MangYTe

Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Hà Nội siết chặt quản lý chất lượng vật tư, an toàn thực phẩm

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2808/UBND-KT về tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) nông sản.
Mục lục

ha noi siet chat quan ly chat luong vat tu an toan thuc pham
Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được báo cáo của Sở NN&PTNT về kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông sản ngành NN&PTNT 6 tháng đầu năm 2020. Sau khi xem xét, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ UBND thành phố giao tại Văn bản số 26/KH-UBND ngày 7-2-2020 về kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 để đạt các chỉ tiêu đề ra. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về ATTP; giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về chất lượng và ATTP theo quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả, giảm các thủ tục hành chính trong quản lý ATTP; tiếp tục triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong quản lý ATTP, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông sản thành phố Hà Nội (check.gov.vn), Chợ thương mại điện tử (chonhaminh.gov.vn). Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức quản lý chất lượng, ATTP, đặc biệt cơ quan chuyên môn của tuyến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Sở Y tế phối hợp sở, ngành liên quan tham mưu triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo ATTP theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới. Phối hợp Sở NN&PTNT trong triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP nông sản trên địa bàn thành phố.

Sở Công Thương phối hợp với Sở NN&PTNT trong triển khai hoạt động bảo đảm ATTP, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong quản lý ATTP, truy xuất nguồn gốc, giám sát chất lượng, ATTP nông sản sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố, Cục Quản lý thị trường Hà Nội, phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông sản.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tin, bài về quy định pháp luật, phổ biến kiến thức và các hoạt động nhằm bảo đảm ATTP trên địa bàn thành phố để nhân dân hiểu, thực hiện, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Sở Nội vụ phối hợp Sở NN&PTNT tham mưu kiện toàn bộ máy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng, ATTP, quản lý chế biến, thương mại nông sản đảm bảo thông suốt từ thành phố đến cơ sở theo Thông tư liên ngành số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV của Bộ NN&PTNT và Bộ Nội vụ; Thông tư số 15/2015/TT- BNNPTNT của Bộ NN&PTNT.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về ATTP; thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm ATTP nông sản; tăng cường triển khai lấy mẫu kiểm tra về ATTP tiêu thụ trên địa bàn. Thống kê, đánh giá xếp loại và công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT; triển khai ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm nông an toàn đối với 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT.

TQ

Nguồn: Pháp luật xã hội (https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-siet-chat-quan-ly-chat-luong-vat-tu-an-toan-thuc-pham-200144.html)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY