MangYTe

Khoa học hôm nay

Tăng nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường

(HNM) - Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện chi thường xuyên cho công tác bảo vệ môi trường ở nước ta là hơn 1% tổng chi ngân sách. Tuy nhiên, một số địa phương, nhất là những địa phương có nguồn thu không đủ bù chi chưa bố trí đủ 1% chi ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường.
Mục lục

(hnm) - theo bộ tài nguyên và môi trường, hiện chi thường xuyên cho công tác bảo vệ môi trường ở nước ta là hơn 1% tổng chi ngân sách. tuy nhiên, một số địa phương, nhất là những địa phương có nguồn thu không đủ bù chi chưa bố trí đủ 1% chi ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường.

Trong giai đoạn 2022-2025, để tăng dần chi ngân sách cho lĩnh vực môi trường, bộ tài nguyên và môi trường sẽ sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách, triển khai các hình thức đối tác công tư, đẩy mạnh sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào công tác bảo vệ môi trường. về lâu dài, bộ tài nguyên và môi trường đề xuất tăng chi từ ngân sách cho bảo vệ môi trường theo tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, chủ động xây dựng dự án bảo vệ môi trường để thu hút nguồn lực hỗ trợ từ các quỹ tài chính, tổ chức quốc tế và các nước trên thế giới…

Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1042413/tang-nguon-luc-dau-tu-cho-cong-tac-bao-ve-moi-truong)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY