MangYTe

Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Bộ Y tế thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế, đẩy mạnh thực hiện tự chủ trong lĩnh vực y tế

Số lượng phòng trong các Vụ, Cục của Bộ Y tế hiện được sắp xếp, thu gọn từ 94 xuống còn 59 phòng (giảm được 35 phòng tương đương 37,2% và giảm 105 cán bộ lãnh đạo cấp phòng).
Mục lục

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị công tác tổ chức cán bộ năm 2019 tại Hạ Long do Bộ Y tế tổ chức từ ngày 24 - 27/7 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, rút bài học kinh nghiệm và tiếp tục triển khai nhiệm vụ quan trọng, cấp bách về công tác tổ chức cán bộ với mục tiêu thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Chính phủ.

Chủ trì Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 - NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, toàn ngành y tế đã tích cực triển khai thực hiện việc kiện toàn sắp xếp lại cơ cấu tổ chức xây dựng bộ máy. Năm 2019, ngành y tế đã nghiêm túc, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ và đã đạt được những kết quả quan trọng được Đảng và Chính phủ ghi nhận.

Đổi mới hệ thống y tế tuyến địa phương từ tuyến tỉnh, tuyến huyện đến tuyến xã

Theo báo cáo, về công tác xây dựng tổ chức bộ máy, ngành y tế đã thực hiện đổi máy hệ tống tổ chức bộ máy Trung ương gồm hệ thống tổ chức bộ máy quản lý hành chính tại Bộ Y tế và khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Bộ Y tế hiện có Đảng ủy Bộ Y tế và 20 tổ chức hành chính gồm 8 Vụ, 9 Cục, 01 Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ. Các phòng trong Cục, Vụ thuộc Bộ được sắp xếp, thu gọn đầu mối từ 94 phòng xuống còn 59 phòng (giảm được 35 phòng, giảm 37,2% và giảm khoảng 105 cán bộ lãnh đạo cấp phòng). Bộ Y tế hiện có 82 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế, thời gian tới Bộ Y tế sẽ chỉ quản lý một số bệnh viện đầu ngành là cơ sở thực hành của các Trường Đại học Y Dược và một số Bệnh viện chuyên khoa, Bệnh viện hạng đặc biệt. Dự kiến, khi thực hiện lộ trình trên, Bộ Y tế chỉ quản lý trực tiếp khoảng 20 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương tổ chức thực hiện việc đổi mới hệ thống y tế tuyến địa phương từ tuyến tỉnh, tuyến huyện đến tuyến xã. Qua đó tinh gọn, kiện toàn lại bộ máy, đồng thời tăng cường đội ngũ nhân lực trực tiếp làm công tác chuyên môn, tiết kiệm được ngân sách Nhà nước.

Đổi mới hệ thống y tế từ tuyến tỉnh, tuyến huyện đến tuyến xã giúp người dân được tiếp cận và hưởng dịch vụ y tế tốt hơn.

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, vị trí việc làm, Bộ đã triển khai thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế từ năm 2016, mỗi năm giảm 1,6 đến 2%, đến năm 2021 đạt tỷ lệ giảm 10% biên chế hành chính so với năm 2015. Hằng năm, các đơn vị thuộc Bộ chỉ tuyển dụng 50% số biên chế công chức đã giảm (do thực hiện chính sách tinh giản biên chế và do nghỉ hưu, thôi việc).

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-BNV ngày 07/6/2018 của Bộ Nội vụ giao biên chế viên chức cho Bộ Y tế 20.877 người làm việc và 1.447 lao động hợp đồng theo quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Ngày 14/5/2019, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1804/QĐ-BYT về việc giao số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ gồm 53 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, 4 đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục. Với số lượng người làm việc đã giao là 14.105 người làm việc và 1.144 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Số lượng người làm việc có mặt đến 31/12/2018 là 19.829 viên chức, 1.351 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và 5.697 hợp đồng lao động chuyên môn.

Tăng cường đội ngũ nhân lực và đẩy mạnh thực hiện tự chủ trong lĩnh vực y tế

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Y tế đang xây dựng đề án kiện toàn hệ thống tổ chức y tế Trung ương: Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Trung ương và Cơ quan Quản lý Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, Trang thiết bị y tế Trung ương; kiện toàn hệ thống giám định pháp y, pháp y tâm thần. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các địa phương về kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy tổ chức của hệ thống y tế địa phương. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn thực hiện mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tuyến tỉnh, mô hình Trung tâm y tế hai chức năng kiện toàn hệ thống y tế tuyến cơ sở theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP quy định về y tế xã, phường, thị trấn.

Thực hiện dân chủ cơ sở, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông nhằm thay đổi nhận thức của cả cán bộ y tế và người dân; đặc biệt sự vào cuộc, sự ủng hộ của các cơ quan thông tấn, báo chí. Đổi mới phong cách thái độ phục vụ gắn với đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế quản lý, thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm để mỗi cán bộ y tế từ tình trạng phải làm mang tính bắt buộc sang trạng thái tự giác thực hiện khi gắn liền với quyền và lợi ích của tập thể và cá nhân.

Đến nay có 100% các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ được phê duyệt Đề án vị trí việc làm. Đề án vị trí việc làm của các đơn vị có tỷ lệ cơ cấu viên chức chuyên môn chiếm trên 65% để bảo đảm thực hiện cải cách hành chính, tăng cường chất lượng nhân lực có trình độ chuyên môn. Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Y tế đang tích cực triển khai xây dựng danh mục vị trí việc làm ngành y tế; vị trí việc làm của các đơn vị hành chính trong ngành y tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đánh giá cao mục tiêu Hội nghị công tác tổ chức cán bộ năm 2019, và chỉ đạo các đại biểu tham gia Hội nghị tổng hợp, đánh giá kết quả ban đầu việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW, Nghị quyết số 19 - NQ/TW làm cơ sở tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện trong toàn ngành y tế. Các đại biểu chia sẻ bài học kinh nghiệm đã đạt được trong việc tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy, công tác tự chủ nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh thực hiện tự chủ trong lĩnh vực y tế. Thông qua Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất xây dựng chính sách mới về công tác tổ chức cán bộ ngành y tế. Hội nghị cần thống nhất nhận thức để triển khai toàn diện những quy định mới về công tác tổ chức cán bộ cho lãnh đạo đơn vị và phòng tổ chức cán bộ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động và kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 và Hội nghị Trung ương lần thứ 7 của Trung ương, Chính phủ và Bộ Y tế về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Y tế đã trao Bằng khen ghi nhận cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2018.

Lê Mai

Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-thuc-hien-dung-lo-trinh-tinh-gian-bien-che-day-manh-thuc-hien-tu-chu-trong-linh-vuc-y-te-n160978.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY