MangYTe

Dinh dưỡng hôm nay

Đồng Tháp: Can thiệp, hỗ trợ trẻ em lao động trái quy định pháp luật

(MangYTe) - UBND tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030 sẽ giảm tối đa tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Mục lục

Ubnd tỉnh đồng tháp vừa ban hành kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, tỉnh đồng tháp phấn đấu đến năm 2025, giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 - 17 tuổi xuống 4,9%; 100% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi; trên 90% lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp.

Đến năm 2030, phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 - 17 tuổi xuống 4,5%; giảm tối đa tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong số lao động trẻ em và người chưa thành niên.

Đồng Tháp: Can thiệp, hỗ trợ trẻ em lao động trái quy định pháp luật - Ảnh 1.

Trẻ em khó khăn ở Đồng Tháp phải lên TP.HCM mưu sinh để có tiền gửi về cho gia đình.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH Đồng Tháp thực hiện khảo sát về lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh, thống kê theo dõi, đánh giá về lao động trẻ em; rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; hướng dẫn, triển khai tiêu chí xác định lao động trẻ em; tăng cường công tác tuyên truyền đến các chủ doanh nghiệp có sử dụng lao động, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em kiến thức phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; xây dựng mô hình hỗ trợ, can thiệp phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh Đồng Tháp chủ trì công tác phòng, chống tội phạm mua bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao động. Tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật về sử dụng lao động trẻ em. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trọng công tác bảo vệ, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho trẻ em bị bóc lột sức lao động.

XT

Nguồn: Báo dân sinh (http://baodansinh.vn/dong-thap-can-thiep-ho-tro-tre-em-lao-dong-trai-quy-dinh-phap-luat-20210907155114217.htm)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY