Thẩm mỹ hôm nay

Thẩm mỹ trực tiếp thúc đẩy tâm lý, làm tăng năng suất lao động, nhưng nó còn tham gia nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, vai trò chủ yếu của nó vẫn là làm giàu có cho đời sống tinh thần của con người.. Vai trò của những thước đo thẩm mỹ trong đời sống tinh thần cũng tương tự như vai trò của những thước do đạo đức trong đời sống xã hội.

Sửa tuổi hưởng chính sách của người về hưu sớm khi tinh giản biên chế

Một trong những nội dung đáng quan tâm của Nghị định số 143/2020/NĐ-CP là sửa đổi chính sách về hưu trước tuổi.
Mục lục

Sửa tuổi hưởng chính sách của người về hưu sớm khi tinh giản biên chế

Ngoài việc sửa đổi đối tượng bị tinh giản biên chế (tham khảo bài viết các đối tượng bị tinh giản biên chế theo quy định mới nhất), nghị định 143/2020/nđ-cp cũng sửa quy định liên quan đến chính sách về hưu sớm với người thuộc diện tinh giản biên chế.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung điều 8 nghị định số 108/2014/nđ-cp và các khoản 6, khoản 7 điều 1 nghị định số 113/2018/nđ-cp về chính sách về hưu trước tuổi. quy định này áp dụng với bốn nhóm đối tượng của chính sách tinh giản biên chế được quy định tại điều 6 của nghị định số 108/2014/nđ-cp.

Thứ nhất, đối tượng tinh giản biên chế quy định có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 điều 169 bộ luật lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (bhxh) trở lên.

Trong đó, có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và bộ Y tế ban hành; hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH.

Họ còn được hưởng các chế độ sau: Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; Được trợ cấp ba tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 Điều 169 bộ luật Lao động; Được trợ cấp năm tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp ½ tháng tiền lương.

Thứ hai, đối tượng tinh giản biên chế theo quy định nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 bộ luật lao động và có đủ 20 năm đóng bhxh trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bhxh và chế độ quy định…; được trợ cấp ba tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 bộ luật lao động.

Thứ ba, đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 điều 169 bộ luật lao động và có đủ 20 năm đóng bhxh trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do bộ lao động - thương binh và xã hội và bộ y tế ban hành; hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bhxh và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Thứ tư, đối tượng tinh giản biên chế quy định tại điều 6 nghị định này nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 bộ luật lao động và có đủ 20 năm đóng bhxh trở lên, thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bhxh và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Các sửa đổi tại Nghị định này để phù hợp với các quy định tại bộ luật Lao động 2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 và luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức sửa đổi 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

Chính sách về hưu sớm tại nghị định 143/2020/nđ-cp có hiệu lực từ 1/1/2021.

Nguồnnguoiduatin.vn

Link bàigốc

https://www.nguoiduatin.vn/sua-tuoi-huong-chinh-sach-cua-nguoi-ve-huu-som-khi-tinh-gian-bien-che-a499815.html

Nguồn: Khỏe 365 (http://khoe365.nguoiduatin.vn/sua-tuoi-huong-chinh-sach-cua-nguoi-ve-huu-som-khi-tinh-gian-bien-che-73661.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY