MangYTe

Nghị định và thông tư dược 2005 hôm nay

Nghị định và thông tư dược 2005

Quy hoạch mạng lưới lưu thông, phân phối và cung ứng Thuốc

Điều 6. Quy hoạch mạng lưới lưu thông, phân phối và cung ứng Thuốc!
Mục lục

Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, Bộ Y tế xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống lưu thông, phân phối, cung ứng Thuốc trong cả nước, đặc biệt chú trọng đến các vùng sâu, vùng xa để bảo đảm đủ Thuốc có chất lượng với giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu sử dụng Thuốc của nhân dân trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nguồn: Internet.
Nguồn: Điều trị (https://www.dieutri.vn/nghidinhthongtuduoc/quy-hoach-mang-luoi-luu-thong-phan-phoi-va-cung-ung-thuoc/)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY