MangYTe

Nhịp cầu nhân ái hôm nay

UK/Viet Nam Season 2023 sẽ tài trợ £50,000 cho mỗi dự án tham gia

Thông tin từ Hội đồng Anh tại Việt Nam cho biết quỹ hợp tác chương trình UK/Viet Nam Season 2023 với trị giá lên tới £50,000 cho mỗi dự án bắt đầu nhận hồ sơ.
Mục lục

Australia tài trợ đợt 5 cho các dự án của cựu sinh viên Việt Nam

Quảng Nam tiếp nhận 1,1 tỷ đồng của dự án Chăm sóc mắt cho người cao tuổi do FHF tài trợ

Quỹ Hợp tác Chương trình UK/Viet Nam Season đợt 2 sẽ tài trợ với trị giá lên tới £50,000 cho mỗi dự án

(Ảnh: Hội đồng Anh tại Việt Nam).

Các dự án sáng tạo kết hợp nghệ thuật, khoa học và công nghệ kỹ thuật số. Các đề xuất dự án cần có sự tham gia, phát triển và thực hiện bởi ít nhất một tổ chức tại Vương quốc Anh và ít nhất một tổ chức tại Việt Nam.

Chủ đề: Khí hậu và Môi trường: Giải quyết các mối đe dọa của biến đổi khí hậu là ưu tiên chung của người dân và chính phủ Vương quốc Anh và Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi đề xuất từ các lĩnh vực Nghệ thuật, Giáo dục và Ngôn ngữ Anh – nhằm tìm ra các giải pháp đổi mới và sáng tạo giúp nâng cao kiến thức và nhận thức về việc bảo vệ hành tinh của chúng ta, hướng tới việc hình thành một môi trường tốt hơn, đáng sống hơn cho các cộng đồng.

Di sản chung: Vương quốc Anh và Việt Nam có mối quan hệ lịch sử phong phú và sâu sắc được xây dựng dựa trên sự gắn bó thương mại và ngoại giao. Chúng tôi kêu gọi các đề xuất chia sẻ, thể hiện và khám phá mối quan hệ này thông qua di sản văn hóa của Vương quốc Anh và Việt Nam dưới mọi hình thức (vật thể và phi vật thể), hướng đến tạo ra những cuộc đối thoại đương đại, khơi gợi những câu chuyện mới và khơi nguồn cho những sáng kiến và tác phẩm mới với cảm hứng từ quá khứ.

Các quỹ tài trợ:

– Tài trợ trị giá tới £10,000

– Tài trợ trị giá tới £30,000

– Tài trợ trị giá tới £50,000

Đối tượng nộp hồ sơ:

Các đề xuất dự án phải có sự tham gia và phát triển bởi ít nhất một tổ chức tại Vương quốc Anh và một tổ chức tại Việt Nam.

Tất cả các khoản tài trợ được thiết kế dành cho các tổ chức nghệ thuật và văn hoá, cũng như tổ chức giáo dục đại học và nghiên cứu với trọng tâm văn hóa nghệ thuật.

Một “tổ chức” ở đây được định nghĩa là một đơn vị pháp nhân đã đăng ký hợp pháp với một tài khoản ngân hàng, và có thể bao gồm các tập thể, hiệp hội, và cộng đồng, tổ chức từ thiện, các tổ chức tư nhân và công cộng.

Các đề xuất của các đơn vị chưa được đăng ký pháp nhân chính thức như các nhóm nghệ sĩ hoặc mạng lưới giáo dục không chính thức cũng có thể được cân nhắc nếu kèm theo minh chứng về bề dày thành tích trong việc phát triển và triển khai các dự án và các chương trình có quy mô và tính chất tương tự.

Loại dự án nào sẽ được hỗ trợ:

Các đề xuất phải thể hiện xuất sắc ít nhất một trong các lĩnh vực chủ đề: Khí hậu và Mội trường, hoặc Di sản chung. Chúng tôi hoan nghênh các đề xuất từ bất kỳ loại hình nghệ thuật nào hoặc với các yếu tố đa dạng nghệ thuật, cũng như các đề xuất có chủ đề liên quan đến nền kinh tế sáng tạo hoặc liên quan đến lễ hội và nghệ thuật cho cộng đồng. Chúng tôi mong muốn nhận các dự án kết hợp, là các dự án liên ngành, đa ngành hoặc đa lĩnh vực (ví dụ: kết hợp nghệ thuật, khoa học, công nghệ, giáo dục và ngôn ngữ Anh).

Các chi phí hợp lệ:

Khoản tài trợ có thể được dùng để chi trả các chi phí của dự án bao gồm:

– Chi phí nhân sự, bao gồm nhân sự hiện có hoặc nhân sự mới được chỉ định cho dự án

– Chi phí chuyên môn

– Chi phí đào tạo

– Chi phí nghiên cứu

– Chi phí dịch thuật và phiên dịch

– Tài liệu, thiết bị mới hoặc chi phí thuê thiết bị được yêu cầu cho mục đích cụ thể của dự án

– Chi phí phát sinh, chi phí đăng ký trực tuyến cho các ứng dụng hoặc công cụ, tiện ích, cần thiết để phục vụ các hoạt động của dự án

– Chi phí truyền thông và quảng bá

– Chi phí địa điểm, ăn uống và an ninh

– Chi phí đi lại (bao gồm thị thực và bảo hiểm), chỗ ở và chi phí công tác

– Chi phí cho việc đánh giá, thu thập dữ liệu và báo cáo

Lưu ý:

– Khoản tài trợ không được sử dụng cho chi phí vận hành của công ty/tổ chức hoặc tài trợ cho dự án cũ.

– Các ứng viên nhận được tài trợ có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế và phí ngân hàng liên quan đến khoản tài trợ được nhận. Các chi phí này phải được bao gồm trong bảng ngân sách dự trù vào thời điểm nộp hồ sơ xin tài trợ.

– Ứng nộp hồ sơ sẽ cần tự thu xếp việc đi lại, xin thị thực và bảo hiểm.

– Các nghệ sĩ, nhà sáng tạo và chuyên gia phải được trả lương công bằng, và điều này phải được thể hiện trong ngân sách dự toán của dự án.

– Chúng tôi hoan nghênh các đóng góp bằng hiện vật, ví dụ các địa điểm tổ chức

– Trong trường hợp ngân sách nhiều hơn khoản tài trợ sẵn có của Hội đồng Anh, các đề xuất có thể tìm hiểu các nguồn tài trợ bên ngoài khác, với điều kiện tổng số tiền của các nguồn tài trợ khác bằng hoặc ít hơn khoản tài trợ của Hội đồng Anh. Ứng viên nên nói rõ trong đơn đăng kí nếu nguồn tài trợ khác đã được xác nhận hay đang chờ xử lý.

– Ứng viên sẽ được yêu cầu chỉ rõ đối tác Vương quốc Anh hay đối tác Việt Nam là người nộp đơn chính, Nếu được chọn để nhận tài trợ, hợp đồng sẽ được ký kết với với đối tác chính.

Tiêu chí lựa chọn:

Hồ sơ đề xuất của bạn sẽ được đánh giá dựa trên ba tiêu chí sau. Những tiêu chí này cũng được thể hiện rõ ràng trong đơn đăng ký để giúp bạn chuẩn bị đề xuất của mình.

Mục tiêu, chủ đề và tính khả thi: 40%

Dự án có hỗ trợ mục tiêu của chương trình uk/viet nam season 2023 trong việc thúc đẩy quan hệ song phương vương quốc anh – việt nam không? dự án có chất lượng cao và tính khả thi không?

– Thể hiện rằng dự án đang hỗ trợ mục tiêu của Chương trình UK/Viet Nam Season 2023

– Thể hiện sự tập trung vào các lĩnh vực chuyên đề

– Thể hiện tính khả thi của dự án: (các) mục tiêu có thể đạt được, kế hoạch hoạt động rõ ràng và (các) kết quả mong đợi, dự toán ngân sách và thời gian khả thi, khả năng thực hiện của các đối tác và bề dày kinh nghiệm.

Quan hệ hợp tác, khả năng đóng góp và tính kế thừa: 30%

Dự án có hỗ trợ các tổ chức của Vương quốc Anh và Việt Nam trong việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác không? Dự án có mang lại lợi ích cho các cá nhân từ Vương quốc Anh và Việt Nam không?

– Thể hiện mối quan hệ hợp tác hiệu quả

– Thể hiện các cuộc thảo luận đã được phát triển giữa các đối tác Vương quốc Anh và Việt Nam

– Thể hiện lợi ích cho các cá nhân nghệ sĩ, người thực hành nghệ thuật và di sản, học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia giáo dục và các chuyên gia và người thực hành ngôn ngữ Anh từ Vương quốc Anh và Việt Nam

– Thể hiện cách thức mà các quan hệ đối tác sẽ được duy trì và phát triển sau khi dự án kết thúc.

Đổi mới, EDI (bình đẳng, đa dạng và bao trùm) và tính bền vững, bảo vệ, giám sát và đánh giá: 30%

Phương pháp tiếp cận của dự án có khuyến khích những cách làm mới và sáng tạo không?

– Thể hiện sự đổi mới

– Thể hiện rằng dự án có xét đến các vấn đề về bình đẳng, đa dạng và bao trùm (EDI) cũng như các biện pháp để giải quyết những vấn đề này trong các hoạt động được đề xuất

– Thể hiện cách mà dự án giảm lượng khí thải các-bon cũng như các biện pháp giải quyết vấn đề bền vững trong các hoạt động được đề xuất.

– Thể hiện rằng dự án có xét đến các vấn đề về bảo hộ cũng như các biện phát giải quyết các vấn đề này trong các hoạt động được đề xuất,

– Thể hiện kế hoạch giám sát và đánh giá

Những mốc thời gian quan trọng:

Cách thức nộp hồ sơ:

Vui lòng gửi câu hỏi của bạn đến email season2023@britishcouncil.org.vn. Để đảm bảo sự bình đẳng, chúng tôi sẽ không trả lời các câu hỏi trực tiếp mà sẽ đăng tải các câu trả lời cho các câu hỏi trên trang FAQs.

Hơn 200 đồng bào các dân tộc sẽ tham gia Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tích cực tham gia công tác cứu trợ vụ động đất

Nguồn: Thời đại (https://thoidai.com.vn/ukviet-nam-season-2023-se-tai-tro-50000-cho-moi-du-an-tham-gia-182531.html)
    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY