MangYTe

Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thông tuyến bảo hiểm y tế nội trú tuyến tỉnh trong toàn quốc

Kể từ ngày 1-1-2021, người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đăng ký khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến tỉnh có thể đến bất cứ bệnh viện tuyến tỉnh nào trong cả nước để điều trị bệnh nội trú mà vẫn được BHYT chi trả như đi đúng tuyến.
Mục lục

kể từ ngày 1-1-2021, người có thẻ bảo hiểm y tế (bhyt) đăng ký khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến tỉnh có thể đến bất cứ bệnh viện tuyến tỉnh nào trong cả nước để điều trị bệnh nội trú mà vẫn được bhyt chi trả như đi đúng tuyến.

Người dân khám bệnh bằng thẻ BHYT tại Bệnh viện đa khoa Tâm Minh Đức, quận Bình Thủy.

Người dân khám bệnh bằng thẻ BHYT tại Bệnh viện đa khoa Tâm Minh Đức, quận Bình Thủy.

Theo quy định tại khoản 6, điều 22 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bhyt năm 2008 (sau đây gọi là luật bhyt), người tham gia bhyt khi tự đi khám, chữa bệnh (kcb) không đúng tuyến tại các cơ sở kcb tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước sẽ được quỹ bhyt chi trả các chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi bhyt và mức hưởng như đi khám đúng tuyến.

Như vậy, sau 5 năm thông tuyến bhyt tuyến huyện, bắt đầu từ 1-1-2021, tiếp tục thông tuyến bhyt nội trú tuyến tỉnh trong toàn quốc. việc này tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bhyt, có thẻ bhyt, không cần giấy chuyển viện mà vẫn được kcb và được bảo đảm quyền lợi tại các cơ sở kcb tuyến tương đương trên toàn quốc, được quỹ bhyt chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng (như đúng tuyến).

Trước đây, những trường hợp đi kcb trái tuyến chỉ được quỹ bhyt chi trả 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương và 60% chi phí điều trị nội trú đối với tuyến tỉnh. tuy nhiên, sang năm 2021, người có thẻ bhyt khi điều trị nội trú trái tuyến ở các bệnh viện tuyến tỉnh trong cả nước thì mức hưởng bhyt sẽ được tăng từ 60% lên 100% đối với các đối tượng theo quy định. cụ thể:

+ quỹ bhyt sẽ chi trả 100% chi phí điều trị nội trú cho người tham gia bhyt khi tự đi kcb không đúng tuyến tại các cơ sở kcb tuyến tỉnh trong cả nước đối với nhóm đối tượng: quân đội, công an, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, người dân tộc thiểu số; những trường hợp có chi phí một lần kcb thấp hơn 15% mức lương cơ sở (khoảng 224.000 đồng); người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

+ quỹ bhyt sẽ chi trả 95% chi phí điều trị nội trú cho người tham gia bhyt khi tự đi kcb không đúng tuyến tại các cơ sở kcb tuyến tỉnh trong cả nước đối với thân nhân người có công với cách mạng.

+ đối với đối tượng có thẻ bhyt còn lại, quỹ bhyt sẽ chi trả 80% chi phí điều trị nội trú khi đối tượng tự đi kcb không đúng tuyến tại các cơ sở kcb tuyến tỉnh trong cả nước.

Mức chi trả này áp dụng từ năm 2021 trở đi.

Người tham gia bhyt tự đi kcb tại các cơ sở kcb bhyt tuyến tỉnh theo khoản 6, điều 22 luật bhyt là trường hợp đi kcb không đúng tuyến nhưng được quỹ bhyt chi trả chi phí kcb nội trú theo mức hưởng như đi kcb đúng tuyến. tuy nhiên, một điểm mà người có thẻ bhyt khi đi kcb cần lưu ý là theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 22 luật bhyt “người tham gia bhyt được hưởng 100% chi phí kcb khi người bệnh có thời gian tham gia bhyt 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí kcb trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi kcb không đúng tuyến”. vì thế, theo quy định này, người tham gia bhyt tự đi kcb không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh sẽ không được hưởng chế độ không cùng chi trả chi phí kcb; đồng thời, phần cùng chi trả chi phí kcb của người tham gia bhyt trong trường hợp này không được tính để cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

Vì vậy, để người bệnh được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT, trong đó, có quyền lợi không phải đồng chi trả đối với chi phí KCB thuộc phạm vi được hưởng BHYT khi đủ điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 22 Luật BHYT, người tham gia BHYT nên đi KCB đúng tuyến, đúng quy định. Bên cạnh đó, các cơ sở KCB BHYT tuyến xã, tuyến huyện tiếp tục thực hiện KCB và chuyển người bệnh lên tuyến trên theo đúng quy định hiện hành.

Mức hưởng bhyt đối với người tham gia bhyt tự đi kcb không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh được chỉ định vào viện điều trị nội trú trước ngày 1-1-2021 và ra từ ngày 1-1-2021 thực hiện theo đúng quy định tại điểm b, khoản 3, và khoản 6, điều 22 luật bhyt. cụ thể:

+ mức hưởng bhyt là 60% chi phí điều trị nội trú tính từ ngày được chỉ định vào điều trị nội trú đến hết ngày 31-12-2020 trong phạm vi cả nước;

+ mức hưởng bhyt là 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1-1-2021 trong phạm vi cả nước.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Nguồn: Báo cần thơ (https://baocantho.com.vn/thong-tuyen-bao-hiem-y-te-noi-tru-tuyen-tinh-trong-toan-quoc-a129195.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY