MangYTe

Khoa học hôm nay

Triển khai nhiệm vụ KH-CN và đổi mới sáng tạo năm 2023

Ngày 28.12 tại Hà Nội, Bộ KH-CN đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ KH-CN và đổi mới sáng tạo năm 2023.
Mục lục

Tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Tại hội nghị, bộ trưởng bộ kh-cn huỳnh thành đạt nhấn mạnh năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của đảng, quốc hội và chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, kh-cn và đổi mới sáng tạo đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp vào thành công chung của cả nước.

Năm 2023, bộ kh-cn sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, như tiếp tục hoàn thiện và đổi mới cơ chế, chính sách liên quan đến kh-cn và đổi mới sáng tạo; tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả chiến lược phát triển kh-cn và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Bộ cũng sẽ sắp xếp hệ thống tổ chức kh-cn công lập theo quy hoạch mạng lưới tổ chức kh-cn. nghiên cứu, đề xuất cơ chế thí điểm phát triển loại hình doanh nghiệp kh-cn, các viện nghiên cứu, trường đại học theo mô hình doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off).

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Vietnam+

Trong năm 2023, bộ sẽ thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển tổ chức trung gian của thị trường kh-cn; tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược, quốc gia tiên tiến về kh-cn và đổi mới sáng tạo.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; bảo hộ, thực thi phát triển và khai thác tài sản trí tuệ; phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử, bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân;

Trọng tâm năm 2023 của bộ cũng sẽ đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

KH-CN đóng góp tích cực cho sự phát triển

Năm 2022, hành lang pháp lý về kh-cn và đổi mới sáng tạo tiếp tục được hoàn thiện. bộ kh-cn đã trình quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ tại kỳ họp thứ 3, quốc hội khóa 15.

Chiến lược phát triển kh-cn và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 được thủ tướng chính phủ ban hành là bước cụ thể hóa các nội dung về kh-cn và đổi mới sáng tạo, đề cập trong các chủ trương lớn của đảng và nhà nước.

Việc tái cơ cấu các chương trình kh-cn cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được triển khai tập trung vào các hướng nghiên cứu cơ bản, công nghệ ưu tiên, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm trọng điểm, chủ lực trong các ngành, lĩnh vực.

Bộ đã xây dựng cơ chế quản lý nhiệm vụ nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và đơn giản hóa quy trình, thủ tục trong thực hiện nhiệm vụ kh-cn.

Kh-cn đóng góp tích cực cho sự phát triển đồng bộ các ngành, lĩnh vực. trong đó, một số lĩnh vực khoa học tự nhiên đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới. nhiều thành tựu kh-cn hiện đại được ứng dụng nhanh chóng và rộng rãi trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghiệp...

Mạng Y Tế
Nguồn: Một thế giới (https://1thegioi.vn/trien-khai-nhiem-vu-kh-cn-va-doi-moi-sang-tao-nam-2023-191496.html)

Chủ đề liên quan:

đổi mới sáng tạo KH-CN nhiệm vụ

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY