Validity of pediatric appendicitis score in predicting disease severity in pediatric acute appendicitis

Validity of pediatric appendicitis score in predicting disease severity in pediatric acute appendicitis
  • Mã tin : 495
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
This study aims to evaluate the validity of Pediatric Appendicitis Score in predicting disease severity of acute pediatric appendicitis.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY