MangYTe

Khoa học hôm nay

Hỗ trợ hình thành 3 đô thị thông minh

(HNMO) - Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ hình thành ít nhất 3 đô thị thông minh, dần tiến tới hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm...
Mục lục

(hnmo) - bộ thông tin và truyền thông hỗ trợ hình thành ít nhất 3 đô thị thông minh, dần tiến tới hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm (ở miền bắc, trung, nam) và triển khai phủ sóng 5g tại các đô thị này.

Đây là một trong những mục tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin được Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra tại Chỉ thị số 73/CT-BTTTT ngày 25-10 về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16-7 của Thủ tướng Chính phủ phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông còn đề ra mục tiêu: Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia trên cả 3 trụ cột chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; trọng tâm là phát triển các nền tảng số để cung cấp dịch vụ theo nhu cầu, ứng dụng công nghệ mới để cung cấp dịch vụ mới cho người dân. Tiếp tục cải thiện xếp hạng quốc gia về chính phủ điện tử, chính phủ số, sớm hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số...

Trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam, trở thành cường quốc về an toàn, an ninh mạng. Giám sát bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia phục vụ phát triển chính phủ điện tử; nâng cao chất lượng nhân lực của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin từ Trung ương tới địa phương; tỷ lệ cơ quan, tổ chức khắc phục, xử lý điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo, khuyến nghị đạt 80%...

Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1015732/ho-tro-hinh-thanh-3-do-thi-thong-minh)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY