MangYTe

Khoa học hôm nay

Nhà khoa học được hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Mạng lưới hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Việt Nam (LIFVietnam) chính thức được ra mắt. Mạng lưới sẽ giúp kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư…
Mục lục

Ngày 11/4/2021, mạng lưới hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ tại việt nam (lifvietnam) chính thức được ra mắt. mạng lưới sẽ giúp kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư…

sau khi đi vào hoạt động, mạng lưới lifvietnam sẽ thực hiện 4 mục tiêu chính nhằm thúc đẩy và hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khcn tại việt nam. đó là:

Thành lập mạng lưới các nhà khoa học, sáng lập viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các nhà quản lý để thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại việt nam.

Nha khoa hoc duoc ho tro thuong mai hoa ket qua nghien cuu
Mạng lưới LIFVietnam sẽ hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ ở Việt Nam.

Đào tạo cộng đồng và tư vấn hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu, công ty khởi nghiệp thực hiện nghiên cứu, phát triển, đổi mới công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong mạng lưới lãnh đạo đổi mới sáng tạo toàn cầu

Phát triển đội ngũ và tổ chức các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, thương mại hóa thông qua cổng thông tin www.lifvietnam.com.

Mạng lưới lifvietnam đã được hình thành từ 2014 dưới sự bảo trợ của bộ khoa học & công nghệ, viện hàn lâm khoa học & công nghệ việt nam, chương trình newton fund việt nam và học viện kỹ thuật hoàng gia anh.

Trong 7 năm qua, chương trình đã đào tạo được gần 90 nhà khoa học, sáng lập viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các nhà quản lý liên quan đến các lĩnh vực ưu tiên trong chương trình hợp tác phát triển gồm: y tế và khoa học đời sống, thành phố tương lai, nông nghiệp bền vững, công nghệ kỹ thuật số, đổi mới và sáng tạo...

Với phương châm “kết nối và sẻ chia”, lifvietnam sẽ cùng phối hợp với bộ khoa học và công nghệ, viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam, chương trình newton fund việt nam và học viện kỹ thuật hoàng gia anh thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ hàng năm.

Thông qua chương trình, các nhà khoa học, sáng lập viên khởi nghiệp và nhà quản lý sẽ được tuyển chọn, tư vấn và hỗ trợ nhằm xây dựng mạng lưới thương mại hóa kết quả nghiên cứu và đổi mới sáng tạo phát triển bền vững.

Lan Hoa

Nguồn: Kiến thức (https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nha-khoa-hoc-duoc-ho-tro-thuong-mai-hoa-ket-qua-nghien-cuu-1522689.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY