Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Mua thuốc bên ngoài có được BHYT thanh toán?

(MangYTe)- Trường hợp đi khám bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng bệnh viện hết thuốc, phải ra ngoài mua có được BHYT thanh toán không?
Mục lục

Theo Điểm b, Khoản 5, Điều 5 Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế thì các bệnh viện (BV) nh phải đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo danh mục thuốc đã xây dựng. Không để người bệnh phải tự mua thuốc.

Trường hợp người bệnh  khám BHYT nhưng BV hết thuốc, phải tự ra ngoài mua thì vẫn được BHYT thanh toán tiền thuốc. Cụ thể:

Căn cứ Khoản 5, Điều 16 Quyết định 1399/QĐ-BHXH thì cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) tiếp nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT phát sinh trong năm tài chính đến hết quý I năm sau.

Do đó người bệnh chỉ cần xuất trình hóa đơn chứng minh việc  mua thuốc để được BV thanh toán, sau đó BV thanh toán lại với cơ quan bảo hiểm. Hoặc bệnh nhân được thanh toán tiền trực tiếp với cơ quan BHXH sau khi xuất trình hóa đơn và BV có trách nhiệm cung cấp các chứng từ phục vụ việc thanh toán.

Những trường hợp nào không được BHYT chi trả?

(PLO)- Theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014, có 12 trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT).

G.THANH

Nguồn: PLO (https://plo.vn/suc-khoe/mua-thuoc-ben-ngoai-co-duoc-bhyt-thanh-toan-879522.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY