MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Tổ chức Hội thảo phục vụ xây dựng Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1158/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo phục vụ xây dựng Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030.
Mục lục

Theo đó, bộ văn hóa, thể thao và du lịch giao vụ thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội thảo trên.

Tổ chức Hội thảo phục vụ xây dựng Đề án

Ảnh minh họa.

Nội dung hội thảo bao gồm: đánh giá kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế trong việc củng cố, kiện toàn, phát triển các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; trong công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập; kết quả đạt được theo mục tiêu cụ thể của đề án đến năm 2021; thông qua các bài học kinh nghiệm, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp xây dựng đề án "đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030"; góp ý kiến vào dự thảo đề án "đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030" trình thủ tướng chính phủ.

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương; lãnh đạo một số sở văn hóa, thể thao và du lịch/sở văn hóa và thể thao/sở văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch tỉnh/thành; lãnh đạo hội khuyến học việt nam; hội thư viện việt nam; hội di sản văn hóa việt nam; lãnh đạo các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, câu lạc bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo dự kiến, hội thảo sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2022 tại huyện đồng văn, tỉnh hà giang./.

PV

Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/to-chuc-hoi-thao-phuc-vu-xay-dung-de-an-day-manh-cac-hoat-dong-hoc-tap-suot-doi-trong-cac-thu-vien-bao-tang-nha-van-hoa-cau-lac-bo-den-nam-2030-1920222451409939.htm)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY