MangYTe

Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Người đến, về Hà Nội không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

(MangYTe) - Sở Y tế đã có hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp y tế đối với người đến/về Hà Nội từ các địa phương khác.
Mục lục

Thực hiện nghị quyết số 128/nq-cp; quyết định số 4800/qd-byt; chỉ thị số 08- ct/tu của ban thường vụ thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19” trên địa bàn hà nội; công điện số 22/cđ-ubnd ngày 20/10/2021 của ubnd tp về việc triển khai các biện pháp tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid- 19” trên địa bàn tp. sở y tế đề nghị thực hiện như sau:

Đối với người đến/về Hà Nội

Người đến/về Hà Nội không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hà Nội không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) vả các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Điều chỉnh giám sát/cách ly y tế đối với người đến/về Hà Nội từ các địa phương khác:    

Đối với người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ các địa phương có nguy cơ rất cao (cấp 4, tương ứng với màu đỏ) hoặc khu vực phong tỏa/cách ly y tế áp dụng như sau:

Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi tiêm mũi cuối cùng tối thiểu 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh covid-19 trong vòng 6 tháng tính tới thời điểm về hà nội (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh covid-19): tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày, xét nghiệm 1 lần bằng phương pháp rt-pcr vào ngày thứ 1 từ khi tới hà nội.

Những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm vaccine của cơ quan có thầm quyền cấp): cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện biện pháp 5K; xét nghiệm 2 lần bằng phương pháp RT-PCR 2 lần vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7 từ khi tới Hà Nội.

 Người đến, về Hà Nội không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Thái San.

Những người chưa tiêm vaccine phòng Covid-19: Thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày tới Hà Nội, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 3 lần vào ngày thứ 1, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kề từ khi tới Hà Nội.

Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến hà nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương. trong suốt thời gian cách ly, tự theo dõi sức khỏe luôn thực hiện 5k, nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc covid-19 như: ho, sốt, đau rát họng, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác... cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Đối với người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ các địa phương có nguy cơ cao (cấp 3, tương ứng với màu cam) áp dụng như sau:

Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi tiêm mũi cuối cùng tối thiểu 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh covid-19 trong vòng 6 tháng tính tới thời điểm về hà nội (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh covid-19): tự theo dõi sửc khỏe tại nhà hoặc nơi lưu tru trong 7 ngày từ khi tới hà nội.

Những người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine phòng Covid-19: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày.

Tẩt cả các trường hợp trên ngay khi về đến hà nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương trong suốt thời gian tự theo dồi sức khỏe, luôn thực hiện 5k. nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc covid-19 nào như ho, sốt, đau rát họng, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác... cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Đối với người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ các địa phương có nguy cơ trung bình (cấp 2, tương ứng với màu vàng) áp dụng như sau:

Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi tiêm mũi cuổi cùng tối thiểu 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh covid-19 trong vòng 6 tháng tính tới thời điểm về hà nội (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh covid-19), không áp dụng cách ly, xét nghiệm.

Những người chưa tiêm, tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19: Tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày.

Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến hà nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương. tất cả các trường hợp trên luôn thực hiện 5k trong suốt thời gian tự theo dõi sức khỏe. trong thời gian theo dõi sức khỏe nếu có bất ký triệu chứng nghị ngờ mắc covid-19 như: ho, sốc đau rát họng, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác... cần bảo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Đối với người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ các địa phương có nguy cơ thấp (cấp 1, tương ứng với màu xanh) áp dụng như sau:

Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp sau khi tiêm mũi cuối cùng tối thiểu 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh covid-19 trong vòng 6 tháng tính tới thời điểm về hà nội (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh covid-19): không áp dụng cách ly, xét nghiệm.

Những người chưa tiêm, tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19: Tự theo đõi sức khỏe trong vòng 7 ngày.

Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến hà nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương. tất cả các trường hợp trên trong suốt quá trình tự theo dõi sức khỏe luôn thực hiện 5k, nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc covid-19 như: ho, sốt, đau rát họng, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác... cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghỉệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Người di chuyển qua địa bàn Hà Nội

Người di chuyển qua địa bàn hà nội không thực hiện cách ly và không yêu cầu xét nghiệm. trong quá trình lưu thông qua địa bàn tp thực hiện đầy đủ các quỹ định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế, bộ gtvt và không dừng nghỉ trên địa bàn tp trừ trường hợp bất khả kháng.

Phân công nhiệm vụ

trung tâm kiểm soát bệnh tật (cdc) hà nội hướng dẫn về chuyên môn cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tp áp dụng, thực hiện các biện pháp theo dõi y tế, phòng chống dịch đối với người đến/về hà nội từ khu vực có dịch và các địa phương khác.

Các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập tăng cường công tác bệnh viện an toàn và phòng khám an toàn phòng chống dịch covid-19 theo đúng hướng dẫn của bộ y tế. các cơ sở lưu ý đối với các trường hợp đến/về hà nội từ các địa phương khác đi khám, chữa bệnh để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trạm y tế xã, phường, thị trấn tham mưu cho UBND xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ những người đi về từ vùng dịch, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho những người đến/về từ các địa phương khác trong trường hợp chưa tiêm hoặc mới tiêm mũi 1 đủ thời gian tiêm mũi 2.

Sở y tế đề nghị ubnd các quận, huyện, thị xã chỉ đạo trung tâm y tế, phòng y tế, ubnd xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan thực hiện việc xét nghiệm, cách ly, quản lý, giám sát chặt chẽ, theo dõi y tế và triển khai các biện pháp phòng chống dịch đối với những trường hợp đến/về hà nội từ vùng có dịch và các địa phương khác theo hướng dẫn trên.

Nguồn: Kinh tế đô thị (http://kinhtedothi.vn/nguoi-den-ve-ha-noi-khong-phai-xuat-trinh-ket-qua-xet-nghiem-sars-cov-2-439111.html)
 • Dân Hà Nội: đi sơ tán vì mất nước sạch cả tháng trời

  Dân Hà Nội: đi sơ tán vì mất nước sạch cả tháng trời
  Mangyte -Toàn bộ các hộ dân tổ 14 cụm 3 Tứ Liên - Tây Hồ Hà Nội lâm vào tình cảnh mất nước sạch hơn 1 tháng nay. Một số gia đình đã phải sơ tán đến nhà người thân, còn lại, những hộ dân tại đây san sẻ nhau nước giếng vàng khè của một hộ gia đình trong khu.
 • Hà Nội “nóng” tại các quán giải khát vỉa hè

  Hà Nội “nóng” tại các quán giải khát vỉa hè
  Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
 • Khác biệt thú vị giữa nóng Hà Nội và nóng Sài Gòn

  Khác biệt thú vị giữa nóng Hà Nội và nóng Sài Gòn
  Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
 • Hà Nội dừng chặt hạ cây xanh

  Hà Nội dừng chặt hạ cây xanh
  Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
 • Chủ tịch Hà Nội: Không có chiến dịch chặt hạ 6.700 cây xanh

  Chủ tịch Hà Nội: Không có chiến dịch chặt hạ 6.700 cây xanh
  Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
 • Hà Nội có hàng loạt tuyến phố hiến máu

  Hà Nội có hàng loạt tuyến phố hiến máu
  Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
 • Địa chỉ phòng khám Nhi khoa ở Hà Nội?

  Địa chỉ phòng khám Nhi khoa ở Hà Nội?
  Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
 • Ở Hà Nội mổ cắt sỏi mật ở đâu?

  Ở Hà Nội mổ cắt sỏi mật ở đâu?
  Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
 • Tạm giữ tài xế hất công an lên nắp capo ở Hà Nội

  Tạm giữ tài xế hất công an lên nắp capo ở Hà Nội
  Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
 • Rớt nước mắt vì gia cảnh khốn cùng của Á khoa 29 điểm ĐH Y Hà Nội

  Rớt nước mắt vì gia cảnh khốn cùng của Á khoa 29 điểm ĐH Y Hà Nội
  Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY