MangYTe

Nghị định và thông tư dược 2005 hôm nay

Nghị định và thông tư dược 2005

Điều kiện kinh doanh dược phẩm gây nghiện, hướng thần và tiền chất làm Thuốc

Điều 32. Điều kiện kinh doanh dược phẩm gây nghiện, hướng thần và tiền chất làm Thuốc!
Mục lục

Cơ sở kinh doanh Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm Thuốc phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Điều kiện kinh doanh Thuốc theo quy định tại Chương II Luật Dược và Chương IV Nghị định này;

b) Các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ở trong nước và Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiền chất, Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng tâm thần và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nguồn: Internet.
Mạng Y Tế
Nguồn: Điều trị (https://www.dieutri.vn/nghidinhthongtuduoc/dieu-kien-kinh-doanh-duoc-pham-gay-nghien-huong-than-va-tien-chat-lam-thuoc/)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY