MangYTe

Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Tổ chức đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Sơn La, Quảng Bình
Mục lục

Đây là một trong nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 896 trong Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu, trong tháng 5/2020, Văn phòng Ban Chỉ đạo; các bộ, ngành; Ban Chỉ đạo 896 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2020 theo các nhiệm vụ được giao.

Bộ Công an chủ trì tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thời gian thực hiện Quý II, III/2020); tiến hành kiểm tra, phúc tra dữ liệu thông tin dân cư (năm 2020).

Trong quý IV/2020, Bộ Công an hoàn thành kết nối hệ thống Căn cước công dân, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã xây dựng xong với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ cấp số định danh cá nhân, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Bên cạnh đó, tiến hành xây dựng Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (năm 2020); đào tạo, chuyển giao công nghệ và sử dụng phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Quý IV/2020).

Quý II/2020, các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ. 

Quốc Trần

Mạng Y Tế
Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/to-chuc-dau-thau-cac-goi-thau-thuoc-du-an-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-post78773.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY