MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Hà Nội tích cực ngăn chặn nợ đóng bảo hiểm xã hội

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 trên địa bàn thành phố.
Mục lục

Theo đó, trong năm 2021, thành phố phấn đấu tỷ lệ bao phủ bhyt đạt 91,5% dân số; tỷ lệ lao động tham gia bhxh bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 39%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (bhtn) trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 37%; tỷ lệ lao động tham gia bhxh tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động (nông dân, lao động trong khu vực phi chính thức) đạt 1%; 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về bhxh, bhyt.

Hà Nội tích cực ngăn chặn nợ đóng bảo hiểm xã hội

Phấn đấu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong tất cả các lĩnh vực bhxh, bhyt; tỷ lệ nợ đóng bhxh bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ nợ bình quân của cả nước để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ bhxh, bhyt; bảo đảm chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong nguồn dự toán được giao; bảo đảm việc chi trả các chế độ bhxh, bhtn; đẩy mạnh hình thức chi trả các chế độ bhxh, bhtn qua thẻ atm.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, thành phố triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ. Trong đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT; phát triển bền vững đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh BHYT; thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp đôn đốc thu, thu nợ đóng BHXH bảo đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; phát triển số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản ATM.

Xuân Hinh

Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/ha-noi-tich-cuc-ngan-chan-no-dong-bao-hiem-xa-hoi-597235.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY