MangYTe

Nguyên lý y học nội khoa Harrison lần thứ 18 hôm nay

Nguyên lý y học nội khoa Harrison xuất bản lần thứ 18

Khám cảm giác: nguyên lý chẩn đoán điều trị, dấu hiệu triệu chứng

Bệnh nhân với sang thương não bộ có những bất thường về phân biệt cảm giác như là khả năng cảm nhận được hai kích thích đồng thời, định vị chính xác kích thích
Mục lục

Khám sơ bộ: Hỏi bệnh nhân có cảm nhận được sự chạm nhẹ và nhiệt độ của vật ở mỗi phần xa của chi. Kiểm tra kích thích đồng thời khi chạm nhẹ cả hai tay.

Vì nhiều mục đích, cần khám đủ các loại cảm giác kim châm, chạm, vị thế, và rung ở cả bốn chi. Những vấn đề cụ thể thường cần những đánh giá cẩn thận hơn. Bệnh nhân với sang thương não bộ có những bất thường về “phân biệt cảm giác” như là khả năng cảm nhận được hai kích thích đồng thời, định vị chính xác kích thích, xác định được kích thích gần tương tự (phân biệt hai điểm), xác định được vật thể khi sự chạm (nhận thức lập thể), hay phán đoán được cân nặng, đánh giá kết cấu, hay xác định những kí tự hay con số được viết trên bề mặt da (cảm nhận vẽ trên da).

Hình. Vùng da chi phối của thần kinh ngoại biên.

Vùng da chi phối của thần kinh ngoại biên
Vùng da chi phối của thần kinh ngoại biên

Hình. Phân bố của nhánh cảm giác gai sống trên bề mặt da.

Phân bố của nhánh cảm giác gai sống trên bề mặt da

Nguồn: Internet.
Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-kham-cam-giac-nguyen-ly-chan-doan-dieu-tri-dau-hieu-trieu-chung-48981.html)
Từ khóa: khám cảm giác

Chủ đề liên quan:

khám cảm giác

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY