MangYTe

Thẩm mỹ hôm nay

Thẩm mỹ trực tiếp thúc đẩy tâm lý, làm tăng năng suất lao động, nhưng nó còn tham gia nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, vai trò chủ yếu của nó vẫn là làm giàu có cho đời sống tinh thần của con người.. Vai trò của những thước đo thẩm mỹ trong đời sống tinh thần cũng tương tự như vai trò của những thước do đạo đức trong đời sống xã hội.

Thủ tục hỗ trợ người lao động nghỉ việc không lương do Covid-19

Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19.
Mục lục

Thủ tục hỗ trợ người lao động nghỉ việc không lương do Covid-19

Ngày 4/11, bộ lao động-thương binh và xã hội đã ban hành quyết định 1326/qđ-lđtbxh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19.

Cụ thể, người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4/2020 đến ngày 1/6/2020.

Thứ hai, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Thứ ba, làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trình tự thực hiện thủ tục hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch covid-19 gồm 4 bước.

Bước 1: doanh nghiệp, cơ sở giáo dục lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách này.

Bước 2: trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động theo quy định và gửi doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Bước 3: Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ đề nghị đến ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 4: Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo mẫu số 01 ban hành kèm theo quyết định số 15/2020/qđ-ttg ngày 24/4/2020.

+ bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

+ Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết là 8 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Nguồnnguoiduatin.vn

Link bàigốchttps://www.nguoiduatin.vn/thu-tuc-ho-tro-nguoi-lao-dong-nghi-viec-khong-luong-do-covid-19-a495490.html

Nguồn: Khỏe 365 (http://khoe365.nguoiduatin.vn/thu-tuc-ho-tro-nguoi-lao-dong-nghi-viec-khong-luong-do-covid-19-72830.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY