MangYTe

Nghị định và thông tư dược 2005 hôm nay

Nghị định và thông tư dược 2005

Lộ trình triển khai áp dụng các tiêu chuẩn về thực hành tốt

Điều 27. Lộ trình triển khai áp dụng các tiêu chuẩn về thực hành tốt!
Mục lục

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định lộ trình triển khai áp dụng các tiêu chuẩn về thực hành tốt trong sản xuất, phân phối, bảo quản, nhà thuốc, kiểm nghiệm thuốc và nuôi trồng, thu hoạch và chế biến dược liệu.

Nguồn: Internet.
Nguồn: Điều trị (https://www.dieutri.vn/nghidinhthongtuduoc/lo-trinh-trien-khai-ap-dung-cac-tieu-chuan-ve-thuc-hanh-tot/)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY