thì tương quan với cấu trúc tổng thể của tim. Hình 1: BN Nữ 13 tuổi: Tứ chứng Fallot với ĐMC cưỡi ngựa khoảng 45%, thất phải dãn khoảng 40mm, phễu ĐM phổi hẹp khoảng 8mm, lỗ TLT khoảng 15mm. ĐM phổi trái không xuất phát từ thân ĐM phổi mà tiếp nối với CÔĐM. 55

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 3 - THÁNG 6/2013 Hình 2: BN Nam 7 tuổi: Đảo ngược phủ tạng hoàn toàn, thất trái độc nhất, bất sản hoàn toàn thân ĐM phổi, CỐĐM, giảm sản ĐM phổi trái. Hình 3. BN Nam 3 tuổi: Thất phải hai đường ra, ĐMC nằm ở bên phải và ra phía trước, ĐM phổi nằm ở bên trái và ra sau, TLT, hẹp thân chung ĐM phổi, bất sản ĐM phổi trái. Nhánh ĐM phổi trái khác xuất phát từ quai ĐMC cạnh trước eo và hẹp nhiều ở đoạn giữa. Nhiều nhánh tuần hoàn bàng hệ. 56

VAINGỰC NỘI SOI LỒNG TRÒ CỦA ĐIỀUCT-64 LÁT CẮT TRỊ PHẪU TRONG THUẬT CHẨNTHẤT U TRUNG ĐOÁNTẠI BỆNH TIMVIỆN BỆNH BẨMTW SINH QUÂN ĐỘI 108 Hình 4. BN Nữ 2 tuổi: APSO Type III, CÔĐM, bất thường vị trí các nhánh ĐM lên 3. Nhóm không có tím gồm: hẹp eo ĐMC chiếm mạc. CT-64 lát cắt có thể cung cấp đầy đủ thông tin về vị khoảng 8% tổng số trẻ mắc bệnh TBS sống, có tiên trí và mức độ hẹp trên các hình ảnh tái tạo 3D theo kỹ lượng không tốt, tuổi thọ trung bình khoảng 35 tuổi. thuật VRT, MIP và MPR. Các dấu hiệu gợi ý hẹp eo Hẹp eo ĐMC là bất thường hẹp bẩm sinh ĐMC. Ở trẻ ĐMC trên CT-64 lát cắt: ĐM dưới đòn trái xuất phát ở em có dạng giảm sản hình ống ảnh hưởng trên một phía sau tại vùng tiếp nối với ĐMC xuống, dấu hiệu này đoạn dài của đoạn xa ĐMC ngực đến gốc của thân gặp trong hơn 70% trường hợp, hoặc dấu hiệu dãn lớn động mạch cánh tay đầu và có thể hẹp mức độ nhiều ở ĐM liên sườn hoặc các ĐM vú. Tuần hoàn bàng hệ đặc đoạn gần của ĐMC xuống đến vị trí của dây chằng biệt tăng nhiều nếu cung ĐMC bị tắc. CT-64 lát cắt còn động mạch. Vì được chẩn đoán sớm khi còn trẻ nhỏ đánh giá chính xác các vòng nối tuần hoàn bàng hệ như nên CT đa lát cắt thường được sử dụng chủ yếu để theo dưới đòn, vú trong, liên sườn, thượng vị… trên các hình dõi sau sửa chữa phẫu thuật. Ở người lớn có dạng hẹp eo ảnh tái tạo theo thể tích khối VRT. Dấu hiệu dãn sau hẹp ĐMC khu trú, vị trí hẹp ở ngay sau ĐM dưới đòn trái thường hay gặp. Tái tạo hình ảnh theo trục dọc hoặc ba hoặc vị trí dây chằng động mạch. Ở người lớn, được chiều cho phép đánh giá chính xác mức độ hẹp. Cần chẩn đoán trễ, thường là dấu hiệu phát hiện tình cờ và ít phân biệt với giả hẹp eo ĐMC, là sự kéo dài kèm xoắn có kết hợp với các bất thường tim khác. Triệu chứng lâm của ĐMC tại vị trí của dây chằng động mạch. Trong một sàng ở người lớn biểu hiện là tăng huyết áp, phình tách số trường hợp có thể có kết hợp với phình mạch của các động mạch, nhồi máu não, suy tim hoặc viêm nội tâm nhánh trên quai ĐMC ngực. 57

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 3 - THÁNG 6/2013 Hình 5: BN Nam 24 tuổi: Hẹp eo ĐMC ngực mức độ nặng, vị trí hẹp cạnh ngay sau ĐM dưới đòn trái, ĐK hẹp nhất khoảng 2mm. Dấu tăng áp phổi nặng: có nhiều tuần hoàn bàng hệ ở vùng trung tâm và ngoại vi của lồng ngực. Hình 6: BN nam 26 tuổi: Đứt đoạn hoàn toàn phần ĐMC dưới eo ngay sau ĐM dưới đòn trái (Type A). ĐMC xuống tiếp nối với CỐĐM. TLT lớn dưới van ĐMC và ĐMP. Tăng áp ĐMP nặng. 58

VAINGỰC NỘI SOI LỒNG TRÒ CỦA ĐIỀUCT-64 LÁT CẮT TRỊ PHẪU TRONG THUẬT CHẨNTHẤT U TRUNG ĐOÁNTẠI BỆNH TIM BỆNH BẨMTW VIỆN SINH QUÂN ĐỘI 108 Hình 7: BN nữ 5 tuổi: Đứt đoạn hoàn toàn phần ĐMC sau ĐM cảnh chung trái và trước eo (Type B). ĐMC xuống tiếp nối với CỐĐM. Nhánh ĐM bất thường nối ĐMC xuống với thân ĐM cánh tay đầu. TLT lớn nằm ngay dưới van ĐMC. Tăng áp lực ĐM phổi nặng. V. KẾT LUẬN 4. Kawano T, Ischii M, Takagi J et al. (2000), CT-64 lát cắt là phương pháp chẩn đoán hình ảnh “Three-Dimensional helical computed hữu ích trong chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh. Đây là tomographic angiography in neonates and infants phương pháp chẩn đoán nhanh, không xâm nhập, có with complex congenital heart disease” Am Heart độ chính xác cao, giúp đánh giá tổng thể cấu trúc của J 139: 654-660. tim trước phẫu thuật và khắc phục được một số hạn 5. M. Prokop, M.Galanski, A.J. van der Molen chế của siêu âm tim trong các trường hợp tim bẩm (2003), “Spiral and multislice computed sinh phức tạp do cửa sổ âm khó khảo sát và không thể tomography of the body” The heart, 761-794. nhìn thấy rõ toàn bộ các mạch máu lớn. 6. Murray G.Baron et al (2004), ‘‘Congenital heart TÀI LIỆU THAM KHẢO disease in the adult”, Radiol clin N Am 42: 675-690. 1. Becker CR, Ohnesorge BM, Schoepf UJ et al. 7. Ohnesorge BM, Becker CR, Flohr TG, Reiser MF (2000), “Current development of cardiac imaging (eds), (2005), “Multi-slice CT in cardiac imaging: with multidector-row CT” Eur J Radiol 36: 97-103. Technical principles, imaging protocols, clinical 2. Hoffman J I, Kaplan S (2002), “The incidence indications and future perspective” New York, of congenital heart disease”, J Am Coll Cardiol Springer. 39: 1890-1900. 8. R.C. Gilkeson, Leslie Ciancibello and Kenneth 3. Kaemmerer H, Stern H, Fratz S et al. (2000), Zahka (2002), “Multidetector CT evaluation of “Imaging in adults with congenital cardiac congenital heart disease in pediatric and adults disease”. Thorac Cardiovasc Surg. patients”. 59

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/vai-tro-cua-ct-64-lat-cat-trong-chan-doan-benh-tim-bam-sinh-2336718.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY