MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2021 và Hội thảo khoa học Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2877/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2021 và Hội thảo khoa học Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững.
Mục lục

Tập huấn và hội thảo nhằm đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong thời gian qua và đề xuất giải pháp; những vấn đề đặt ra trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh hiện nay hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của các tỉnh/thành phố, định hướng và giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh hậu covid-19.

Tham dự tập huấn và hội thảo có khoảng 400 đại biểu (bao gồm cả đại biểu họp tập trung và họp trực tuyến) là đại diện lãnh đạo sở văn hóa, thể thao và du lịch/sở văn hóa và thể thao/sở văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch của 63 tỉnh/thành phố; giám đốc các bảo tàng trong hệ thống bảo tàng việt nam; trưởng ban/giám đốc ban/trung tâm quản lý di tích, khu di sản thế giới; lãnh đạo các phòng: di sản văn hóa, (hoặc quản lý văn hóa/nghiệp vụ văn hóa thuộc sở văn hóa, thể thao và du lịch hoặc sở văn hóa và thể thao); đại diện trường đại học văn hóa hà nội, thành phố hồ chí minh (khoa di sản văn hóa), viện bảo tồn di tích.

Một số nội dung sẽ được trao đổi tại tập huấn và hội thảo khoa học gồm: tầm nhìn và định hướng bảo vệ, phát huy giá trị di tích, di sản thế giới ở việt nam vì mục tiêu phát triển bền vững; kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật tại bảo tàng mỹ thuật việt nam; kinh nghiệm hoàn thiện hồ sơ trình unesco đề nghị ghi danh di sản tư liệu khu vực và thế giới của việt nam; trao đổi những nội dung dự kiến đưa vào kế hoạch xây dựng luật di sản văn hóa sửa đổi, bổ sung (bảo tàng, di tích, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu); chuyển đổi số và hoạt động trưng bày, truyền thông, giáo dục di sản văn hóa tại bảo tàng; báo cáo đánh giá việc thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa việt nam trên các hệ thống quản lý thông tin từ năm 2005 đến năm 2020; các yêu cầu mới trong công tác quản lý, bảo vệ di tích lịch sửvăn hóa, danh lam thắng cảnh; một số các báo cáo di sản tiềm năng: thừa thiên huế, đà nẵng, hà tĩnh…

Dự kiến, tập huấn và hội thảo khoa học sẽ diễn ra trong 03 ngày từ 17 - 19/11/2021, tại thành phố hải phòng. căn cứ nghị quyết số 128/nq-cp ngày 11/10/2021 của chính phủ ban hành quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19", tập huấn và hội thảo khoa học được tổ chức theo hình thức tập trung và trực tuyến. thời gian và địa điểm dự kiến có thể thay đổi để đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch covid-19.

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/tap-huan-nganh-di-san-van-hoa-nam-2021-va-hoi-thao-khoa-hoc-bao-ve-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-viet-nam-vi-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-192021151113916407.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY