MangYTe

Khoa học hôm nay

73 tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố

(HNMO) - Nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác tuyển chọn, ngày 16-2, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội nghị mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp thành phố
Mục lục

(hnmo) - nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác tuyển chọn, ngày 16-2, sở khoa học và công nghệ hà nội tổ chức hội nghị mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp thành phố và nhiệm vụ khoa học, công nghệ thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố hà nội đến năm 2030 bắt đầu thực hiện năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã nhận được tổng số 330 đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2023 từ 140 tổ chức, cá nhân. Sở đã làm việc với các sở, ban, ngành của thành phố, tổ chức họp các Ban chủ nhiệm chương trình khoa học, công nghệ, thành lập các Hội đồng tư vấn xác định để lựa chọn ra 70 đầu bài nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2023 thực hiện theo phương thức tuyển chọn trình UBND thành phố phê duyệt, đặt hàng thực hiện.

Trong số đó, có 42 nhiệm vụ thuộc 9 Chương trình khoa học, công nghệ của thành phố và 28 nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ.

Sau thời gian thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định, sở khoa học và công nghệ hà nội đã nhận được 73 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện 69 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (1 nhiệm vụ không có hồ sơ tham gia tuyển chọn), bao gồm: 37 đề tài, 1 đề án và 4 dự án sản xuất thử nghiệm thuộc 9 chương trình khoa học và công nghệ thành phố và 28 nhiệm vụ thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố hà nội đến năm 2030.

Sau buổi mở hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ rà soát, xác định tính hợp lệ của từng hồ sơ, thông báo công khai kết quả và sẽ thành lập, tổ chức các hội đồng khoa học, công nghệ để đánh giá, tuyển chọn ra tổ chức, cá nhân có đủ năng lực chủ trì thực hiện các nhiệm vụ. Quá trình tuyển chọn, thẩm định và phê duyệt hồ sơ trúng tuyển sẽ được cải tiến để rút ngắn thời gian, bảo đảm nhanh gọn, chặt chẽ và hiệu quả, đúng quy định.

Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1055709/73-to-chuc-ca-nhan-dang-ky-chu-tri-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-thanh-pho)
    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY