MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Nhiều quy định mới về lương tối thiểu vùng

MangYTe - Từ ngày 1/1/2021, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành quy định nhiều điểm mới liên quan đến mức lương tối thiểu.
Mục lục

So với quy định tại bộ luật lao động (bllđ) năm 2012, cách xác lập mức lương tối thiểu từ năm 2021 đã có sự điều chỉnh. cụ thể, căn cứ quy định tại điều 91 bộ lllđ 2019 thì mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, quy định mới đã bỏ cách xác định lương tối thiểu theo ngành và ấn định theo ngày. đồng nghĩa rằng, mức lương tối thiểu ngành sẽ không còn được áp dụng từ 1/1/2021.

Trong khi đó, năm 2020, mức lương tối thiểu ngành vẫn được áp dụng theo khoản 3, điều 91, bllđ năm 2012. cụ thể: mức lương tối thiểu ngành được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, được ghi trong thỏa ước lao động tập thể ngành nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ công bố.

Nhiều quy định mới về lương tối thiểu vùng - Ảnh 1.

Tuy nhiên, đến bllđ năm 2019 đã không còn quy định này. theo đó, từ ngày 1/1/2021 sẽ không còn lương tối thiểu ngành mà thay vào đó, lương tối thiểu từ năm 2021 chỉ được xác định theo vùng, ấn định theo tháng và giờ.

Theo khoản 4, điều 91, bllđ năm 2019 quy định, chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của hội đồng tiền lương quốc gia. như vậy, từ năm 2021, chính phủ có thẩm quyền công bố cả tiền lương tối thiểu vùng, tiền lương tối thiểu theo giờ và tiền lương tối thiểu theo tháng.

Thêm nhiều căn cứ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng

Theo quy định tại khoản 2, điều 91, bllđ năm 2012, mức lương tối thiểu vùng sẽ do chính phủ công bố trên cơ sở khuyến nghị của hội đồng tiền lương quốc gia dựa trên các căn cứ: nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; điều kiện kinh tế - xã hội; mức tiền lương trên thị trường lao động.

Với quy định mới tại bllđ năm 2019, mức lương tối thiểu vùng của người lao động sẽ được điều chỉnh theo các tiêu chí: mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Như vậy, các căn cứ điều chỉnh lương tối thiểu vùng tại bllđ năm 2019 đã được quy định cụ thể và rõ ràng hơn, giúp cho việc đánh giá, xác định mức lương tối thiểu cho các vùng được chính xác, phù hợp với mức sống của người lao động cũng như điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.

L.Vũ

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nhieu-quy-dinh-moi-ve-luong-toi-thieu-vung-20201213110142337.htm)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY