Xác định dữ liệu chuẩn của công cụ sàng lọc ngôn ngữ ở trẻ em 3 tuổi tại miền Trung Việt Nam

Xác định dữ liệu chuẩn của công cụ sàng lọc ngôn ngữ ở trẻ em 3 tuổi tại miền Trung Việt Nam
  • Mã tin : 774
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết Xác định dữ liệu chuẩn của công cụ sàng lọc ngôn ngữ ở trẻ em 3 tuổi tại miền Trung Việt Nam nghiên cứu này tìm ra dữ liệu chuẩn về ngôn ngữ nhằm xây dựng hoàn thiện bộ công cụ đánh giá những trẻ có dấu hiệu khó khăn trong việc tiếp thu ngôn ngữ và có thể có nguy cơ bị rối loạn ngôn ngữ phát triển (Development language disorder- DLD).

Nội dung Text: Xác định dữ liệu chuẩn của công cụ sàng lọc ngôn ngữ ở trẻ em 3 tuổi tại miền Trung Việt Nam

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 5 * 2021 XÁC ĐỊNH DỮ LIỆU CHUẨN CỦA CÔNG CỤ SÀNG LỌC NGÔN NGỮ Ở TRẺ EM 3 TUỔI TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM Võ Thị Thu Thuỷ1,2, Hà Thị Như Xuân1, Sarah Verdon3 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Ở Việt Nam, hiện nay việc sàng lọc cho trẻ có vấn đề ngôn ngữ thường rất hạn chế. Bộ công cụ sàng lọc ngôn ngữ Tiếng Việt (VLS) do tác giả Sarah Verdon xây dựng năm 2018 trên một nhóm gồm 127 trẻ em trong độ tuổi 3-7 tuổi ở miền Bắc Việt Nam. Để VLS trở thành bộ công cụ sàng lọc phù hợp về mặt văn hóa và ngôn ngữ, cần thu thập dữ liệu chuẩn để so sánh và đánh giá những trẻ cùng lứa tuổi trên khắp Việt Nam. Mục tiêu: Nghiên cứu này tìm ra dữ liệu chuẩn về ngôn ngữ nhằm xây dựng hoàn thiện bộ công cụ đánh giá những trẻ có dấu hiệu khó khăn trong việc tiếp thu ngôn ngữ và có thể có nguy cơ bị rối loạn ngôn ngữ phát triển (Development language disorder- DLD). Đối tượng - Phương pháp: Nghiên cứu này được thực hiện từ năm 2020 đến năm 2021 sử dụng bộ công cụ VLS để đánh giá cho 100 trẻ 3 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn quận Liên Chiểu, quận Thanh Khê, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tiến trình nghiên cứu bao gồm lấy phiếu đánh giá về sự phát triển điển hình thông qua bộ câu hỏi PEDS do giáo viên và phụ huynh thực hiện. Những trẻ có sự phát triển bình thường sau đó sẽ được đánh giá bằng công cụ VLS trực tiếp trên mỗi trẻ với 12 hình ảnh, thời gian 10 đến 20 phút do nghiên cứu viên thực hiện. Kết quả: Kết quả nghiên cứu đã đưa ra được dữ liệu chuẩn của công cụ VLS trên trẻ em từ 36-47 tháng tuổi tại Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam về từ vựng, ngữ pháp, ngôn ngữ hiểu cấp độ 1, ngôn ngữ hiểu cấp độ 2, ngôn ngữ hiểu cấp độ 3, ngôn ngữ hiểu cấp độ 4. Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy VLS là một bộ công cụ có giá trị giúp sàng lọc những trẻ có nguy cơ rối loạn ngôn ngữ tại khu vực miền Trung Việt Nam. Từ khoá: công cụ sàng lọc ngôn ngữ, rối loạn ngôn ngữ phát triển ABSTRACT IDENTIFYING THE STANDARDISED DATA OF VIETNAMESE LANGUAGE SREENING TOOLS IN 3-YEAR-OLD CHILDREN IN THE MIDDLE OF VIETNAM Vo Thi Thu Thuy, Ha Thi Nhu Xuan, Sarah Verdon * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 25 - No. 5 - 2021: 182 - 188 Background: In Vietnam, screening for children with language disorder is often very limited currently. The Vietnamese Language Screening Tools (VLS) was developed by Sarah Verdon and colleagues in 2018 on a group of 127 children aged 3-7 in the North of Vietnam in. In order for the tool to become a culturally and linguistically appropriate diagnostic assessment for children, there is a need to collect normative data for comparing and evaluating children of the same age across Vietnam. Objectives: This study aim to identify the standardized data which is intended to examine children who show signs of language acquisition difficulties and may be at risk for development language disorder(DLD). Method: This study was conducted from 2020 to 2021 in Da Nang City, the Middle of Vietnam and used VLS toolkit to evaluate 100 children from 3 years old at kindergartens in Lien Chieu district, Thanh Khe district, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 1 2Đại học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng 3Đại học Charles Sturt, Úc Tác giả liên lạc: TS.ĐD. Hà Thị Như Xuân ĐT: 0356435986 Email: xuanha@ump.edu.vn 182 Chuyên Đề Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 5 * 2021 Nghiên cứu Y học Hai Chau district, Da Nang city. The research process included sampling the physical standardized development through the PEDS by teachers and parents then assessed the VLS toolkit directly on each child with 12 pictures during 10 to 20 minutes. Results: The research findings provided the standard data of the VLS tool on children aged 36-47 months in Da Nang, the Midle of Vietnam on vocabulary, grammar, language comprehension at level 1, language comprehension at level 1. level 2, language comprehension level 3, language comprehension level 4. Conclusion: The research results supported that VLS was a reliable and valuable tool on screening children at risk of DLD in the Central region of Vietnam. Keyword: language sreening tools, deverlopment language dirorder ĐẶT VẤN ĐỀ chuẩn của công cụ sàng lọc ngôn ngữ tiếng Việt ở trẻ em 3 tuổi tại Miền Trung Việt Nam”. Rối loạn ngôn ngữ phát triển (Developmental Language Disorder - DLD) là Dữ liệu chuẩn một thuật ngữ được dùng để mô tả một rối Dữ liệu chuẩn là giá trị thông thường được loạn ở trẻ em trong đó ngôn ngữ bị khiếm trình bày bằng trung bình và độ lệch chuẩn, nó khuyết, mặc dù khả năng trí tuệ và giác quan được dùng trong bối cảnh thực nghiệm và đại bình thường . Ở Việt Nam, hiện nay vẫn (1) diện phạm vi thực hiện trong một bài kiểm tra không có nhiều nghiên cứu về tỉ lệ rối loạn cụ thể(5,6). Đặc biệt trong nghiên cứu các dữ liệu ngôn ngữ phát triển. Nghiên cứu gần đây của chuẩn cần mô tả chính xác các đặc điểm quần Pham GT, Pruitt-Lord và Dam năm 2019 lấy thể nghiên cứu, đo lường rõ ràng và khái quát mẫu 1250 học sinh mẫu giáo với tỉ lệ 7% trẻ được kết quả một cách thích hợp(7). Dữ liệu miền Bắc Việt Nam bị DLD(2). thông thường là dữ liệu tập hợp các tham chiếu Với bối cảnh hiện tại của Âm ngữ trị liệu tại thiết lập phân phối cơ sở cho điểm số và phép Việt Nam, ở đây chưa có những công cụ lượng đo, dựa vào đó điểm số hoặc phép đo có thể giá chính thức mà chỉ lượng giá dựa trên kinh được so sánh. Dữ liệu chuẩn thường được lấy từ nghiệm lâm sàng và dựa trên các chuẩn nghiên mẫu đại diện lớn, được chọn ngẫu nhiên từ dân cứu khác. Việc sử dụng bảng công cụ sàng lọc số rộng hơn(8). ngôn ngữ tiếng Việt (Vietnamese Language Như vậy, dữ liệu chuẩn là dữ liệu được coi Screener - VLS) được phát triển bởi Trinh là “tiêu chuẩn vàng” để so sánh và đối chiếu Foundation Australia, là công cụ đầu tiên sẵn có hiệu suất ngôn ngữ của một trẻ với trẻ khác có để xác định trẻ em sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt cùng mức ngôn ngữ trong cộng đồng(5,6). có nguy cơ mắc DLD, có thể cần hỗ trợ để tăng Điểm chuẩn cường phát triển ngôn ngữ. VLS được thí điểm Điểm chuẩn, còn được gọi là điểm z cung và phát triển dữ liệu chuẩn trên sáu nhóm trẻ ở cấp thông tin về khả năng của trẻ em liên quan Hà Nội miền Bắc có lứa tuổi trải dài từ ba đến đến độ lệch trung bình và độ lệch chuẩn của bảy tuổi với cỡ mẫu trung bình là 21 ± 3.97 trẻ(3,4). mẫu, trong một nhóm bạn cùng tuổi. Điểm z Để VLS trở thành bộ công cụ sàng lọc phù hợp dương cho thấy một đứa trẻ có thể đạt điểm trên về mặt văn hóa và ngôn ngữ xác định trẻ em có trung bình của mẫu, trong khi điểm z âm cho nguy cơ mắc DLD, cần thu thập dữ liệu chuẩn thấy điểm thấp hơn giá trị trung bình. để so sánh và đánh giá những trẻ cùng lứa tuổi Điểm chuẩn là thước đo thích hợp cho bài trên khắp Việt Nam. Tuy nhiên, VLS hiện nay kiểm tra nằm trong khoảng bình thường. Tuy chưa được chuẩn hoá cho trẻ em ở Đà Nẵng nói nhiên, mục đích của điểm chuẩn là so sánh riêng và ở miền Trung nói chung. Đó là lý do đề khả năng của một cá nhân tại các thời điểm tài nghiên cứu có tựa đề: “Xác định dữ liệu khác nhau(3,4). Chuyên Đề Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học 183

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 5 * 2021 Điểm z có thể được tính bằng công thức đơn ngữ hiểu và ngôn ngữ diễn đạt kèm câu hỏi và giản này: hướng dẫn ở mặt sau, các hình ảnh được vẽ với Z=điểm của trẻ em - giá trị trung bình của hành động quen thuộc và dễ nhận biết đối với mẫu. trẻ em Việt Nam, sau đó được các giáo viên Việt độ lệch chuẩn. Nam tại Hà Nội góp ý chỉnh sửa và thay thế hình ảnh thứ ba. Dữ liệu chuẩn được thu thập Rối loạn ngôn ngữ phát triển trực tiếp và phiên âm bởi tám giáo viên, với 127 DLD là thuật ngữ mới để thay thế cho trẻ em chia sáu nhóm từ ba đến bảy tuổi dựa Chứng Khuyết tật Ngôn ngữ Cụ thể (specific trên bảng đánh giá của phụ huynh về tình trạng language impairment - SLI)(9,10). DLD để chỉ phát triển (PEDS) ở Hà Nội. Nhóm tác giả sau đó những trẻ có rối loạn ngôn ngữ mà không xác đã phân tích thứ hạng phần trăm và điểm chuẩn định được nguyên nhân(11). Đặc điểm chung của cho từng độ tuổi(3,4). DLD là sử dụng các cấu trúc ngữ pháp đơn giản Mục tiêu và có các lỗi khi dùng ngữ pháp phức tạp, về nội Xác định dữ liệu chuẩn đặc trưng trên Công dung như chậm trễ trong việc tiếp thu những từ cụ sàng lọc ngôn ngữ Tiếng Việt cho trẻ 3 tuổi tại và cụm từ đầu tiên, vốn từ vựng hạn chế và hoặc Đà Nẵng. khó khăn trong việc tìm đúng từ để nói về một đồ vật đã biết, về ngữ nghĩa như khó khăn trong ĐỐI TƯỢNG- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU việc hiểu ngôn ngữ phức tạp hoặc những hội Đối tượng nghiên cứu thoại, khó khăn trong việc sử dụng ngôn ngữ 100 trẻ đang phát triển bình thường ở độ tuổi mạch lạc để tường thuật, khó hiểu ngôn ngữ trái 3 tuổi (từ 36 đến 47 tháng) đang theo học tại các nghĩa và trừu tượng(12). DLD có thể gây khó trường mầm non trên địa bàn quận Liên Chiểu, khăn về khả năng tiếp thu và thể hiện cảm xúc, quận Thanh Khê, quận Hải Châu, thành phố Đà điều này tồn tại ở thời thơ ấu(12), vị thành niên(9) Nẵng tham gia vào nghiên cứu. Cha mẹ và giáo và người trưởng thành(13,14). Một số trẻ bị khiếm viên cũng hỗ trợ tham gia đánh giá về phát triển khuyết ngôn ngữ thường gặp khó khăn với việc thể chất của trẻ trong nghiên cứu này. Thời gian xử lý và khả năng suy luận, cũng như ảnh nghiên cứu từ tháng 11/2020 đến tháng 06/2021. hưởng tới sự phát triển các vấn đề xã hội, cảm Tiêu chuẩn lựa chọn xúc và hành vi(9,15,16). Trẻ em Việt Nam sử dụng tiếng Việt làm Công cụ sàng lọc ngôn ngữ Tiếng Việt ngôn ngữ thứ nhất. Trẻ nói âm ngữ Trung (bố Mục đích của công cụ này nhằm sàng lọc mẹ là người miền Trung, trẻ sinh ra và lớn lên ở những trẻ có dấu hiệu khó khăn trong việc tiếp miền Trung). thu ngôn ngữ và có thể có nguy cơ bị rối loạn Phụ huynh và giáo viên đều không có bất cứ ngôn ngữ phát triển. Công cụ này cũng hỗ trợ lo lắng nào về sự phát triển ngôn ngữ của trẻ trong việc xác định các lĩnh vực mà trẻ khó khăn (được xác định là sự phát triển điển hình dựa để có thể hỗ trợ trong việc thiết lập mục tiêu, lập trên bảng đánh giá của phụ huynh về tình trạng kế hoạch can thiệp ngắn hạn và dài hạn. Bộ công phát triển PEDS - Parents Evaluation of cụ này được xây dựng bởi nhà ngôn ngữ học Developmental Status do phụ huynh và giáo lâm sàng tại Úc, Verdon S năm 2018(3,4). viên thực hiện). Quá trình phát triển của công cụ Phụ huynh đồng ý tham gia. Nhà ngôn ngữ học lâm sàng tại Úc, Sara Trẻ không tham gia bất cứ can thiệp nào về Verdon đã soạn thảo các câu hỏi, hướng dẫn ngôn ngữ. chấm điểm và kết hợp với hoạ sĩ vẽ 12 hình ảnh Trẻ 3 tuổi (từ ba tuổi không tháng đến ba gồm các kỹ năng về tự vựng, ngữ pháp, ngôn tuổi mười một tháng) đang sinh sống và học tại 184 Chuyên Đề Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 5 * 2021 Nghiên cứu Y học các trường mầm non trên địa bàn quận Liên gian đánh giá 10 – 20 phút với cách hướng dẫn Chiểu, quận Thanh Khê, quận Hải Châu, thành đánh giá như sau: phố Đà Nẵng, Việt Nam. - Mỗi lần đưa một thẻ tranh cho trẻ xem, Tiêu chuẩn loại trừ hỏi các câu hỏi được in đậm đã viết sẵn. Phần Phụ huynh hoặc giáo viên lo ngại về sự phát chỉ dẫn in nghiêng là các gợi ý, chúng tôi triển ngôn ngữ của trẻ với bảng đánh giá của không được sử dụng các gợi ý để hỗ trợ trẻ trả phụ huynh về tình trạng phát triển PEDS sẽ bị lời câu hỏi. loại khỏi nghiên cứu. - Nếu trẻ không trả lời được chúng tôi nhắc Phụ huynh không đồng ý tham gia. lại câu hỏi một lần nữa. Nếu trẻ không thể trả lời Trẻ không hợp tác hoặc thiếu dữ liệu khi thu sau 3-5 giây, chúng tôi chuyển sang thẻ tranh thập số liệu. tiếp theo. Phương pháp nghiên cứu - Để duy trì chú ý của trẻ cho mỗi tranh, chúng tôi tích cực khen trẻ (dán sticker hoặc Thiết kế nghiên cứu đập tay). Nghiên cứu mô tả cắt ngang. - Ghi từng từ, từng câu cho toàn bộ câu trả Cỡ mẫu lời của trẻ vào câu hỏi đầu tiên của thẻ tranh. Chọn mẫu có chủ đích và thuận tiện 100 trẻ Song song đó chúng tôi kết hợp với việc ghi âm ba tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn lại toàn bộ câu trả lời của trẻ (đã được phụ quận Liên Chiểu, quận Thanh Khê, quận Hải huynh chấp thuận). Châu, thành phố Đà Nẵng, không phân biệt giới - Chúng tôi chấm điểm các mục từ vựng, tính và đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn. ngữ pháp, ngôn ngữ hiểu cấp độ 1, ngôn ngữ Thu thập dữ liệu cấp độ 2, ngôn ngữ cấp độ 3 và ngôn ngữ cấp độ Bảng đánh giá của phụ huynh về tình trạng 4 dựa vào phiếu chấm điểm của VLS. phát triển (Parents Evaluation of Developmental Phương pháp xử lý số liệu Status – PEDS), đầu tiên cung cấp thông tin và Sau khi thu thập dữ liệu, chúng tôi tiến hành lấy phiếu chấp thuận, sau đó sàng lọc trẻ phát nhập số liệu và xử lý số liệu bằng phần mềm triển điển hình để chọn vào nghiên cứu thông Excel. Số liệu được mô tả dưới dạng tỉ lệ phần qua PEDS do giáo viên và phụ huynh thực hiện, trăm, trung bình và độ lệch chuẩn cho từng biến cuối cùng chọn các đối tượng đồng ý tham gia số nghiên cứu. vào nghiên cứu. Đối với biến định tính trình bày bằng tỷ lệ Thu thập thông tin nền từ phía cha mẹ, phần trăm (%). đầu tiên nghiên cứu viên sẽ phát tay cho giáo viên và phụ huynh đồng thời tiến hành theo Đối với biến định lượng tính trung bình (TB) dõi trực tiếp việc thực hiện cung cấp thông tin và độ lệch chuẩn (ĐLC). trên phiếu điều tra, cuối cùng nghiên cứu viên Các biến chính trong nghiên cứu được định sẽ kiểm tra lại một lượt các phiếu và hướng nghĩa như sau: dẫn thực hiện việc điền vào đầy đủ các thông - Ngôn ngữ hiểu cấp 1. tin nền cho những mục nào còn thiếu sót hoặc - Ngôn ngữ hiểu cấp 2. chưa được rõ ràng. - Ngôn ngữ hiểu cấp 3. Quy trình đánh giá bộ công cụ sàng lọc ngôn - Ngôn ngữ hiểu cấp 4. ngữ tiếng Việt Là khả năng suy luận một vấn đề từ cấp độ Trẻ được xem 12 tranh và đánh giá theo cơ bản đến suy luận phức tạp hợn dựa bốn trên phương ngữ phù hợp với trẻ miền Trung và thời mức độ khó của câu hỏi của tác giả Blank (1978). Chuyên Đề Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học 185

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 5 * 2021 Biến từ vựng và ngữ pháp là khả năng sử dụng đến 47 tháng nam chiếm 67,3% nhiều hơn tỷ lệ các từ và cấu trúc câu theo ngữ pháp tiếng Việt nữ 52,9%, tỷ lệ trẻ sinh đơn chiếm tỷ lệ nhiều để diễn tả được ý nghĩ của trẻ. hơn với nam chiếm 95,9% và nữ chiếm 92,2%. Y đức Có 5 trường mầm non tai địa bàn thành phố Đà Nẵng được mời tham gia vào nghiên cứu trong Nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng đó trường 3 chiếm tỷ lệ cao nhất với nam chiếm Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Đại học Y 26,5% và nữ chiếm 23,5%, thấp nhất là trường 5 Dược TP. HCM, số 795/HĐĐĐ, ngày 02/11/2020. với tỉ lệ tương ứng giữa trẻ nam và trẻ nữ là KẾT QUẢ 8,2% và 19,6%. Các trường còn lại tham gia với tỉ Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu lệ trung bình trẻ nam và nữ khoảng 20%. Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu Dữ liệu chuẩn ngôn ngữ Tiếng Việt ở trẻ 3 tuổi theo giới (N=100) tại miền Trung Việt Nam Giới tính Trong tổng số trẻ tham gia vào nghiên cứu, Đặc điểm Nam Nữ % % Tổng có sự khác biệt về sự phát triển ngôn ngữ giửa n=49 n= 51 Tuổi nhóm trẻ trai và trẻ gái ở nhóm từ 36 - 41 tháng 36 – 41 tháng 16 32,7 24 47,1 40 và nhóm 42 - 47 tháng. Chính vì vậy kết quả 42 – 47 tháng 33 67,3 27 52,9 60 phân tích dữ liệu được trình bày theo giới tính Đặc điểm khi sinh và nhóm tháng tuổi của trẻ. Sinh đôi 2 4,1 4 7,84 6 Sinh đơn 47 95,9 47 92,2 94 Đối với nhóm từ 36 - 41 tháng tuổi, nhìn Trường học chung dữ liệu chuẩn ở trẻ trai cao hơn một ít ở Trường 1 11 22,4 11 21,6 22 trẻ gái tại từ vựng, ngữ pháp và hiểu cấp độ 2, Trường 2 9 18,4 6 11,8 15 hiểu cấp độ 3 và hiểu cấp độ 4 với điểm trung Trường 3 13 26,5 12 23,5 25 bình lần lượt là 21,2 - 54,4 - 6,5 – 1,6 – 1,9 so với Trường 4 12 24,5 12 23,5 24 19,1 - 50,8 - 6,0- 1,0 -2,0. Trong số các câu hỏi về Trường 5 4 8,2 10 19,6 14 ngôn ngữ tiếp nhận, dữ liệu chuẩn của ngôn ngữ Trong tổng số trẻ tham gia nghiên cứu, tỷ lệ cấp độ 3 cho trẻ từ 36 đến 41 tháng có trung bình trẻ từ 36 đến 41 tháng nữ chiếm 47,1% nhiều hơn và độ lệch chuẩn thấp nhất lần lượt là 1,3 và 1,0. so với tỉ lệ trẻ nam chiếm 32,7%. Tỷ lệ trẻ từ 42 Kết quả được trình bày trong Bảng 2. Bảng 2. Dữ liệu chuẩn về ngôn ngữ hiểu cấp độ 1, 2, 3, 4, từ vựng và ngữ pháp cho trẻ từ 36 đến 41 tháng Nam (n =16) Nữ (n=24) Tổng (n=40) VLS Trung bình Độ lệch chuẩn Trung bình Độ lệch chuẩn Trung bình Độ lệch chuẩn Từ vựng (Tổng điểm = 69) 21,2 2,5 19,1 5,8 20,0 4,8 Ngữ pháp (Tổng điểm = 151) 54,4 11,8 50,8 18,4 52,3 16,1 Hiểu cấp độ 1 (Tổng điểm = 5) 2,2 0,9 2,7 0,8 2,5 0,8 Hiểu cấp độ 2 (Tổng điểm = 12) 6,5 1,6 6,0 2,0 6,2 1,9 Hiểu cấp độ 3 (Tổng điểm = 11) 1,6 0,8 1,0 1,0 1,3 1,0 Hiểu cấp độ 4 (Tổng điểm = 9) 1,9 1,2 2,0 1,2 1,9 1,2 Bảng 3. Dữ liệu chuẩn về ngôn ngữ hiểu cấp độ 1,2,3,4, từ vựng và ngữ pháp cho trẻ từ 42 đến 47 tháng Nam (n =33) Nữ (n=27) Tổng (n=60) VLS Trung bình Độ lệch chuẩn Trung bình Độ lệch chuẩn Trung bình Độ lệch chuẩn Từ vựng (Tổng điểm = 69) 21,2 4,4 21,1 4,8 21,4 4,6 Ngữ pháp (Tổng điểm =151) 56,7 14,0 58,4 15,0 57,4 14,5 Hiểu cấp độ 1 (Tổng điểm = 5) 2,1 0,7 2,6 1,0 2,5 0,9 Hiểu cấp độ 2 (Tổng điểm = 12) 6,8 1,8 7,1 1,7 6,9 1,8 Hiểu cấp độ 3 (Tổng điểm = 11) 1,6 1,1 1,7 1,0 1,7 1,0 Hiểu cấp độ 4 (Tổng điểm = 9) 2,6 1,5 2,8 1,6 2,7 1,5 186 Chuyên Đề Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 5 * 2021 Nghiên cứu Y học Đối với nhóm trẻ từ 42-47 tháng, kết quả cho Theo nghiên cứu của tác giả Đinh Thị Hoa thấy dữ liệu chuẩn ở trẻ gái cao hơn một ít so với (2019) điểm trung bình và độ lệch chuẩn của trẻ trai tại các mục ngữ pháp, hiểu cấp độ 1, hiểu ngôn ngữ tiếp nhận của trẻ 3 đến 4 tuổi lần lượt cấp độ 2, hiểu cấp độ 3 và hiểu cấp độ 4 với là 76,6 và 15,7. Điểm trung bình và độ lệch chuẩn điểm trung bình lần lượt là 58,4 – 2,6 – 7,1 – 1,7 – của ngôn ngữ diễn đạt của trẻ 3 đến 4 tuổi lần 2,8 ở trẻ gái so với 21,2 - 60,5 - 2,0 - 1,4 ở trẻ trai. lượt là 79,1 và 16,3. Nghiên cứu này có trung Trong số các câu hỏi ngôn ngữ tiếp nhận, dữ liệu bình và độ lệch chuẩn cao hơn so với nghiên cứu chuẩn của hiểu cấp độ 3 cho trẻ từ 42 đến 47 của chúng tôi. tháng có trung bình và độ lệch chuẩn thấp nhất Dữ liệu chuẩn về ngôn ngữ hiểu cấp độ 1,2,3,4, lần lượt là 1,7 và 1,0. Dữ liệu được trình bày từ vựng và ngữ pháp cho trẻ từ 42 đến 47 tháng trong Bảng 3. Kết quả nghiên cứu Bảng 3 của chúng tôi khi BÀN LUẬN sử dụng công cụ sàng lọc ngôn ngữ Tiếng Việt Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu cho thấy dữ liệu chuẩn cho trẻ từ 42 đến 47 Từ kết quả nghiên cứu bảng 1 cho thấy số trẻ tháng của ngữ pháp có trung bình cao nhất 57,4 có tuổi từ 36 đến 41 tháng (41%) thấp hơn so với và ngôn ngữ hiểu cấp độ 3 có trung bình thấp số trẻ có tuổi từ 42 đến 47 tháng (59%). Kết quả nhất là 1,7. nghiên cứu của chúng tôi khác với kết quả Nghiên cứu của Verdon S trên 127 trẻ từ 3 nghiên cứu do tác giả Verdon S (2018) tại miền tuổi 6 tháng đến 7 tuổi kết quả cho thấy dữ liệu Bắc Việt Nam, trong đó tác giả báo cáo rằng số chuẩn ngữ pháp có trung bình cao nhất 47,4, dữ trẻ từ 42 đến 47 tháng chiếm 15,7%(3). Sự khác liệu chuẩn ngôn ngữ hiểu cấp độ 3 thấp nhất có biệt này vì dân số mục tiêu trong nghiên cứu của trung bình 1,9. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tác giả Verdon S (2018) có độ phân tuổi khá rộng cũng tương đồng nghiên cứu của tác giả Sarah. từ 42 tháng đến 7 tuổi. Do đó để có thể xây dựng Tuy nhiên trung bình về phần ngữ pháp của bộ công cụ sàng lọc ngôn ngữ cho nhóm trẻ 36 chúng tôi cao hơn, và thấp hơn về ngôn ngữ tháng đến 47 tháng tại miền Trung Việt Nam hiểu cấp độ 3 so với tác giả Verdon S (3). chúng tôi cần tập trung nghiên cứu trên nhóm Có thể lý giải sự khác biệt giữa các kết quả đối tượng này để thu được nguồn dữ liệu chuẩn. nghiên cứu như sau: Theo nhiều tài liệu nghiên Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỉ cứu cho thấy số lượng mẫu càng lớn thì trung lệ trai và gái gần tương đương nhau, nghiên cứu bình và độ lệch chuẩn càng lớn. Đặc biệt hơn trẻ này cũng giống với nghiên cứu của tác giả ngày càng tiếp cận với nhiều phương tiện khác Verdon S (2018). Cũng theo nghiên cứu của tác nhau nên ngôn ngữ của trẻ càng phát triển cho giả Đinh Thị Hoa (2019) cho thấy tỉ lệ nam nữ nên cho thấy được trung bình và độ lệch chuẩn của chúng tôi cao hơn nhiều cũng bởi vì chúng cao hơn. tôi lấy số liệu ở một độ tuổi nhất định nên số KẾT LUẬN lượng cao hơn gấp đôi. Dữ liệu chuẩn ngôn ngữ của trẻ em tại Đà Dữ liệu chuẩn về ngôn ngữ hiểu cấp độ 1,2,3,4, Nẵng, miền trung Việt Nam theo thang điểm từ vựng và ngữ pháp cho trẻ từ 36 đến 41 tháng VLS cho thấy trẻ em Việt Nam trong độ tuổi từ Kết quả nghiên cứu Bảng 2 của chúng tôi khi 36-47 tháng có khả năng sử dụng từ vựng và sử dụng công cụ sàng lọc ngôn ngữ Tiếng Việt ngữ pháp rất tốt với mức điểm trung bình khá cho thấy Dữ liệu chuẩn cho trẻ từ 36 đến 41 cao so với tổng điểm, trong đó điểm nổi bật là trẻ tháng của ngữ pháp có trung bình cao nhất là trai có khả năng sử dụng từ vựng và ngữ pháp 52,3 và dữ liệu chuẩn của ngôn ngữ hiểu cấp độ tốt hơn so với trẻ gái. Về phương diện ngôn ngữ 2 thấp nhất có trung bình 1,3. hiểu cấp độ 1, 2, 3, 4 có điểm trung bình thấp so Chuyên Đề Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học 187

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 5 * 2021 với tổng điểm cho thấy việc hiểu và diễn đạt 8. Turkington C, et al (2007). “The encyclopedia of autism spectrum disorders”, pp.114-135. Infobase Publishing, United ngôn ngữ chưa hoàn thiện ở lứa tuổi này. Tuy States of America. nhiên ở khả năng hiểu và diễn đạt ngôn ngữ thì 1. Bishop DV, et al (2017). "Phase 2 of catalise: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems trẻ gái lại có khả năng tốt hơn trẻ trai trong with language development: Terminology". Journal of Child nhóm tuổi 42-47 tháng và ngược lại ở nhóm 36- Psychology and Psychiatry, 58(10):1068-1080. 41 tháng. 9. Laasonen M, et al (2018). "Understanding developmental language disorder-the Helsinki longitudinal SLI study KIẾN NGHỊ (HelSLI): a study protocol". BMC Psychology, 6(1):1-13. 10. Spencer S (2013). “Language Disorders from Infancy Through Công cụ sàng lọc ngôn ngữ VLS nên được Adolescence: Listening, Speaking, Reading, Writing and giới thiệu và áp dụng rộng rãi ở các cơ sở y tế, Communicating”, 4th edn Edited by RheaPaul and Courtenay các trung tâm giáo dục đặc biệt, hay trường học F. Norbury. International Journal of Language & Communication Disorders, 48(6):738–739. mầm non nhằm sàng lọc sớm góp phần nâng 11. Stothard SE et al. (1998), "Language-impaired preschoolers: A cao hiệu quả chẩn đoán và can thiệp sớm các rối follow-up into adolescence". Journal of Speech, Language and Hearing Research, 41(2):407-418. loạn ngôn ngữ ở trẻ em tại Việt Nam. 12. Johnson CJ, et al (2010). "Twenty-year follow-up of children TÀI LIỆU THAM KHẢO with and without speech-language impairments: Family, educational, occupational, and quality of life outcomes". 1. Lee JC (2018). "Episodic memory retrieval in adolescents with American Journal of Speech-Language Pathology, 19(1):51-65. and without developmental language disorder (DLD)". 13. Arkkila E (2009). "Specific language impairment in pre- International Journal of Language & Communication Disorders, adolescence, adolescence, and adulthood”, pp.14-16. Publisher 53(2):271-281. Helsingin Yliopisto, Finland. 2. Pham GT, et al (2019). "Identifying developmental language 14. Tomblin JB, et al (1997). "Prevalence of specific language disorder in Vietnamese children". Journal of Speech, Language impairment in kindergarten children". Journal of Speech, and Hearing Research, 62(5):1452-1467. Language, and Hearing Research, 40(6):1245-1260. 3. Verdon S, Ivey A, Pham B (2019). “Development of a culturally 15. Rice ML et al (1991). "Social interactions of speech, and and linguistically appropriate language assessment tool: The language-impaired children". Journal of Speech, Language, and Vietnamese Language Screener”, pp.1-2. Speech Pathology Hearing Research, 34(6):1299-1307. Australia National Conference, Brisbane. 16. Baker L, et al (1987). "A prospective psychiatric follow-up of 4. Verdon S, Ivey A, Pham B (2019). "Development and children with speech/language disorders". Journal of the validation of the Vietnamese Language Screener". World American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 26(4):546- Congress of the IALP. 553. 5. Nguyen Thanh Duy (2019). "Tổng quan các công cụ đo lường được khuyến nghị trong vật lý trị liệu cho người bệnh thần kinh cơ". Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh, 23(5):26-28. Ngày nhận bài báo: 15/07/2021 6. Mitrushina M, et al (2005). “Handbook of normative data for Ngày nhận phản biện nhận xét bài báo: 10/09/2021 neuropsychological assessment”, pp.9-14. Publisher Oxford University Press, United States of America. Ngày bài báo được đăng: 15/10/2021 7. O'connor P (1990). "Normative data: their definition, interpretation, and importance for primary care physicians". Family Medicine, 22(4):307-311. 188 Chuyên Đề Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY