MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Cần có cơ chế, chính sách đặc thù trong cải tạo, xây dựng chung cư cũ ở Hà Nội

MangYTe - Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu báo cáo các cấp có thẩm quyền trình Quốc hội ban hành nghị quyết riêng về các cơ chế, chính sách đặc thù trong công tác cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thành phố Hà Nội.
Mục lục

Văn phòng thành ủy hà nội vừa có thông báo kết luận của thường trực thành ủy về các nhiệm vụ trọng tâm của thành ủy trong quý ii-2021 và 9 tháng cuối năm 2021, trong đó thành ủy đồng ý về chủ trương sử dụng ngân sách thành phố để triển khai công tác kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Cần có cơ chế, chính sách đặc thù trong cải tạo, xây dựng chung cư cũ ở Hà Nội - Ảnh 2.

Cải tạo, xây mới nhà chung cư, tập thể cũ cần có chính sách đặc thù.

Tại thông báo số 212-tb/tu, thường trực thành ủy đồng ý về chủ trương đối với việc sử dụng ngân sách thành phố để triển khai công tác kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ trên địa bàn. đồng thời, giao ban cán sự đảng ubnd thành phố phối hợp đảng đoàn hđnd thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật và đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách của thành phố trong công tác quản lý các chung cư cũ.

Thường trực thành ủy giao ban cán sự đảng ubnd thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án khung cơ chế, chính sách đặc thù để sớm thực hiện cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ trên địa bàn. trong đó lưu ý cần rà soát, tính toán về phương án sử dụng đất và dân số phù hợp với từng khu vực và toàn thành phố, vừa bảo đảm tuân thủ các quy hoạch có liên quan đã được phê duyệt, vừa đáp ứng tình hình thực tiễn của thành phố nói chung và từng khu vực nói riêng.

Bên cạnh việc đề xuất Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ tại Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Ban cán sự đảng ubnd thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu thành phố báo cáo các cấp có thẩm quyền trình quốc hội ban hành nghị quyết riêng về các cơ chế, chính sách đặc thù trong công tác cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thành phố hà nội.

Lê Bảo

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/can-co-co-che-chinh-sach-dac-thu-trong-cai-tao-xay-dung-chung-cu-cu-o-ha-noi-20210415145457627.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY