MangYTe

Tài liệu y khoa

Khái niệm về Thực hành Điều dưỡng, Tái bản lần thứ 3, 2021

Khái niệm về Thực hành Điều dưỡng, Tái bản lần thứ 3, 2021
  • Mã tin: 11678
  • Ngày đăng: 04/04/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Di tản xuất huyết nội sọ: Tập 1: Khái niệm cơ bản, ấn bản 2021

Chẩn đoán bệnh gan, Phiên bản thứ 2

Ngoại bệnh lý – Đào tạo Bác sĩ Đa khoa – Trường Đại học Y Dược Huế – 2 tập

Atlas Điện não đồ Nhi khoa toàn tập, 1e

Quản lý đau theo định hướng triệu chứng, ấn bản thứ 2

Tìm hiểu các khái niệm cốt lõi của chăm sóc điều dưỡng và áp dụng chúng vào môi trường lâm sàng!
Khái niệm về Thực hành Điều dưỡng, Tái bản lần thứ 3 sử dụng cách tiếp cận trực quan, đơn giản để mô tả 57 khái niệm quan trọng liên quan đến tất cả các lĩnh vực thực hành điều dưỡng. Để dễ hiểu hơn, cuốn sách này cũng tạo mối liên hệ giữa các khái niệm liên quan và liên kết bạn với các sách giáo khoa điều dưỡng khác. Các ví dụ cho mỗi khái niệm cung cấp các ví dụ và mô hình hữu ích, cho thấy cách các khái niệm được áp dụng thành công vào thực tế. Điểm mới của ấn bản này là các bằng chứng nghiên cứu được cập nhật và một khái niệm Sức khỏe Dân số mới. Được viết bởi chuyên gia nghiên cứu khái niệm Jean Giddens, văn bản này sẽ giúp bạn xây dựng các kỹ năng lập luận lâm sàng và chuẩn bị tự tin cho hầu hết mọi tình huống điều dưỡng lâm sàng.

TRÍCH DẪN__
Concepts for Nursing Practice (with eBook Access on VitalSource), 3rd Edition
by Jean Foret Giddens, PhD, RN, FAAN, ANEF
ISBN: 9780323581936
Copyright: 2021
Page Count: 576
Imprint: Mosby
List Price: $119.00

Tải sách: Định dạng pdf, 576 trang, dung lượng 26 MB, Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/khai-niem-ve-thuc-hanh-dieu-duong-tai-ban-lan-thu-3-2021/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY