Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Cấp lại 2.277 thẻ bảo hiểm y tế hỏng, mất

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận, giải quyết cấp lại 2.277 thẻ BHYT do hỏng, mất, gia hạn thẻ cho nhiều hộ gia đình.
Mục lục

Theo quyết định của thủ tướng chính về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch, từ 24/4 đến nay, bảo hiểm xã hội (bhxh) việt nam đã tiếp nhận, giải quyết cấp lại 2.277 thẻ bảo hiểm y tế (bhyt) do hỏng, mất trên cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện gia hạn thẻ bhyt theo hộ gia đình (2.533 trường hợp), đóng tiếp bhxh tự nguyện (796 trường hợp).

Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội việt nam tiếp nhận trên 220 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. các phản ánh, kiến nghị tập trung vào một số nội dung như vướng mắc trong thực hiện thanh toán gia hạn trực tuyến thẻ bhyt theo hộ gia đình, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động do đại dịch covid-19. tất cả đều được các đơn vị nghiệp vụ của bhxh việt nam và bhxh các tỉnh, thành phố giải quyết kịp thời, đúng hạn, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tiếp nhận, giải quyết cấp lại 2.277 thẻ BHYT do hỏng, mất.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tiếp nhận, giải quyết cấp lại 2.277 thẻ BHYT do hỏng, mất.

Đồng thời, đơn vị đã kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến (payment platform) của cổng dịch vụ công quốc gia. qua đó kết nối, tích hợp thành công 3 dịch vụ thanh toán trực tuyến với cổng dịch vụ công quốc gia: gia hạn thẻ bhyt theo hộ gia đình; đóng tiếp bhxh tự nguyện; đóng bhxh bắt buộc, bhyt, bh thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. tính đến nay, đã có 3.398 lượt thanh toán thành công.

Bảo hiểm xa hội việt nam cũng triển khai máy chủ ss (security server), phối hợp với trung tâm tin học (văn phòng chính phủ) thực hiện cài đặt máy chủ ss, thực hiện nâng cấp tài nguyên cho máy chủ ss đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế khi cung cấp dịch vụ công quốc gia; thực hiện giám sát hoạt động của máy chủ 24/7 bằng công cụ giám sát hiệu năng (ram, cpu, disk...).

Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/cap-lai-2-277-the-bao-hiem-y-te-hong-mat-4206728.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY