MangYTe

Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 137/NQ-CP

MangYTe – Sáng 11/1, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề án được giao trong Chương trình hành động của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết 137/NQ-CP. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dự và chủ trì Hội nghị.
Mục lục

Ngày 31/12/2017, chính phủ đã phê duyệt nghị quyết 137/nq-cp ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 21-nq/tw, ngày 25/10/2017 của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa xii về công tác dân số trong tình hình mới. trong đó, giao 42 đề án, nhiệm vụ cho các bộ, ngành xây dựng, thực hiện.

Sau đó, dựa trên các đề xuất từ các bộ, ngành, chính phủ đã điều chuyển 3 đề án từ bộ nội vụ sang bộ y tế để lồng ghép với nội dung đề án do bộ y tế được giao thực hiện. như vậy, tổng số đề án, nhiệm vụ giảm từ 42 xuống còn 39. trong đó, bộ y tế được phân công thực hiện 15 nhiệm vụ, đề án; các bộ, ngành được phân công 24 nhiệm vụ, đề án.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 137/NQ-CP - Ảnh 1.

Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề án được giao trong chương trình hành động của chính phủ ban hành theo nghị quyết 137/nq-cp có sự tham gia của lãnh đạo bộ y tế, các vụ, đơn vị thuộc bộ y tế cùng đại diện các bộ, ngành được giao các nhiệm vụ, đề án trong chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết 21-nq/tw về công tác dân số trong tình hình mới. ảnh: n.mai

Qua báo cáo tổng hợp tại Hội nghị, đến hết năm 2020, các Bộ, ngành đã hoàn thành được 20/39 nhiệm vụ, đề án; đã trình 4 nhiệm vụ, còn lại 15 nhiệm vụ, đề án đang thực hiện.

Cụ thể, bộ y tế hoàn thành 9/15 nhiệm vụ, đề án; đã trình 3 nhiệm vụ, đề án, còn 3 nhiệm vụ đang trong thời gian thực hiện. các bộ, ngành khác đã hoàn thành 11/24 nhiệm vụ, đề án; 1 nhiệm vụ, đề án đã trình lên chính phủ và 12 nhiệm vụ, đề án đang tiếp tục hoàn thiện.

Đề cập cụ thể đến tình hình thực hiện các nhiệm vụ, đề án được giao cho từng bộ, ngành, ông nguyễn doãn tú - tổng cục trưởng tổng cục dân số (bộ y tế) – đơn vị được giao đầu mối thực hiện 13/15 đề án, nhiệm vụ của bộ y tế cho biết: thời gian qua, tổng cục dân số, bộ y tế đã hoàn thành được hầu hết các chương trình lớn mà chính phủ giao cho bộ y tế thực hiện và đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt.

Đó là: chiến lược dân số việt nam đến năm 2030; chương trình truyền thông dân số đến năm 2030; chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030; chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030; chương trình tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030; chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030; chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030.

Cùng với đó, bộ y tế đã xây dựng, trình thủ tướng chính phủ và chính phủ đã ban hành nghị định số 117/2020/nđ-cp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. ngoài ra, bộ y tế đã xây dựng và ban hành kế hoạch kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành dân số đến năm 2025.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 137/NQ-CP - Ảnh 2.

Qua báo cáo tổng hợp tại Hội nghị, đến hết năm 2020, các Bộ, ngành đã hoàn thành được 20/39 nhiệm vụ, đề án; đã trình 4 nhiệm vụ, còn lại 15 nhiệm vụ, đề án đang thực hiện. Ảnh: N.Mai

Thời gian tới, bộ y tế sẽ khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ, đề án đang trong thời gian thực hiện còn lại. riêng về dự án luật dân số, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, bộ y tế đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan, tổ chức quốc tế và các chuyên gia nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, dự kiến trình chính phủ để trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, tháng 6/2023, thông qua tại kỳ họp thứ 6, tháng 10/2023.

Ngoài bộ y tế, tại hội nghị, các bộ, ngành được giao nhiệm vụ theo nghị quyết 137/nq-cp cũng đã có báo cáo về tiến độ thực hiện cũng như những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai các nhiệm vụ, đề án được giao.

Cụ thể, bộ lao động – thương binh và xã hội hoàn thành 2/8 nhiệm vụ, đề án được giao, 6 nhiệm vụ đang thực hiện; bộ giáo dục và đào tạo hoàn thành 1/1 nhiệm vụ được giao; bộ tài chính hoàn thành 2/2 nhiệm vụ được giao; bộ kế hoạch và đầu tư hoàn thành 1/2 nhiệm vụ và đã trình 1 đề án còn lại; bộ văn hóa, thể thao và du lịch hoàn thành 1/6 nhiệm vụ, đề án được giao, 5 nhiệm vụ còn lại đang trong thời gian thực hiện.

Bộ quốc phòng đang thực hiện 1 nhiệm vụ được giao; bộ khoa học và công nghệ hoàn thành 2/2 nhiệm vụ; ủy ban dân tộc hoàn thành 1 nhiệm vụ được giao; bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hoàn thành 1 nhiệm vụ được giao.

Là đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan địa phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết 137/nq-cp, định kỳ báo cáo, kiến nghị chính phủ các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình hành động này, thay mặt bộ y tế, thứ trưởng đỗ xuân tuyên đánh giá cao các bộ, ngành đã nỗ lực hoàn thiện các nhiệm vụ, đề án được giao.

Bên cạnh đó, thứ trưởng đã nêu rõ việc triển khai thực hiện nghị quyết 137/nq-cp còn gặp nhiều khó khăn, chưa đảm bảo tiến độ. điều này xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. trong đó, khối lượng công việc lớn, phân chia nhiều bộ, ngành, đơn vị khiến việc quản lý còn gặp khó khăn. cùng với đó, tình hình dịch bệnh, thiên tai cũng là một nguyên nhân khiến các bộ, ngành chưa tập trung vào các nhiệm vụ, đề án được giao.

Tuy nhiên, thứ trưởng đỗ xuân tuyên cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại chủ quan trong việc triển khai nghị quyết, đó là một số bộ, ngành chưa thực sự quan tâm đến việc thực hiện các nhiệm vụ, đề án; trong quá trình triển khai thực hiện, một số đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc nhưng thông tin chậm khiến việc xử lý chưa kịp thời, mất nhiều thời gian...

Do đó, tại hội nghị, thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đề nghị, các bộ, ngành, đơn vị được giao thực hiện nghị quyết 137-nq/tw cần chủ động đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại đơn vị mình. trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc gì, cần thông tin ngay về bộ y tế để cùng bàn thảo, phối hợp xử lý và có đề xuất lên chính phủ khi cần thiết để có hướng giải quyết phù hợp.

Về phía bộ y tế, thứ trưởng đỗ xuân tuyên giao tổng cục dân số dự thảo ngay 2 văn bản, một là của bộ y tế gửi các vụ, đơn vị trong bộ chưa hoàn thiện các nhiệm vụ, đề án được giao khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm nhất có thể.

Hai là, văn bản gửi các bộ, ngành còn lại chưa hoàn thiện nhiệm vụ, đề án được giao. trong đó, đề nghị các bộ, ngành nêu rõ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; lý do, thời hạn hoàn thành và những đề xuất gửi chính phủ (nếu có) để giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại để các nhiệm vụ, đề án sớm được hoàn thành theo đúng tiến độ được giao.

Mai Thùy

Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/dan-so/thao-go-vuong-mac-day-nhanh-tien-do-hoan-thien-cac-nhiem-vu-duoc-giao-trong-nghi-quyet-137-nq-cp-20210111152535547.htm)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY