MangYTe

Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Kiến nghị Quốc hội chưa thông qua Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Giao UBND cấp tỉnh thẩm định sẽ nắm rõ mức độ tác động của dự án đến môi trường
Mục lục
Ô nhiễm môi trường ngày càng trở thành vấn đề nan giải ở Việt Nam Ô nhiễm môi trường ngày càng trở thành vấn đề nan giải ở Việt Nam

Ngày 2/11, Nhóm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường, năng lượng, sức khoẻ, pháp lý tại Việt Nam (gọi tắt là Nhóm) đã có thư gửi tới Uỷ ban Khoa học Công nghệ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng một số đại biểu Quốc hội.

Theo đó, nhóm đề nghị xem xét chưa thông qua dự thảo luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) tại kỳ họp quốc hội lần thứ 10, đang diễn ra, để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo.

Ngày 11/11, quốc hội dự kiến thông qua dự thảo luật bảo vệ môi trường (sửa đổi). vì vậy, nhóm mong muốn cung cấp thông tin trên cơ sở khoa học để các đại biểu quốc hội xem xét, cân nhắc, cụ thể những nội dung mà nhóm cho là còn có những bất cập.

Cụ thể, theo quan điểm của nhóm, cần có quy định cụ thể về công khai thông tin môi trường; mở rộng đối tượng tham vấn trong đánh giá tác động môi trường bao gồm cả những cộng đồng không nằm trong khu vực dự án nhưng vẫn chịu tác động từ dự án và những tổ chức, cá nhân có quan tâm tới dự án; bổ sung quy định về quyền giám sát trực tiếp của người dân; cần có khung chính sách toàn diện, căn cơ về kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhóm cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền quy định lại chủ thể có trách nhiệm công khai; làm rõ thời hạn, hình thức và phương thức công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường; bỏ điều 111 khoản 3 về tổ chức, cá nhân tham gia quan trắc, đo đạc chất lượng môi trường xung quanh và cung cấp thông tin; mở rộng đối tượng có thể đại diện người bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường khởi kiện.

Trong đó, ở vấn đề công khai, giải trình đánh giá tác động môi trường, nhóm cho rằng quy định tại khoản 9 điều 38a dự thảo 7 về trách nhiệm của chủ dự án sau khi đánh giá tác động môi trường được phê duyệt là chưa rõ ràng, đầy đủ. cần phải có trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Có ý kiến trong nhóm còn cho rằng, sứ mệnh của luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) là để canh gác bảo vệ môi trường nhưng dường như chưa đạt được. hiện nay, các điều luật trong dự thảo luật này có khoảng cách quá xa so với những cam kết của việt nam với quốc tế, với chủ trương của đảng và chỉ đạo của chính phủ, không giải quyết được các vấn đề môi trường đang đặt ra trong thực tiễn.

Thế Vũ

Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/kien-nghi-quoc-hoi-chua-thong-qua-du-thao-luat-bao-ve-moi-truong-sua-doi-post104032.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY