MangYTe

Nghị định và thông tư dược 2005 hôm nay

Nghị định và thông tư dược 2005

Giá trị, thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Thuốc

Điều 29. Giá trị, thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Thuốc!
Mục lục

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Thuốc có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp. Trước khi hết hạn 03 tháng, nếu muốn tiếp tục kinh doanh thì cá nhân, tổ chức phải làm thủ tục đề nghị gia hạn đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Thuốc theo quy định tại Điều 28 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 05 năm.

2. Thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cấp lại do bị mất, đổi tương đương với thời hạn còn lại của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Thuốc đã bị mất, đổi.

Nguồn: Internet.
Mạng Y Tế
Nguồn: Điều trị (https://www.dieutri.vn/nghidinhthongtuduoc/gia-tri-thoi-han-cua-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc/)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY