MangYTe

Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên thạc sĩ Dược là không đúng quy định

Mới đây, thông tin trường Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh sẽ cho phép đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên thạc sĩ đối với ngành Dược đã được dư luận hết sức quan tâm thậm chí còn gây “sốc” cho một số trường đào tạo khối ngành Y Dược .
Mục lục

Trước thông tin này, Báo Sức khoẻ & Đời sống đã có cuộc phỏng vấn với PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo Bộ Y tế để hiểu rõ vấn đề trên.

Pv: thông tin trường đại học quốc gia tp. hồ chí minh sẽ cho phép đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên thạc sĩ đối với ngành dược có lẽ đang gây “sốc” cho không chỉ một số trường mà còn khá đông đảo người dân, xin ông cho biết điều này có đúng theo quy định hiện hành không?

pgs.ts. nguyễn quốc huy: thông tin “người có bằng trung cấp hoặc cao đẳng dược được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ thạc sĩ ngành dược” là không đúng theo quy định hiện hành.

Theo quyết định số 01/2017/qđ-ttg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của thủ tướng chính phủ ban hành danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, trình độ giáo dục đào tạo sau trung học phổ thông từ thấp đến cao bao gồm: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. các quy định về đào tạo liên thông hiện hành, bao gồm: (i) liên thông ở các trình độ: sơ cấp, trung cấp và cao đẳng, chỉ có quy định: đào tạo liên thông giữa trình độ sơ cấp với trình độ trung cấp và đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ cao đẳng. 2 loại đào tạo liên thông này, quy định tại thông tư số 27/2017/tt-blđtbxh ngày 21 tháng 9 năm 2017 của bộ lao động thương binh và xã hội quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp; (ii) liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, quy định tại quyết định số 18/2017/qđ-ttg ngày 31/5/2017 của thủ tướng chính phủ. khoản 1, điều 8 thông tư số 15/2014/tt-bgdđt ngày 15/5/2014 của bộ giáo dục và đào tạo quy định điều kiện về văn bằng để đào tạo thạc sĩ là phải có bằng tốt nghiệp đại học. như vậy không có quy định đào tạo liên thông từ trung cấp lên thạc sĩ.


Thông tin "Người có bằng trung cấp hoặc cao đẳng được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ thạc sĩ ngành Dược tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh" được đăng tải trên website như thế này sẽ rất dễ gây hiểu lầm

pv: vậy theo quy định chính thức đang có hiệu lực thì những trường nào mới đủ điều kiện để đào tạo trình độ dược sĩ đại học, bác sĩ

pgs.ts. nguyễn quốc huy: theo quy định hiện hành tại thông tư số 24/2017/tt-bgdđt ngày 10/10/2017 của bộ gdđt ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp iv trình độ đại học, trong đó khối ngành sức khoẻ (mã 772) có 2 mã ngành y khoa (7720101), dược học (7720201).

Trong thời gian vừa qua bộ y tế phối hợp chặt chẽ với bộ giáo dục và đào tạo để thực hiện theo các quy định hiện hành để xem xét và cho phép các cơ sở giáo dục đại học đủ điều kiện mở ngành đào tạo các ngành thuộc khối ngành sức khoẻ trình độ đại học, do đây là khối ngành có các quy định đặc thù để đảm bảo chất lượng trong đào tạo chính là để bảo đảm chất lượng nhân lực y tế như: giảng viên chuyên ngành cần nhiều thạc sĩ, tiến sĩ hơn các ngành khác, cơ sở thực hành cần các phòng thực hành hơn, các cơ sở y tế/bệnh viện là cơ sở thực hành cần đáp ứng các yêu cầu riêng biệt.... các quy định đặc thù này đã được bộ y tế góp ý và bộ giáo dục đào tạo đã thống nhất đưa vào thông tư số 22/2017/tt-bgdđt ngày 06 tháng 9 năm 2017 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học (thông tư 22). đồng thời để bảo đảm chất lượng trong đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ, bộ y tế đã chủ trì trình chính phủ ban hành nghị định 111/2017/nđ-cp ngày 05 tháng 10 năm 2017 quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ (nghị định 111).

Các cơ sở giáo dục đại học muốn mở ngành đào tạo các ngành thuộc khối ngành sức khoẻ trình độ đại học (trong đó có ngành y khoa, dược học nói trên) phải thực hiện theo quy định tại thông tư 22 và nghị định 111 ở trên.

PV: Sau sự việc này thì với vai trò là một đơn vị quản lý nhà nước về đào tạo y tế, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo sẽ có những biện pháp giám sát như thế nào để kiểm soát chặt chẽ hơn, tránh để xảy ra tình trạng “quảng cáo” sai sự thật và tràn lan như vụ việc vừa rồi?

pgs.ts. nguyễn quốc huy: nếu thông tin đại học quốc gia hồ chí minh công bố “người có bằng trung cấp hoặc cao đẳng dược được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ thạc sĩ ngành dược” được xác nhận là sự thật, thì đại học quốc gia hồ chí minh nhà trường đã thông báo tuyển sinh không đúng với quy định hiện hành. cục khoa học công nghệ và đào tạo sẽ báo cáo lãnh đạo bộ để có ý kiến với bộ giáo dục và đào tạo là cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đào tạo để xử lý theo quy định, yêu cầu đại học quốc gia hồ chí minh phải xác định lại điều kiện tuyển sinh theo quy định hiện hành để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực y tế và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân có được thông tin chính xác, đảm bảo quyền lợi của người học.

Trong thời gian tới, bộ y tế sẽ đề nghị bộ giáo dục và đào tạo phối hợp thanh tra, kiểm tra, rà soát để các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo khối ngành sức khoẻ phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là việc công khai về tuyển sinh, tổ chức đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng – đây cũng chính là thực hiện trách nhiệm giải trình trước xã hội theo tinh thần của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Chất lượng nguồn nhân lực y tế có vai trò đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sinh mạng người dân. Chính vì vậy, không chỉ ở tại Việt Nam mà ở tất cả các nước trên thế giới, đào tạo nhân lực khối ngành sức khoẻ có đặc thù khác với khối ngành khác, người học sau khi tốt nghiệp khi tham gia hoạt động chuyên môn phải là người bảo đảm sức khoẻ cho người dân - chất lượng đào tạo liên quan chặt chẽ đến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.Đào tạo khối ngành sức khoẻ có nhiều khác biệt như: giảng viên chuyên ngành cần nhiều thạc sĩ, tiến sĩ hơn các ngành khác, cần các giảng viên chuyên ngành có chứng chỉ hành nghề, có bề dày kinh nghiệm chuyên môn và phải trực tiếp làm việc chuyên môn tại các cơ sở y tế; trong quá trình đào tạo, thời gian thực hành nhiều và cần phải thực thực hành trực tiếp tại các cơ sở y tế/bệnh viện, thường là do các cán bộ y tế đào tạo thực hành, hoạt động đào tạo của nhà trường gắn trực tiếp với các cơ sở y tế/ bệnh viện; thời gian đào tạo dài hơn các ngành khác, sau tốt nghiệp thường phải có thời gian thực hành nghề nghiệp theo quy định mới đủ điều kiện để xem xét được cấp chứng chỉ hành nghề và mới được hành nghề… Trong quá trình hoàn thiện thể chế về đào tạo nhân lực y tế, nhiều nội dung đã được thể chế hoá trong Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục dại học mới được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 01/7/2019. Trong thời gian tới, nhiều nội dung sẽ được quy định trong Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và nhiều văn bản pháp luật khác để đảm bảo tính đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân và yêu cầu hội nhập quốc tế.

H.Nguyên (thực hiện)

Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/-dao-tao-lien-thong-tu-trung-cap-cao-dang-len-thac-si-duoc-la-khong-dung-quy-dinh-n153019.html)
 • Để bệnh nhân tâm thần ăn bốc, ở trần là vi phạm quy định Nhà nước

  Để bệnh nhân tâm thần ăn bốc, ở trần là vi phạm quy định Nhà nước
  Theo Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, hình ảnh bệnh nhân tâm thần ở Nghệ An ăn uống kham khổ, trần truồng là ngược đãi đối với người bệnh. Cục sẽ đề nghị UBND tỉnh Nghệ An phải xử lý nghiêm Trung tâm bảo trợ xã hội này nếu sự việc được xác minh đúng như báo chí đã nêu.
 • Hôm nay xét bổ sung đợt 2 ĐH,CĐ: Chỉ còn cơ hội trường ngoài công lập

  Hôm nay xét bổ sung đợt 2 ĐH,CĐ: Chỉ còn cơ hội trường ngoài công lập
  Hôm nay 26/8, thí sinh bắt đầu bước vào đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS) đại học, cao đẳng (ĐH,CĐ) đợt 2. Tuy nhiên, cơ hội để thí sinh vào được ĐH lần này chỉ còn chỗ ở các trường ngoài công lập, bởi các trường công lập gần như đã tuyển đủ chỉ tiêu. Ngoài ra, ở đợt 2 này, thí sinh sẽ không còn phải mệt mỏi chờ đợi đến 20 ngày như đợt 1 mới biết kết quả mà lần này, thời gian được rút ngắn xuống chỉ còn 10 ngày. Tuy nhiên, nhiều trường đang lo hiện tượng “ảo” xuất hiện.
 • Thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp do học như chơi

  Thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp do học như chơi
  Ngoài việc “chảnh” không muốn chọn nghề top dưới thì tài năng, chuyên môn của các thạc sĩ, cử nhân là một vấn đề đáng quan tâm.
 • Thi công chức: Thủ khoa, thạc sĩ xịn trượt còn dài dài

  Thi công chức: Thủ khoa, thạc sĩ xịn trượt còn dài dài
  Sau khi kiểm tra đề cương ôn tập và ngân hàng đề thi các năm trên mạng, tôi rất buồn khi nhận thấy tư duy thi cử vẫn không có gì thay đổi so với thời của tôi từ 20 năm trước.
 • Quy định về nghỉ và tiền lương trong ngày nghỉ hằng năm

  Quy định về nghỉ và tiền lương trong ngày nghỉ hằng năm
  Tổng số ngày nghỉ hằng năm, tiền lương áp dụng đối với thời gian nghỉ này, số tiền lương mà người lao động được hưởng khi chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày quy định,..là những vấn đề mà doanh nghiệp cần phải chú ý.
 • Đề xuất đưa quyền được Ch?t vào quy định của Bộ luật Dân sự

  Đề xuất đưa quyền được Ch?t vào quy định của Bộ luật Dân sự
  Theo TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Y tế) tới đây cơ quan này đề xuất đưa quyền được Ch?t vào Bộ luật dân sự. Những người bệnh không có khả năng chữa trị, phải chịu đau đớn vì bệnh tật hành hạ… có quyền quyết định về sự sống - Ch?t của mình.
 • Cập nhật quy định về quản lý thực phẩm chức năng

  Cập nhật quy định về quản lý thực phẩm chức năng
  Chiều ngày 20/4, tại Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế đã phối hợp với Công ty Amway Việt Nam tổ chức Hội thảo cập nhật quy định về quản lý thực phẩm chức năng (TPCN) của các nước khu vực ASEAN.
 • Thu hồi quyết định đào tạo 32 chuyên ngành thạc sĩ

  Thu hồi quyết định đào tạo 32 chuyên ngành thạc sĩ
  Quyết định thu hồi quyết định cho phép đào tạo 32 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của 15 trường đại học, học viện vừa được Bộ GD-ĐT ban hành.
 • Tìm hiểu quy định rút bảo hiểm xã hội 1 lần

  Tìm hiểu quy định rút bảo hiểm xã hội 1 lần
  Em đã công tác tại một công ty của quân đội tại Hà Nội được 5 năm 4 tháng. Hiện em muốn thôi việc để về quê sinh sống.
 • Dược sĩ trung cấp: úm ba la, ta là bác sĩ?

  Dược sĩ trung cấp: úm ba la, ta là bác sĩ?
  Chiều ngày 3/4, ông Hồ Văn Trường (sinh năm 1966, trú tại xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đã Tu vong sau khi đến cửa hàng Thu*c tây của dược sĩ Nguyễn Đình Vinh để tiêm Thu*c chữa hen suyễn, tức ngực.
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY