MangYTe

Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

UBTV Quốc hội cho ý kiến việc sắp xếp đơn vị hành chính tại 6 tỉnh, thành phố

(MangYTe) Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 42, chiều 10/2, UBTV Quốc hội cho ý kiến Tờ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập một số đơn vị hành chính của các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Lào Cai, Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa và Cao Bằng.
Mục lục

Giảm hơn 40 đơn vị hành chính sau sắp xếp

Theo Tờ trình và Đề án của Chính phủ, trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Thái Bình không có đơn vị hành chính cấp huyện nào thuộc diện phải sắp xếp.

Đối với cấp xã, tỉnh Thái Bình có 39/286 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp. Sau khi sắp xếp, tỉnh Thái Bình giảm 26 đơn vị hành chính cấp xã, từ 286 đơn vị giảm xuống còn 260 đơn vị, gồm 241 xã, 10 phường và 9 thị trấn.

Đối với tỉnh Lào Cai, trong giai đoạn 2019 - 2021, 1 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp (huyện Si Ma Cai) nhưng đề nghị chưa sắp xếp vì Si Ma Cai là huyện biên giới, vùng cao, có vai trò trọng yếu về quốc phòng, an ninh, có vị trí địa lý biệt lập, điều kiện giao thông kết nối, đi lại với các huyện xung quanh rất khó khăn; đồng thời còn có nhiều đặc điểm đặc thù, khác biệt về dân tộc, tôn giáo, văn hóa, phong tục tập quán nên không thể sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề liên quan.

Đối với cấp xã, tỉnh Lào Cai có 14/164 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp, tỉnh dự kiến sắp xếp 19/164 đơn vị (chiếm 11,58%). Sau khi sắp xếp, tỉnh Lào Cai giảm 10 đơn vị hành chính cấp xã, từ 164 đơn vị xuống còn 154 đơn vị.

Theo Tờ trình và Đề án của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa có 1 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp (huyện Khánh Sơn) nhưng đề nghị không sắp xếp vì lý do đặc thù về vị trí địa lý, quốc phòng, an ninh, truyền thống lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện kinh tế - xã hội…

Đối với cấp xã, tỉnh Khánh Hòa có 3 đơn vị thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp. Tỉnh dự kiến sắp xếp tổng số 2/140 đơn vị hành chính cấp xã (chiếm 1,43%) và đề nghị chưa sắp xếp xã Cam Lập thuộc thành phố Cam Ranh. Sau khi sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã, từ 140 đơn vị xuống còn 139 đơn vị.

Theo Tờ trình và Đề án của Chính phủ, thành phố Cần Thơ không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021. Đối với cấp xã, thành phố Cần Thơ có 2/85 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp. Sau khi sắp xếp, thành phố Cần Thơ giảm được 2 đơn vị hành chính cấp xã, từ 85 đơn vị xuống còn 83 đơn vị.

Theo Tờ trình và Đề án của Chính phủ, thành phố Hà Nội không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021. Đối với cấp xã, thành phố Hà Nội có 12/584 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp, dự kiến sắp xếp tổng số 10/584 đơn vị (chiếm 1,2%). Sau khi sắp xếp, thành phố Hà Nội giảm 5 đơn vị hành chính cấp xã, từ 584 đơn vị xuống còn 579 đơn vị.

Đề nghị Chính phủ làm rõ thêm một số trường hợp

Báo cáo thẩm tra các đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 6 tỉnh, thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết: Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với các phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của các tỉnh, thành phố như đã nêu trong các Đề án của Chính phủ.

Đối với đề nghị chưa thực hiện sắp xếp 6 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Bình do có các yếu tố đặc thù theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị quyết số 653 và chưa có sự đồng thuận của cử tri, Ủy ban Pháp luật đề nghị ghi nhận để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc sắp xếp trong giai đoạn sau.

Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai, Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với phương án sắp xếp theo Tờ trình và Đề án của Chính phủ. Tuy nhiên, một số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ và tỉnh Lào Cai báo cáo, cung cấp thêm các thông tin, số liệu để làm rõ hơn lý do không thể tiếp tục sắp xếp xã Ngải Thầu với xã A Mú Sung hoặc xã Ngải Thầu với xã Nậm Chạc thuộc huyện Bát Xát vì các lý do giải trình trong Đề án còn chung chung, chưa cụ thể.

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Lào Cai và điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã thuộc thành phố Lào Cai, qua xem xét hồ sơ Đề án, Ủy ban Pháp luật nhận thấy, thành phố Lào Cai sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thì chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số và tỷ lệ số phường trực thuộc.

Vì vậy, một số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ, chính quyền tỉnh Lào Cai lý giải thuyết phục hơn về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, định hướng, giải pháp và cam kết đầu tư để thành phố Lào Cai bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô dân số và tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc và lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn trong giai đoạn 2022 - 2030.

Đối với tỉnh Khánh Hòa, qua thảo luận, Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với nội dung Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Khánh Hòa như Chính phủ trình.

Ủy ban Pháp luật cũng cơ bản tán thành với nội dung Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Cần Thơ như Chính phủ trình.

Qua thảo luận, Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội như trong Đề án do Chính phủ trình. Tuy nhiên, có ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật cho rằng, một số lý do đề nghị chưa sắp xếp đối với 5 đơn vị hành chính cấp xã chưa thật thuyết phục như phường Hàng Đào, phường Hàng Bạc, xã Vân Hà, xã Mỹ Thành…

Ngoài ra, cả 5 đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp của thành phố Hà Nội đều chưa đạt 100% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Vì vậy, Ủy ban Pháp luật đã đề nghị Chính phủ và thành phố Hà Nội giải trình thêm về những nội dung nêu trên.

Thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 41, ngày 1/2/2020, Chính phủ đã có Báo cáo số 39/BC-CP về một số nội dung liên quan đến phương án sáp nhập huyện Trà Lĩnh với huyện Trùng Khánh và huyện Phục Hòa với huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn 2019 - 2021.

Chính phủ, cấp ủy và chính quyền địa phương tỉnh Cao Bằng khẳng định đã có sự cân nhắc thận trọng, khách quan, toàn diện và kỹ lưỡng các yếu tố về truyền thống văn hóa, lịch sử, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội cũng như những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của các đơn vị hành chính trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tài liệu có liên quan, Ủy ban Pháp luật đánh giá cao sự khẩn trương của Chính phủ trong việc thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng trong việc thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính để tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Qua thảo luận, một số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật đã đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về việc tham khảo, lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn trong việc bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh trên địa bàn và làm rõ yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của việc nhập các cặp huyện này như Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thấy được những thuận lợi, những nét tương đồng cũng như những khó khăn khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Nội dung về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của các tỉnh, thành phố sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến trong phiên họp sáng mai.

PV

Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/ubtv-quoc-hoi-cho-y-kien-viec-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-tai-6-tinh-thanh-pho-post73528.html)
 • Hà Nội “nóng” tại các quán giải khát vỉa hè

  Hà Nội “nóng” tại các quán giải khát vỉa hè
  Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
 • Khác biệt thú vị giữa nóng Hà Nội và nóng Sài Gòn

  Khác biệt thú vị giữa nóng Hà Nội và nóng Sài Gòn
  Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
 • Hà Nội dừng chặt hạ cây xanh

  Hà Nội dừng chặt hạ cây xanh
  Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
 • Chủ tịch Hà Nội: Không có chiến dịch chặt hạ 6.700 cây xanh

  Chủ tịch Hà Nội: Không có chiến dịch chặt hạ 6.700 cây xanh
  Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
 • Hà Nội có hàng loạt tuyến phố hiến máu

  Hà Nội có hàng loạt tuyến phố hiến máu
  Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
 • Lào Cai: Khỉ cắn đứt cơ cánh tay

  Lào Cai: Khỉ cắn đứt cơ cánh tay
  Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, bệnh viện này vừa tiến hành ghép mạch máu tự thân cho một bệnh nhân nam bị khỉ cắn đứt cơ, làm tê cứng từ cẳng tay đến bàn tay.
 • Địa chỉ phòng khám Nhi khoa ở Hà Nội?

  Địa chỉ phòng khám Nhi khoa ở Hà Nội?
  Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
 • Ở Hà Nội mổ cắt sỏi mật ở đâu?

  Ở Hà Nội mổ cắt sỏi mật ở đâu?
  Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
 • Tạm giữ tài xế hất công an lên nắp capo ở Hà Nội

  Tạm giữ tài xế hất công an lên nắp capo ở Hà Nội
  Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
 • Rớt nước mắt vì gia cảnh khốn cùng của Á khoa 29 điểm ĐH Y Hà Nội

  Rớt nước mắt vì gia cảnh khốn cùng của Á khoa 29 điểm ĐH Y Hà Nội
  Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY