MangYTe

Tình yêu và giới tính hôm nay

TP Hồ Chí Minh: Có số đơn vị điều tra dân số lớn nhất cả nước

TP HCM vừa triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn. Trong đợt Tổng điều tra lần này, TP HCM có số lượng đơn vị điều tra lớn nhất của cả nước.
Mục lục

Để điều tra hiệu quả, TP HCM đã sử dụng 100% thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua sử dụng Internet.

TP HCM có số lượng đơn vị điều tra lớn nhất của cả nước với trên 2,5 triệu hộ, dân số của TP đến thời điểm 23/1/2019 là 8,9 triệu người (không bao gồm những người đang làm việc trong ngành Công an, Quân đội, người làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài và thân nhân đi cùng), với 19.452 địa bàn. Để thực hiện khối lượng công việc này, thành phố đã huy động trên 12.000 điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên.

Lam Hồng

Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/gioi-tinh/tp-ho-chi-minh-co-so-don-vi-dieu-tra-dan-so-lon-nhat-ca-nuoc-tintuc434674)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY