MangYTe

Thời trang hôm nay

Thời trang là một khái niệm áp dụng cho một người thường mặc những bộ trang phục thịnh hành ở một thời điểm nào đó, nhưng khái niệm này lại thường là chỉ tới một sự biểu hiện cá nhân thông qua trang phục. ... Khái niệm thời trang thường được hiểu theo nghĩa tích cực, dùng để biểu tả vẻ đẹp, sự quyến rũ và phong cách.

Lựa chọn 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để đầu tư phát triển

Thủ tướng Chính phủ đồng ý lựa chọn 8 khu kinh tế (KKT) cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.
Mục lục

8 kkt cửa khẩu gồm: kkt cửa khẩu móng cái (tỉnh quảng ninh), kkt cửa khẩu đồng đăng, lạng sơn (tỉnh lạng sơn), kkt cửa khẩu lào cai (tỉnh lào cai), kkt cửa khẩu tỉnh cao bằng, kkt cửa khẩu quốc tế cầu treo (tỉnh hà tĩnh); kkt - thương mại đặc biệt lao bảo (quảng trị), kkt cửa khẩu mộc bài (tỉnh tây ninh), kkt cửa khẩu tỉnh an giang.

Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

khu kinh tế cửa khẩu móng cái.

Thủ tướng chính phủ giao bộ kế hoạch và đầu tư chỉ đạo hướng dẫn các địa phương nâng cao vai trò định hướng, dẫn dắt của nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương (nstw) nhằm thu hút và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ cho sự phát triển bền vững của các kkt cửa khẩu.

Ubnd các tỉnh, thành phố trực thuộc tw xây dựng, chuẩn bị và thẩm định hồ sơ dự án/công trình đầu tư kết cấu hạ tầng kkt cửa khẩu phù hợp với mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của các địa phương trong việc bố trí nguồn vốn nstw và ngân sách địa phương đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các kkt cửa khẩu, đặc biệt là 8 kkt cửa khẩu có vai trò quan trọng trong hệ thống các kkt cửa khẩu của cả nước; nâng cao năng lực quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước (nsnn) cho các cơ quan liên quan đến kkt cửa khẩu để nguồn vốn nsnn được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và bảo đảm tiến độ giải ngân, xây dựng dự án/công trình.

Đối với các địa phương có 8 kkt cửa khẩu ưu tiên tập trung đầu tư nêu trên, tỉnh có trách nhiệm cân đối vốn cho 8 kkt cửa khẩu, đảm bảo thực hiện theo các quy định, phù hợp về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và báo cáo bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp, báo cáo thủ tướng chính phủ theo quy định hiện hành.

Lê Dũng

Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/lua-chon-8-khu-kinh-te-cua-khau-trong-diem-de-dau-tu-phat-trien-n185105.html)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY