MangYTe

Tâm sự hôm nay

Phú Yên phấn đấu giảm 2.249 hộ nghèo trong năm 2023

Năm 2023, toàn tỉnh Phú Yên phấn đấu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Chỉ tiêu giảm nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2023, phấn đấu giảm 2.249 hộ nghèo.
Mục lục

Thừa Thiên Huế: Phấn đấu trên 1.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở trong năm 2023 Thừa Thiên Huế: Phấn đấu trên 1.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở trong năm 2023

Hà Nội tạo việc làm cho gần 28.000 người lao động trong 2 tháng đầu năm 2023 Hà Nội tạo việc làm cho gần 28.000 người lao động trong 2 tháng đầu năm 2023

Theo số liệu báo cáo của sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh tại hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 vào ngày 7/3. năm 2022, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh qua rà soát (gồm hộ nghèo và cận nghèo) là 12,12%, khoảng 31.882 hộ. trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là 4,1%, với 10.781 hộ (giảm 0,87% so với đầu kỳ, đạt 100% kế hoạch giảm nghèo tỉnh năm 2022); tỷ lệ hộ cận nghèo là 8,02%, với 21.101 hộ.

Năm 2022, toàn tỉnh đã thực hiện các dự án thành phần của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo để giúp hộ nghèo có cơ hội thoát nghèo. trong đó, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; truyền thông về giảm nghèo đa chiều.

Phú Yên phấn đấu giảm 2.249 hộ nghèo trong năm 2023
Toàn tỉnh đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững - (Ảnh minh hoạ).

Cũng trong năm 2022, sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh phối hợp ubnd các huyện thị xã, thành phố tổ chức 11 lớp nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo từ tỉnh đến huyện, xã, thôn, với số lượng gần 1.500 học viên tham dự; chi hỗ trợ tiền điện cho 13.046 hộ nghèo, với tổng kinh phí hơn 7,8 tỷ đồng; cấp 19.570 thẻ bhyt cho người nghèo; 42.619 thẻ bhyt cho người thuộc hộ cận nghèo; xây dựng mới và sửa chữa xóa 215 nhà ở tạm cho hộ nghèo từ nguồn quỹ ngày vì người nghèo với số tiền là hơn 8,1 tỷ đồng…

Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. chỉ tiêu giảm nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2023, phấn đấu giảm 2.249 hộ nghèo (tương ứng giảm tỷ lệ 0,85% theo nghị quyết số 59/nq-hđnd ngày 09/12/2022 của hđnd tỉnh).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mức hỗ trợ mua thẻ BHYT người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh.

Phú Yên phấn đấu giảm 2.249 hộ nghèo trong năm 2023
Chỉ tiêu giảm nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2023, phấn đấu giảm 2.249 hộ nghèo - (Ảnh minh hoạ).

Cùng với đó, phối hợp địa phương đẩy nhanh tiến độ, giải ngân thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo bền vững; phát triển, giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ việc làm bền vững. Phối hợp sở, ban, ngành và hội, đoàn thể tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng

Đồng thời, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa trong xã hội; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp nhằm hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, phòng ngừa, hạn chế người dân rơi vào tình trạng nghèo đói…

Tỉnh Quảng Nam đã giảm được hơn 3.300 hộ nghèo trong năm 2022 Tỉnh Quảng Nam đã giảm được hơn 3.300 hộ nghèo trong năm 2022

Quảng Nam phấn đấu giảm ít nhất 3.000 hộ nghèo trong năm 2023 Quảng Nam phấn đấu giảm ít nhất 3.000 hộ nghèo trong năm 2023

Mạng Y Tế
Nguồn: Thời đại (https://thoidai.com.vn/phu-yen-phan-dau-giam-2249-ho-ngheo-trong-nam-2023-183100.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY