MangYTe

Tài liệu y khoa

Chất mang nano cho việc phân phối thuốc: Các khái niệm và ứng dụng, ấn bản 2022

Chất mang nano cho việc phân phối thuốc: Các khái niệm và ứng dụng, ấn bản 2022
  • Mã tin: 11739
  • Ngày đăng: 06/04/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Wyllie Điều trị Động kinh toàn tập 6e

Các kỹ thuật chẩn đoán phân tử ở bệnh nhân ung thư, 2019

Những tiến bộ chẩn đoán và điều trị hiện tại và tương lai của Phình giãn giác mạc, ấn bản 2022

Moore Toàn tập về Chấn thương 8e

Làm cho việc chăm sóc sức khỏe trở nên an toàn – Câu chuyện về phong trào an toàn người bệnh, 2021

Cuốn sách này bao gồm các khía cạnh cơ bản của các hạt nano khác nhau, bao gồm loại vật liệu, lipid, cấu trúc cao phân tử và vô cơ, chiến lược tổng hợp, cũng như các kỹ thuật đặc trưng hóa lý chính. Hơn nữa, cuốn sách này đề cập đến các ứng dụng cho cả điều trị và chẩn đoán bệnh, làm nổi bật các phát hiện in vitro và in vivo và đánh giá lâm sàng. Các chương nêu bật những rào cản chính đối với việc phân phối thuốc có thể được hưởng lợi từ việc đóng gói nano: đường dùng tại chỗ và đường uống. Những đổi mới chính trong lĩnh vực này, chẳng hạn như liệu pháp gen và chức năng hóa các hạt nano với nhiều loại nguyên tố khác nhau, bao gồm các kháng thể đơn dòng để phân phối chọn lọc, được thảo luận và minh họa bằng các ví dụ. Cuối cùng, việc áp dụng các hạt nano để phân phối thuốc cho bệnh ung thư được xem xét lại dựa trên khía cạnh độc học và quy định.

TRÍCH DẪN_
Nanocarriers for Drug Delivery: Concepts and Applications
Josimar O. Eloy, Juliana Palma Abriata, Juliana Maldonado Marchetti
Year:
2021
Publisher:
Springer
Language:
English
Pages:
347 / 350
ISBN 10:
3030633888

Tải Ebook: Định dạng PDF, 350 trang – 7 MB – Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK<<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/chat-mang-nano-cho-viec-phan-phoi-thuoc-cac-khai-niem-va-ung-dung-an-ban-2022/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY