Câu chuyện thành công hôm nay

Phải hiểu rõ sự niệm Phật

Hôm nay là ngày giỗ kỷ niệm lão pháp sư Ấn Quang vãng sinh về cõi Tây Phương lần thứ mười hai. Quý vị đều là đệ tử của Ngài.
Mục lục

Uống nước phải nhớ nguồn, nên quý vị tụ hội tại giảng đường này, làm lễ giỗ truy niệm thầy mình. Trong đạo lý nhà Phật, thầy tức là cha mẹ pháp thân của mình. Kỷ niệm thầy, tức là nhắc lại bổn phận hiếu thảo của mình đối với cha mẹ pháp thân. So sánh về sự hiếu thảo nhỏ nhặt ở thế gian thì việc này có rất nhiều ý nghĩa thâm trầm hơn.

Nhớ thuở xưa, lần đầu tôi gặp lão pháp sư Ấn Quang tại núi Phổ Đà vào năm Quang Tự thứ hai mươi. Lúc đó, lão hòa thượng Hóa Văn thỉnh Ngài lên tòa giảng kinh A Di Đà tại chùa Quảng Tế. Giảng xong, Ngài ở lại chùa, đọc hết ba tạng kinh điển. Qua hơn hai mươi năm, Ngài chưa từng rời núi một bước mà đóng cửa ẩn tu. Tuy Ngài hiểu rõ giáo nghĩa rất thâm sâu, nhưng chỉ lấy một câu A Di Đà Phật làm sự tu trì hằng ngày. Tuyệt đối không cho mình thông hiểu kinh giáo thâm sâu mà coi nhẹ pháp môn niệm Phật. Lời dạy của Phật là thuốc dùng để trị bịnh khổ cho chúng sanh. Pháp môn niệm Phật, được gọi là thuốc A Già Đà, trị hết tất cả bịnh.

Thật vậy, vô luận tu pháp môn nào, cần phải có niềm tin kiên cố, giữ gìn mãi mãi, thực hành ngày một thâm sâu, thì mới mong đạt được lợi ích đầy đủ. nếu có niềm tin kiên cố thì trì chú, tham thiền, niệm phật đều thành tựu. nếu tín căn không thâm sâu mà chỉ cậy nhờ chút ít thiện căn, học thức cạn cợt, hoặc nhớ được vài ba danh tướng công án, rồi đi nói chuyện vô ích tạp nhạp hay bàn việc đúng sai thì chỉ tăng trưởng nghiệp chướng và tập khí xấu xa. dẫu có bàn về việc sống chết, cũng vẫn bị nghiệp thức dẫn dắt. có thật đáng thương lắm không!

Phai hieu ro su niem Phat
Ảnh minh họa.

Quý vị là đệ tử của pháp sư ấn quang. hôm nay làm giỗ lễ kỷ niệm, thì cũng phải kỷ niệm sự hành trì chân thật của ngài. ngài là một vị chân tu thực thụ vì bước trên đường các bậc cổ đức đã đi. ngài hiểu rõ thâm ý của chương bồ tát đại thế chí niệm phật viên thông. y theo đó mà khởi tu, nên đạt được niệm phật tam muội. từ đó, ngài hoằng dương tông tịnh độ, làm lợi ích cho chúng sanh, trải qua bao thập niên mà cũng vẫn như một ngày, chưa từng từ nan thối bước, dẫu có bịnh tật ốm đau. hiện tại, thật hiếm có ai như ngài, chân thật tu hành không khởi kiến chấp phân biệt mình người, chỉ nghe một danh hiệu phật rồi y theo đó mà tu trì. sáng niệm phật. tối niệm phật. đi đứng nằm ngồi, trong mười hai thời niệm niệm không quên mất. thầm thầm lặng lặng, công phu thuần thục chín mùi, cảnh tịnh tây phương cực lạc hiện trước mặt, được lợi ích vô biên, tự mình quán thấy.

Điều quan trọng nhất là tín tâm phải kiên cố. Tín tâm nếu không kiên cố, thì muôn sự không thể thành. Hôm nay tăng, ngày mai giảm; nghe người nói tham thiền hay thì bỏ ngay công phu niệm Phật, chạy qua tu thiền. Nghe người nói học kinh điển rất tốt thì lại bỏ thiền, qua học kinh giáo. Học kinh giáo không thành lại chạy đến trì chú, nhưng chẳng hiểu chi hết. Tâm bị chướng ngại vì không thanh tịnh. Không tự trách mình tín tâm không định, lại cho rằng Phật Tổ dối gạt chúng sinh. Chửi Phật báng Pháp, tạo nghiệp vô gián. Vì thế, tôi khuyên đại chúng rằng phải nên tin tưởng kiên cố sự lợi ích của pháp môn niệm Phật, học theo hạnh "Chân thật niệm Phật" của lão pháp sư Ấn Quang, rồi lập chí vững chắc, phát tâm dũng mãnh, lấy việc vãng sanh cõi Tây Phương làm việc lớn trong đời.

Tham thiền cùng niệm Phật, đối với người mới phát tâm tu học thì thấy có khác, nhưng đối với người tu hành lâu năm thì chỉ là một. Tham thiền đề cử thoại đầu, chặt đứt dòng sinh tử, cũng từ tín tâm kiên cố mà được. Nếu thoại đầu giữ mãi không được thì tham thiền không thể thành tựu.

Nếu tín tâm kiên cố thì đến chết cũng phải tham khán câu thoại đầu. Uống trà không biết đang uống trà. Ăn cơm không biết đang ăn cơm.

Như thế, công phu mới thuần thục, thoát khỏi căn trần, đại dụng hiện tiền, cùng cảnh tịnh của công phu niệm phật, giống nhau không khác. đạt đến cảnh giới đó, sự lý viên dung, tâm cùng phật không hai. phật như như bất động. chúng sinh cũng như như bất động. một như như bất động mà không có hai như như bất động, thì sai biệt chỗ nào ? quý vị là những người tu pháp môn niệm phật. tôi hy vọng tất cả hãy lấy một câu niệm phật làm chỗ y tựa cho đời mình. hãy chân thật mà niệm !

Thiền sư Hư Vân (Khai thị nhân dịp ngày giỗ thứ mười hai của tổ Ấn Quang, năm 1952)

Theo Phật giáo Việt Nam

Nguồn: Kiến thức (https://kienthuc.net.vn/thien/phai-hieu-ro-su-niem-phat-735526.html)

Chủ đề liên quan:

niệm Phật phật học
 • Nhận thức hoằng pháp qua truyền thông và đưa vào các trường Phật học

  Nhận thức hoằng pháp qua truyền thông và đưa vào các trường Phật học
  “Hoằng pháp vi gia vụ; Lợi sanh vi bản hoài”, câu thành ngữ này, người đệ tử Phật ai cũng biết đến. Vậy từ ý nghĩa của nó, mặt nhiên một điều, hoằng pháp là bổn phận thiêng liêng của người đệ tử Phật.
 • Niệm Phật A Di Đà cầu siêu bạt độ chư hương linh

  Niệm Phật A Di Đà cầu siêu bạt độ chư hương linh
  Hôm nay chúng ta có khóa tu niệm Phật, kèm theo trai đàn chẩn tế bạt độ. Tại sao chúng ta làm như vậy. Khi ta niệm Phật mời gọi tất cả hương linh sanh trên đất nước này và chết trên đất nước này bằng nhiều cách khác nhau.
 • Phật học văn hóa: Nghĩ về phương pháp

  Phật học văn hóa: Nghĩ về phương pháp
  Có một thầy giáo dạy khoa học tự nhiên rút một câu thế này: trong sự học, quan trọng là phương pháp. Tôi tâm đắc: phương pháp là chìa khóa mở kho tàng tri thức.
 • Phật học viện Hải Đức Nha Trang với cuộc vận động dân chủ (1964 - 1966)

  Phật học viện Hải Đức Nha Trang với cuộc vận động dân chủ (1964 - 1966)
  Cuộc vận động dân chủ của Phật giáo miền Nam trong những năm 1964, 1965; đặc biệt là năm 1966, trong đó Chư tôn đức và học tăng Phật học viện Hải Đức Nha Trang là một lực lượng tích cực tham gia, tuy không thành công nhìn ở chỗ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ vẫn chưa bị đánh đổ
 • Phật học Chính cương

  Phật học Chính cương
  Vả chăng, đức Phật chưa từng nói: “Chỉ có ta là Phật, mọi người nên tín kính, ngưỡng vọng ta”; trái lại, Ngài thường nói: “Hễ có tâm linh hiểu biết, đều có khả năng tính thành Phật”. Đức Phật chủ trương bình đẳng, là chủ trương ai ai cũng đều khả dĩ thành Phật, tức là mục đích Phật học vậy.
 • Thiền sư Chân Nguyên, công tác trùng san những tác phẩm Phật học Lý Trần

  Thiền sư Chân Nguyên, công tác trùng san những tác phẩm Phật học Lý Trần
  Như đã nói, vì rất có ý thức về một nền Phật giáo dân tộc nên Thiền sư Chân Nguyên đã khuyến khích môn đồ gắng sức phục hưng các tác phẩm Lý Trần. Ông đã trùng khắc Thánh Ðăng Lục và trước tác sách Thiền tông bản hạnh. Sau đây ta hãy xét về công tác trùng san những tác phẩm khác tiếp theo sau đó.
 • Tiểu sử nhà Phật học Thiều Chửu (1902 - 1954)

  Tiểu sử nhà Phật học Thiều Chửu (1902 - 1954)
  Các trước tác và bản dịch kinh Phật của ông đã góp phần làm giàu thêm cho thư tịch nước nhà, cho đến nay nhiều sách của ông vẫn được các tăng ni dùng để học tập. Theo nhiều nhà nghiên cứu, thì ngoài loại sách phổ thông để nâng cao dân trí, như Cách trí phổ thông, Lịch sử phổ thông … ông đã dịch nhiều kinh Phật (19 kinh) nằm trong kinh căn bản như: Kinh A Di Đà, Thủy Sám, Địa Tạng, Tứ Thập Nhị Chương, Kim Cương Bát Nhã, Viên Giác, Pháp Hoa, Khóa Hư Lục, Khóa Tụng hàng ngày...
 • Ngữ vựng Phật học

  Ngữ vựng Phật học
  PHÁP: 法: Tất cả sự vật hữu hình gọi là sắc pháp, vô hình gọi là tâm pháp, có thể tính gọi là hữu pháp, không thể tính gọi là vô pháp. Các pháp sắc, tâm, hữu, vô, gọi chung là Pháp giới.
 • Tôi theo pháp môn niệm Phật

  Tôi theo pháp môn niệm Phật
  Người phương Tây và dân trí thức trong thời mạt pháp hầu như không tin pháp môn niệm phật cầu vãng sanh Cực Lạc. Họ không tin vì hai lý do. Thứ nhất họ cho rằng Phật A DI ĐÀ và Tịnh độ cực lạc là huyền thuyết.
 • Công năng diệu dụng của lục tự niệm Phật Nam mô A Di Đà Phật

  Công năng diệu dụng của lục tự niệm Phật Nam mô A Di Đà Phật
  Tịnh độ là một tông phái chủ trương lập đại nguyện hướng về Tây Phương Cực lạc, nơi có đức Phật A di đà là giáo chủ. Một trong những pháp môn của Tịnh Độ là niệm hồng danh đức Phật A di đà để tâm thu về một niệm. Cốt là để dẹp yên não phiền điên đảo.
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY