MangYTe

Tài liệu y khoa

Chất lượng Dược phẩm theo thiết kế: một cách tiếp cận thực tế

Chất lượng Dược phẩm theo thiết kế: một cách tiếp cận thực tế
  • Mã tin: 11732
  • Ngày đăng: 06/04/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Những tiến bộ trong phẫu thuật nha chu: Hướng dẫn lâm sàng về kỹ thuật và phương pháp tiếp cận liên ngành, Phiên bản 2020

Hồi Sức Tích Cực Cơ Bản – BV Bạch Mai

Vạn vật kết nối và Mạng lưới cảm biến cho COVID-19, ấn bản 2021

Cẩm nang tiết niệu Oxford, Phiên bản 4 [2019]

Sổ tay chẩn đoán điều dưỡng của Ackley và Ladwig, ấn bản 12, 2022

Hướng dẫn thực tế về Chất lượng theo Thiết kế để phát triển sản phẩm dược phẩm

Chất lượng dược phẩm theo thiết kế: Cách tiếp cận thực tế vạch ra một cách tiếp cận mới và đã được chứng minh để phát triển sản phẩm dược phẩm hiện đang được triển khai trên toàn ngành công nghiệp dược phẩm. Được viết bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này, văn bản tìm hiểu phương pháp QbD để phát triển sản phẩm. Cách tiếp cận sáng tạo này dựa trên việc áp dụng hiểu biết về sản phẩm và quy trình được củng cố bởi một phương pháp có hệ thống có thể cho phép các công ty dược phẩm đảm bảo rằng chất lượng được tích hợp vào sản phẩm.

Làm quen với Chất lượng theo Thiết kế là điều cần thiết cho các nhà khoa học làm việc trong ngành dược phẩm. Các tác giả có một cách tiếp cận thực tế và tập trung vào các khía cạnh công nghiệp của phương pháp QbD mới để phát triển và sản xuất dược phẩm. Văn bản bao gồm các công cụ quản lý rủi ro chất lượng và phân tích, ứng dụng của QbD vào phương pháp phân tích, các khía cạnh quy định, hệ thống chất lượng và quản lý kiến ​​thức. Ngoài ra, cuốn sách tìm hiểu sự phát triển và sản xuất dược chất và sản phẩm, thiết kế thí nghiệm, vai trò của tá dược, phân tích đa biến và bao gồm một số ví dụ về ứng dụng QbD trong thực tế. Tài nguyên quan trọng này:

Bao gồm các thông tin cần thiết về Chất lượng theo Thiết kế (QbD) là trung tâm của sự phát triển dược phẩm hiện đại
Đặt trọng tâm vào các khía cạnh công nghiệp của phương pháp QbD mới
Bao gồm một số ví dụ minh họa về các ứng dụng của QbD trong thực tế
Cung cấp các chủ đề chuyên gia nâng cao có thể được áp dụng một cách có hệ thống cho ngành công nghiệp
Chất lượng Dược phẩm theo Thiết kế cung cấp một hướng dẫn về các nguyên tắc và ứng dụng Chất lượng theo Thiết kế (QbD), cách tiếp cận toàn diện để sản xuất cung cấp sự hiểu biết đầy đủ về các quy trình sản xuất có liên quan, để mang lại sản phẩm chất lượng cao và nhất quán.

TRÍCH DẪN_
Pharmaceutical quality by design : a practical approach
Gibson, Mark, Schlindwein, Walkiria S
Year:2018
Edition:First edition
Publisher:Wiley
Language:english
Pages:365
ISBN 10:1118895231
ISBN 13:9781118895238
Series:Advances in pharmaceutical technology

Tải ebook: Định dạng PDF – 365 Trang – 7 MB – Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/chat-luong-duoc-pham-theo-thiet-ke-mot-cach-tiep-can-thuc-te/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY