MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng dành cả ngày 27/1 để thảo luận nội dung các dự thảo văn kiện

Theo chương trình làm việc, hôm nay (27/1), các đại biểu dành cả ngày để thảo luận tại hội trường các nội dung được đề cập trong các Dự thảo văn kiện gửi đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Mục lục

Dự thảo các văn kiện trình đại hội xiii của đảng có một số điểm nhấn trong xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển với các dấu mốc quan trọng: đến năm 2025: là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập đảng: là nước đang phát triển cơ bản có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Các đại biểu dành cả ngày để thảo luận tại hội trường các nội dung được đề cập trong các Dự thảo văn kiện gửi đến Đại hội

Trước đó, sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Tại phiên khai mạc, tổng bí thư, chủ tịch nước nguyễn phú trọng trình bày báo cáo của ban chấp hành trung ương đảng khóa xii về các văn kiện trình đại hội xiii của đảng và nhấn mạnh những kết quả tích cực mà đất nước đã đạt được trong thời gian qua, làm cho thế và lực của việt nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. tổng bí thư, chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định những kết quả tích cực mà đất nước đã đạt được, làm cho thế và lực của việt nam không ngừng được nâng cao.

TSCT

Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/dai-bieu-du-dai-hoi-xiii-cua-dang-danh-ca-ngay-27-1-de-thao-luan-noi-dung-cac-du-thao-van-kien--n185825.html)
Từ khóa: Đại hội XIII

Chủ đề liên quan:

Đại hội XIII
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY