MangYTe

Tài liệu y khoa

Chẩn đoán Điều dưỡng Quốc tế NANDA: Định nghĩa và Phân loại 2021-2023

Chẩn đoán Điều dưỡng Quốc tế NANDA: Định nghĩa và Phân loại 2021-2023
  • Mã tin: 11680
  • Ngày đăng: 04/04/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Thủ thuật nội khoa với hệ thống chỉ dẫn và định vị, ấn bản 2021

Khám Nhi khoa lâm sàng thật là đơn giản, ấn bản 6

Các khối u mô mềm, hướng dẫn toàn diện và thực tế cho các sarcoma và u tân sinh lành tính, 2021

Tuyển tập 75 ca lâm sàng rối loạn cân bằng kiềm-toan, ấn bản 2022

Kỹ năng nghe tiếng Tim Phổi trên lâm sàng, 5/e

Hướng dẫn tinh túy về chẩn đoán điều dưỡng từ các chuyên gia NANDA-I trong phiên bản cập nhật mới
Cập nhật và sửa đổi đầy đủ bởi các biên tập viên T. Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru và Camila Takáo Lopes, Chẩn đoán điều dưỡng quốc tế NANDA: Định nghĩa và phân loại, 2021-2023, Phiên bản thứ 12 là hướng dẫn cao cấp về chẩn đoán điều dưỡng, đã được NANDA Quốc tế xem xét và phê duyệt (NANDA-I) Ủy ban Phát triển Chẩn đoán (DDC). Trong ấn bản mới này của một văn bản cụ thể, các nhà biên soạn đã sửa lại tất cả các chương giới thiệu, cung cấp thông tin quan trọng cần thiết để các điều dưỡng hiểu được đánh giá, mối liên hệ của nó với chẩn đoán và lý luận lâm sàng, cũng như mục đích và việc sử dụng cấu trúc phân loại cho các điều dưỡng tại giường bệnh. Các nhà nghiên cứu cũng sẽ tìm ra các khuyến nghị mới để cải thiện thuật ngữ.
Cập nhật chính bổ sung
46 chẩn đoán điều dưỡng mới và 67 chẩn đoán sửa đổi
Thay đổi đối với 17 nhãn chẩn đoán điều dưỡng, đảm bảo chúng phù hợp với tài liệu hiện tại và phản ánh phản ứng của con người
Sàng lọc phần lớn các yếu tố nguy cơ/liên quan đến chẩn đoán điều dưỡng
Tiêu chuẩn hóa các thuật ngữ chỉ báo chẩn đoán (xác định các đặc điểm, các yếu tố liên quan, các yếu tố nguy cơ) để hỗ trợ rõ ràng hơn cho sinh viên và bác sĩ lâm sàng
Mã hóa tất cả các thuật ngữ cho những người sử dụng phiên bản điện tử của thuật ngữ
Các tài nguyên dựa trên web bao gồm danh sách tham khảo cho các chẩn đoán mới và sửa đổi
Chương mới về Tiêu chuẩn mức độ chứng cứ đã được sửa đổi để đệ trình chẩn đoán
Được cập nhật và sửa đổi nghiêm ngặt, ấn bản mới của văn bản được hoan nghênh này là tài nguyên cần có cho tất cả sinh viên điều dưỡng, điều dưỡng chuyên nghiệp, nhà giáo dục điều dưỡng, nhà cung cấp thông tin điều dưỡng, nhà nghiên cứu điều dưỡng và quản trị viên điều dưỡng.
Cuốn sách này bao gồm quyền truy cập miễn phí vào bản sao kỹ thuật số trên https://medone.thieme.com.

TRÍCH DẪN__
Title: NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions and Classification 2021-2023
Author(s): T. Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru, Camila Takáo Lopes
Publisher: Thieme
Year: 2021
ISBN: 1684204542, 9781684204540, 9781684204557
Edition: 12th Edition
Language: English
Pages (biblio\tech): 590\590

Tải ebook: Định dạng PDF, 590 trang, Kích thước 6 MB, Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/chan-doan-dieu-duong-quoc-te-nanda-dinh-nghia-va-phan-loai-2021-2023/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY